Duivensport allerlei.nl
in samenwerking met
Duivenmarktplaats

          


 

 


 

 
 Vraag 16 – Constateersystemen

Wie kan mij in Jip en Janneke taal precies vertellen wat er aan de hand is in duivenland. Ik hoor dat er elektronische systemen moeten verdwijnen o.a. Unikon. Dit kan toch niet waar zijn.
Ik heb net een Unikon systeem gekocht met 6 planken, wat mankeert er dan aan het Unikon systeem?
Hr. Allessie weet U iets? Hier word ik niet goed van. Of N. de Heus van Unikon: hoe zit dit ?
Bij voorbaat dank .
Coby

Reactie:
Hieronder allereerst de Nieuwsbrief van Unikon van donderdag 12 april 2019, waarin Nico de Heus aangeeft wat er aan de hand is.

UNIKON NIEUWSBRIEF

Beste UNIKON-gebruikers,
Op het moment is UNIKON het gesprek van de dag! Wat is er aan de hand.
Het NPO heeft samen met afdeling Zeeland een nieuw plan opgesteld over hoe duivensport er in de toekomst uit zou moeten gaan zien.
Dit project heeft achter gesloten deuren plaatsgevonden en is als donderslag bij heldere hemel bekend gemaakt.
De leverancier, de Fa. Deister, is op het moment over deze werkwijze met hun advocaat een schrijven aan het voorbereiden gericht aan het bestuur van het NPO.

Maar als Uw contactpersoon voor UNIKON wil ik u vast enige uitleg geven van wat er al zo aan de hand is.
Het gemakkelijkst is om de vragen die ik ondertussen heb gehad hier op te sommen en daar een duidelijk antwoord op te geven.

1-Met welke leveranciers en in welke afdeling heeft het NPO afspraken gemaakt?
Antw: Benzing Atis en Bricon in afdeling Zeeland.

2-Zijn andere leveranciers bij deze gesprekken betrokken geweest?
Antw; Neen. En terwijl deze andere leveranciers 85-90% van de gebruikers van een EC vertegenwoordigen.

3-Heeft UNIKON moeite gedaan om in gesprek te komen met het NPO.
Antw.: Ja. Sinds december 2017 wachten wij, en andere leveranciers, op een afspraak met het NPO i.v.m. hun visie-eisen verwachtingen over GPS 2021.
Meerdere malen heeft M. v.d. Kruk toegezegd dat hij “zeer binnenkort” een afspraak zou maken.

4-Klopt het dat UNIKON geen interesse heeft in GPS2021?
Antw.: Neen, dat klopt totaal niet. Natuurlijk willen wij betrokken zijn bij de toekomstige ontwikkelingen tav EC in Nederland. Zijn we dat niet verplicht naar onze klanten toe?

5-Klopt het dat Deister/UNIKON niet de technische mogelijkheden heeft om aan GPS2021 te voldoen.
Antw.; Klopt niet. Deister is een hoogwaardig bedrijf tav ontwikkeling van software en hardware en kan alle eisen invullen die nodig zijn.
Deister is niet, zoals andere leveranciers, een bedrijf dat zich, hoofdzakelijk, bezighoud met duivensport maar een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in speciale hard- en software voor allerlei toepassingen. Zie www.deister.com

6-Klopt het dat Deister niet verder ontwikkeld in de duivensport?
Antw: Klopt niet; de laatste jaren heeft Deister grote stappen gezet met vernieuwingen tav. UNIKON.
Denk aan UNIKON-web en, in samenwerking met Compuclub, UNIKON-club.

7-Klopt het dat als er vernieuwingen komen iedere liefhebber voor een kostenplaatje komt staan van
Bv aankoop van een champ+ systeem twv € 600,00- € 700,00?
Antw.: Neen dat klopt niet. UNIKON kan oplossingen aandragen zodat de kosten minimaal blijven.
Denk aan het in gebruik kunnen blijven van de oude UNIKON (profi/medium) systemen.

