Van “Vragen en antwoorden” naar “Duivensport Allerlei”

“Vragen en antwoorden”, een rubriek die zijn sporen met de medewerking van Martijn (en zijn secondanten)
meer dan verdiend heeft, mag niet zo maar verdwijnen.

Legio vragen zijn er in de loop der jaren gesteld, het archief puilt uit met antwoorden.
 Maar ondanks dat blijven er met regelmaat vragen komen die om antwoord vragen.
En steeds zijn er dan weer liefhebbers die hulp kunnen en willen bieden. Of het allemaal goede antwoorden, suggesties
of wat dan ook zijn…..daar moet ieder zelf maar een oordeel over vellen.
Een oud gezegde ‘Er leiden vele wegen naar Rome’, is hier zeker van toepassing.
Wat bij de een niet werkt blijkt bij de ander juist een groot succes te zijn. Duivensport een sport van uitersten!

In overleg met Peter wil ik – Hans Bodelier – dit jaar 2019, kijken of we ‘Vragen en antwoorden’ in de lucht kunnen houden.
 En net zoals Martijn dat schreef ‘ik ben zeker niet alwetend’ en zonder de hulp van andere liefhebbers die er hetzelfde over denken,
zal het niet mogelijk zijn op alles een antwoord te geven.

Dat gaat gebeuren onder de nieuwe naam: ‘Duivensport allerlei’. De huidige ‘Vragen en antwoorden’ blijven wel op de site staan.

‘Duivensport allerlei’ wordt op dezelfde basis als ‘Vragen en antwoorden’ voortgezet.
 Uitgangspunt blijft dat de vragen over wat dan mogen gaan zolang het betrekking heeft op de duivensport .
Vragen of opmerkingen die naar mijn mening kwetsend zijn voor personen en of organisaties,
komen niet aan de orde en worden ook niet beantwoord.

Samen moeten we er alles aan doen de duivensport op een positieve wijze uit te blijven dragen ongeacht op welk platform dat is.

Hoe vragen insturen? Dat kan per mail aan hans@bodelierpigeons.nl 
Uit de ingezonden vragen zal wekelijks een keuze worden gemaakt en zo mogelijk worden deze met een antwoord geplaatst. Is dat antwoord er niet, dan wordt de lezers gevraagd een antwoord te geven. En vergeet niet het archief van “Vragen en antwoorden” te bekijken. Hier is heel veel te vinden.

Wie ben ik?

Net 64 lentes jong en al van jongs af betrokken bij de duivensport.
Vroeger samen met pa en nu al ruim 30 jaar op eigen benen bezig. Zoals bij nagenoeg iedereen met wisselend succes.
Mooiste uitslag was het winnen van (de door de NPO verboden) nationaal San Sebastian –
georganiseerd door de Z.L.U. – in 2003. En dan zult u al begrijpen dat ik een liefhebber ben van de marathon vluchten.
Daarnaast ben ik jaren actief geweest als schrijver van reportages voor De Vredesduif en De Fondkrant
 maar ook actief geweest als bestuurslid van vereniging, samenspel, unie en Z.L.U.

De laatste jaren hou ik me in de weinige vrije tijd die rest bezig met verkoopbegeleiding,
dat wil zeggen het voor liefhebbers verzorgen van verkoopteksten bij internetverkopen van hun duiven
en dat alles gereed voor publicatie, aanleveren bij de verkoopsite.