Duivensport allerlei.nl
in samenwerking met
Duivenmarktplaats

          


 

 


 

 
 

​Vraag 11 Verduisteren / bijlichten jonge duiven

Op verzoek van de vragensteller is dit item verwijder..
tevens is dit onderwerp gesloten....