8-Heeft UNIKON een eigen idee zoals de toekomst EC eruit zou kunnen zien?
Antw: Ja, maar dan niet zoals het in Zeeland wordt voorgesteld met het uitzicht dat er over 2-3 jaar minder als de helft van de liefhebbers over zijn.

9-Minder als de helft over 2-3 jaar…..waar heeft U die informatie vandaan.
Antw: uit gesprekken met leden en bestuursleden van verschillende verenigingen.

10-Wat betekent dat volgens u voor Zeeland?
Antw.: volgens afdeling zeeland zijn er ca 750-800 leden.
Bij navraag zijn dit 475-500 “vliegende”leden
Dwz. Na 2-3 jaar minder als 250.

11-Waarom is dat?
Antw: de gemiddelde leeftijd is te hoog om te verlangen dat deze liefhebbers met een computer en een smart/iPhone moeten gaan werken.

12-Wat denkt U wat er gebeurt als dit project wordt uitgevoerd over heel Nederland?
Antw: ik heb dat nog niet uitgerekend…maar als iemand dat voor mij wilt doen hoor ik graag de uitkomst.

13-Waarom denkt U dat deze werkwijze is georganiseerd?
Antw.: weet ik niet. Moet u aan M.v.d. Kruk – R Laban – A. v. Iwaarden en Dhr. v.d. Kamp vragen.
Die hebben, naar mij is verteld, dit achter gesloten deuren, georganiseerd.

14-Heeft U dan geen contact opgenomen met één van deze mensen?
Antw: Ja enkele dagen voor de afdelingsvergadering van jl. heb ik telefonisch met R. Laban gesproken; die vertelde mij dat hij van niets wist.Daarna contact gezocht met A. v. Iwaarden; die kon niets zeggen omdat hij dat afgesproken had.
Maar dat in ieder geval het plan GPS2021 in samenwerking met het NPO op de komende vergadering aangenomen zou worden.
Vond ik persoonlijk zeer vreemd….de stemming moest nog plaatsvinden.
Dat hij zo overtuigd was bleek wel dat 2 dagen na de vergadering het startsein werd gegeven in duivenvereniging "de Nishoek"

15-Hoe kan dat dan volgens U?
Antw.: de vergadering ging hetzelfde als andere (NPO)vergaderingen. Iets aan laten nemen, bv. GPS2021 , en achteraf vertellen wat er allemaal achterzit.
Bv In zeeland wist niemand tot enkele uren voor de vergadering de consequenties van het plan
T.w. elektronisch constateren. Toen er later vragen kwamen werd er verteld dat dit een onderdeel was van GPS 2021 en dat hiervoor gestemd is geweest.
Ik noem het : het nieuwe model “polderdemocratie”

16-Wat weet U van het plan over een abonnement dat eventueel in de toekomst uitgegeven gaat worden?
Antw: het zou gaan over een abonnement van € 40,00 tot € 60,00 per MAAND waar dan verschillende zaken inbegrepen zouden zijn.
Duidelijkheid is hierover niet bekend.

17-Als het zo is dat het NPO in de toekomst alleen verder wil gaan met 2 systemen. Wat gebeurt er dan met de andere ca. 11000 systemen – antennen – chipringen etc.
Antw.: weggooien denk ik.

18-Kent U J. Kristelijn?
Antw. Neen niet persoonlijk…maar is hij een verkoper, bestuurder of alleen maar gefrustreerd?

19-Wat vindt U van hem en wat hij schrijft:
Antw.; een leugenaar. Alles wat hij schrijft is niet onderbouwd en zijn vraag en antwoordlijst m.b.t. uitrollen van systemen schept alleen maar nog meer vragen.
Ik denk dat ik hiermee vele vragen heb beantwoord maar mochten er nog vragen zijn; stel die gerust.
Ik zie ze graag terug via mijn mail unikon@upmail.nl
Ik heb afgesproken met de fabrikant dat we zo transparant mogelijk willen zijn.
Daar hebt U als UNIKON-klant recht op.
Ik zal U zeker op de hoogte houden van de gang van zaken.

Met vriendelijke groeten,
UNIKON-Nederland
Nico de Heus

Update 1

Zierikzee 11-4-2019
Duivenliefhebbers van Nederland LET OP WAAK VOOR UW HOBBY/SPORT

Zoals jullie wel zullen weten zijn wij in Zeeland pilot voor GPS 2021.
Nu wil ik voorop stellen dat er in het GPS2021 best wel goede plannen staan die onze sport voor de toekomst vooruit kunnen helpen.

Maar op één punt slaat het NPO bestuur en het bestuur van de afdeling Zeeland de plank volledig mis. En dat betreft het kloksysteem, wat aan de orde is, is dat elk NPO lid zijn huidige systeem niet meer kan gebruiken bij invoering van GPS 2021, omdat deze niet meer aan de eisen van de NPO zouden voldoen. De NPO wil namelijk een kloksysteem gaan invoeren waarbij alle gegevens direct naar een database worden verstuurd, en ook dat je de duiven middels GPS op je laptop/computer kunt volgen op de reis terug naar huis. Vervolgens gaan ze elk lid van de NPO verplichten om zo’n systeem af te nemen, en ook verplichten middels een maandelijks abonnement dit te gaan betalen.

Systemen kopen kan niet meer, ze schrijven zelfs dat ze de prijzen dermate oninteressant gaan maken dat kopen geen optie is. Dit zouden dan 4 verschillende abonnementen worden het verschil zal wel zitten in onderstaande (npo bijdrage, vaste voetring aantal ?, chipringen aantal ? en het systeem aantal antennes en bijbehoren ? ). Op onze afdelingsvergadering zijn daar vragen over gesteld en de voorzitter NPO gaf aan dat dit eerder € 40 zou zijn dan € 15 per maand. Na enkele weken vragen om meer duidelijkheid voor onze leden, wat niet kwam. Ben ik op eigen initiatief een actie begonnen voor onze vereniging omdat ik vind dat de leden recht hebben om te weten wat hun boven het hoofd hangt. Deze wisten namelijk nog helemaal van niks. Wij zouden als tweede vereniging na de Nishoek de pilot gaan draaien eind mei .

Ik heb 30 leden aangeschreven en 17 ervan hebben gereageerd, 16 waren tegen het besluit zoals dat er nu lag, 1 lid wilde het nog afwachten. Van de 16 gaven er 4 aan te zullen stoppen met de duivensport en 2 zouden alleen nog ZLU spelen. Ik heb nog geen enkel lid gehoord die dit systeem zou willen. Gelukkig is het gelukt om onze vereniging uit de pilot te halen. Het komt er op neer dat neem je het systeem niet dan ben je bij de NPO uitgevlogen. En zijn er liefhebbers die wel zo’n systeem willen om hun duiven te kunnen volgen op hun reis, prima maar ga niemand verplichten om een dienst af te nemen die ze niet willen.

Als je op de Google GPS 2021 intikt, beleidsnotitie aanklikt, dan bij aandachtspunten:

De duivenliefhebber moet centraal staan
De organisatie moet dienstbaar zijn aan de duivensport en bestuurders/werknemers/vrijwilligers moeten zich steeds afvragen, voor wie we het doen, namelijk de duivenliefhebber; enz,enz,enz
Als u nog meer wil weten zoek het maar op, en verbaas u.

De besluiten die nu hier voor Zeeland zijn genomen stroken finaal met de aandachtspunten die Prof. Mr. M Olfers aangeeft. Dit levert geen leden op maar KOST leden. Ik wil met dit schrijven de liefhebbers van de afdelingen die nog gaan volgen waarschuwen voor het fenomeen kloksysteem GPS 2021, zodat u wel voorbereid bent op het een en ander, maar ook de liefhebbers in Zeeland oproepen om deze waanzin een halt toe te roepen.
Mijns inziens gaat dit onze mooie hobby/sport kapot maken.
Met vriendelijke groet,
John van der Linde, Zierikzee

Update 2:
Geachte heer Bodelier,
In antwoord op de vraag van Coby betreffende de constateersystemen het volgende.
Blij verrast was ik door de reactie van UNIKON / Dhr. De Heus.
Deze slaat met de brief van o.a. Deister / Fabrikant van UNIKON de spijker op zijn kop. Vanzelfsprekend ook met enig eigen belang ,maar wat is daar mis mee ?
Achterkamertjes politiek en eigen belang voeren helaas bij de NPO op dit moment de boventoon.

Wel moet ik bij aangeven dat de fa. de Heus /UNIKON in 2016 heeft aangegeven dat de UNIKON Profi en Medium systemen geen verdere ondersteuning zouden krijgen als er nog een nieuw software update door de NPO zou worden voorgeschreven. Veel liefhebbers met deze systemen hebben mij overstelpt met vragen ( zie ook onder “stekeligheden” op Duivenmarktplaats ) waarom ?

Mijn stelling is en blijft dat er GEEN updates nodig zijn voor de liefhebbers alleen voor de NPO die een andere koers wil varen..
Nu komt de fa. de Heus er op terug om toch ondersteuning aan de oudere type systemen te geven, wat het bedrijf siert.
GOED = GOED
Laten we proberen om in goed overleg verder te komen en een aantal mensen die direct met de liefhebbers in contact staan, eens om raad vragen en niet een paar figuren die denken de duivensport een dienst te bewijzen om alles was goed is overboord te zetten. Vaak ten kosten van de oudere liefhebber en de liefhebbers met de kleine portemonnee.
Zijn er vragen dan kunt altijd bellen of mailen.
M.A. Allessie

Reactie:
Een heikel punt lijkt me dat hier door Coby is aangekaart.
Ik mag aannemen dat ook NPO-bestuurders dit lezen. Als dat het geval is, zou het hen sieren om voor de gewone liefhebber in Jip en Janneke-taal, een eerlijke reactie te geven op de vraag en de beide commentaren die er tot nu gekomen zijn. Hiervoor zal alle ruimte worden gegeven. En: hiermee is iedereen gebaat ook de NPO.
En wat betreft de oproep van de heer Allessie: stuur vragen of reacties naar onderstaand mailadres, dan kan iedereen de gang van zaken volgen

Update 3

Ik heb de NPO gevraagd om meer duidelijkheid, over wat er ons te wachten staat m.b.t. het elektronisch constateren. Tot op heden geen enkele reactie. Nu, als het zo is, zo de geruchten zijn, dan hoeft de NPO niets te doen, want er blijft geen liefhebber over. We zijn toch niet gek zeker? Je reinste kapitaal vernietiging. Ze zijn daar helemaal van het padje, misschien een GPS om op koers te blijven?
Jan

Update 4
Leden
Zie ook op Duivenmarktplaats: WEGENS OMSTANDIGHEDEN/GEZONDHEID/STOPPEN.
De grootste fondmelker in Nederland stopt.
Gr.Pé

Update 5
Wat gaat er gebeuren als iedereen weer de gewone klok met gummie ringen pakt.
Als dit verhaal van GPS 2021 doorgaat lijkt mij dat nog een mogelijkheid want anders denk ik dat er veel liefhebbers gaan stoppen.
Als ik bij ons in de vereniging kijk ( 80% tussen de 65 en 80 jaar), kunnen wij het lokaal wel sluiten want deze liefhebbers willen geen nieuw systeem meer kopen.
BEDANKT N.P.O.
Mvg Appie

Update 6
Hallo Hans,
mijn reactie op de perikelen in Zeeland voor op weg naar 2021.
Zijn er weer meer vragen en geen antwoorden zoals het eigenlijk al langer is in duivensportland.
Er worden diverse beslissingen genomen maar meestal zonder uitleg en werking.
In onze club waar er meer leden zijn van boven de 70 als eronder, is ook bijna geen animo voor een nieuw systeem.

Deze mensen kopen of huren echt geen duur systeem met diverse nieuwe veldjes en onkosten.
Speel zelf alleen maar de overnachtvluchten. Als ik daar een systeem een heel jaar voor moet huren of kopen, is dat de druppel die de emmer doet overlopen.
Kost hier zeker de helft van het aantal leden wat weer een effect heeft op het aantal leden en duiven wat er komt.
Op deze voet doorgaan is volgens mij de doodsteek voor de duivensport.
En zal het een eliteclubje worden wat ook niet overleefd omdat het te duur wordt en te weinig beoefenaars.
Mensen moeten wel een keus kunnen maken, of dat is wat een systeem betreft of welk spel ze willen spelen en op welk niveau.
Hoop dat we eindelijk is een keer uitleg krijgen wat de eigenlijke bedoeling is en niet wat kreten waar geen mens iets van snapt.
Groetjes en allemaal succes dit jaar, Gupke

 

Update 8

Hieronder de nieuwsbrief van Unikon van 18 april 2019. De inhoud spreekt voor zich.

UNIKON NIEUWSBRIEF

Beste UNIKON-gebruikers.

Nieuws van het NPO;

Na onze berichtgeving van vorige week is er veel  “los” gekomen. Gisteren hebben we een uitnodiging gekregen van het NPO.
Maandag 29 april om 20.00 uur is er een vergadering met ALLE leveranciers van electronisch constateren.

Onderwerp: gesprek over de Pilot en GPS2021.

Natuurlijk zullen we daar aanwezig zijn. We zijn reuze benieuwd wat daar gezegd gaat worden. De vraag die ik mij steeds stel: Er wordt een pilot gestart;

MAAR:

  • Waarom met 2 leveranciers die niet meer als 10-12% marktaandeel hebben.
  • Waarvan 1 leverancier die gedeeltelijk klaar is (benzing-live) maar het niet zeker is of die deel gaat nemen. Diverse verenigingen hebben zich namelijk  teruggetrokken van de pilot.
  • De andere leverancier half mei zijn “nieuwe” systeem gaat uitleveren. Dus een nieuw product op de markt zet.
  • Waarom dit allemaal achter gesloten deuren georganiseerd werd en er zoveel open vragen zijn.
  • Waarom gezegd is dat andere merken, waaronder UNIKON,  geen interesse zouden hebben en technisch geen mogelijkheden zouden hebben.

Dit terwijl we sinds 4 jaar continu bezig zijn met UNIKON-web en UNIKON-club ( in samenwerking met Compuclub opgezet)

Dit concept omvat:

  • Gezien, voor zover bekend,  naar de plannen in Zeeland 80% functioneel is.
  • Op dit moment ca 450 liefhebbers die daar aan deelnemen dwz. ervaring is en wordt voldoende opgedaan.
  • Geen dwangmatig plan tot aanschaf/vernieuwing maar met verschillende “instapmogelijkheden”.
  • Met dit plan 73% liefhebbers “in de toekomst” kunnen stappen (=marktaandeel UNIKON).
  • Andere systemen hier naadloos op aan kunnen sluiten met behoud van hun eigen indentiteit/systeem.

 Ben reuze benieuwd!

Met vriendelijke groeten,
UNIKON-Nederland
Nico de Heus

En met Nico zijn er veel mensen benieuwd. Wordt vervolgd.

 

Reactie: 19-04
Een Zeeuwse liefhebber vraagt: wat vindt jij er van?

Laat ik voorop stellen dat elke verbetering die er kan worden aangebracht in de duivensport, maakt niet uit waar het over gaat, een stap voorwaarts is. En als vrijwilligers minder werk hoeven te doen voor 'ons', dan kan daar niemand iets op tegen hebben.
Zoals ik het verhaal (de nieuwsbrief van Afdeling Zeeland) lees en daarbij ook het basisdocument van Afdeling Zeeland, dan heb ik het idee dat meer naar de hardware kant gekeken is dan aandacht is besteed aan de duivenmelker zelf. En dat is uiteindelijk toch degene waar het om draait.
Alles is gericht op het 'werken' en in de 'lucht' krijgen van het systeem. Nergens lees ik iets wat dit exact betekent voor de duivenmelker zelf. Ik heb de laatste dagen al heel veel vragen en opmerkingen gekregen. De teneur hiervan is: 'als dat systeem zoveel geld gaat kosten als
wordt gezegd, dan stop ik ermee'. En daar kan ik me iets bij voorstellen. Over de kosten lees ik niets
of ik heb dat over het hoofd gezien.
Natuurlijk gaat zo'n wijziging niet zonder dat het kosten met zich brengt. De ontwikkeling van hard- en software kost veel geld. Dat moet worden terugverdiend. Was de duivensport nu een florerend wereldje met 100.000 leden, dan zouden er minder mensen moeite mee hebben er geld in te steken.
De meerderheid van de melkers is op leeftijd, de meesten hebben jaren geleden een systeem aangeschaft en af en toe betalen voor een update, dat kan dan nog wel. Maar nu is dit van een andere orde. Moet er wellicht een geheel nieuw systeem worden aangeschaft en - zoals wordt gefluisterd - moet er een abonnement worden genomen waar je 12 maanden voor moet betalen terwijl het duivenseizoen toch korter is.
Daarnaast wordt de romantiek bij de duivensport weggehaald, want wat er is nou mooier dat je een duif naar je hok ziet stormen, de adrenaline door je lijf vliegt, in de hoop dat het een kei vroege is?
Nu zijn we daar toch al enigszins van beroofd door de intrede van internet en de meldingen die daar live te volgen zijn. Al is dat ook een vooruitgang die ook weer de spanning brengt dat je weet hoe laat
je moet klokken om de melkers in de voorvlucht te kloppen.
We moeten oppassen dat we niet de rode draad in het geheel verliezen: de liefhebber. Zoals de discussie nu gaat, draait het meer om de leveranciers van de elektronische kloksystemen. De actie van Unikon is goed en ik hoop dat op 29 april a.s. in samenspraak met de NPO zinnige zaken naar voren komen en ook een eerlijke communicatie plaatsvindt.

Maar nogmaals: de liefhebber is de belangrijkste schakel in het geheel. Ga je die in een bepaalde richting dwingen - want anders kun je niet meer meedoen aan het mooie spelletje - dan zullen er vrees ik veel afhaken en daar is niemand bij gebaat. En nog erger: nieuwe leden zullen er helemaal niet meer bijkomen. Een 'beginnend melker' die in 2020 wil starten, vroeg me al of hij dat nog wel moest doen of dat hij zijn duiven beter voor gezelschap zou kunnen gaan houden.
De liefde voor de duivensport zou het altijd moeten winnen, maar dat is nu zeer de vraag. Wie het juiste antwoord heeft, mag het zeggen!


De laatste dagen zijn er veel mails met meningen, commentaar etc. binnengekomen. Plaatsing zal later gebeuren. Mails met inhoud van kwetsende aard, worden aan de kant gelegd. Daar is deze ‘Duivensport allerlei’ niet voor.
Wordt ongetwijfeld vervolgd.
Meer reacties aan: hans@bodelierpigeons.nl 
Zet er s.v.p. het onderwerp bij, dat maakt het voor mij makkelijker. Dank.

We gaan verder met plaatsen in deel 2