Duivensport allerlei.nl
in samenwerking met
Duivenmarktplaats

          


 

 


 

 

       

 

 

 

 

 


Update 23

Heet van de naald, de nieuwsbrief van Unikon.
Veel leesplezier, reacties welkom aan hans@bodelierpigeons.nl 

UNIKON NIEUWSBRIEF

Beste Sportvrienden en vriendinnen;
NPO vergadering 29-04-2019

Zoals belooft een verslag van de vergadering van gisteravond.

Aanwezig:
NPO (3) – EEC(1) – UNIKON (2) – Tipes(3) – Tauris(2) – Mega(1) – Bricon(2) – Benzing-Atis(2)

Punten van de vergadering:

1-Hoe ging het in het verleden – 2- hoe is het nu – 3- waar gaan we naar toe.
Hoe ging het in het verleden?

1996 leveranciers stelde zich voor en lieten zien wat mogelijk was.
Na diverse aanpassingen in systemen en reglementen kwam er een start in 1998.
De jaren daarna kwamen er verschillende updates die tot stand kwamen door onderling overleg tussen het NPO en ALLE leveranciers.

2016; een nieuw bestuur (M. v.d. Kruk); plannen werden gemaakt voor GPS2021.
Er waren sindsdien 2 vergaderingen met alle leveranciers:
1- waar iedere leverancier kon vertellen hoe zij dachten over de toekomst mn. EC en 2- chipringenproblematiek.

Waar staan we nu?
Vanaf december 2017 zaten we te wachten op een afspraak met het NPO vim vooruitgang EC.
Zoals eerder vermeld: diverse malen hierom gevraagd. Steeds werd alles vooruitgeschoven.
We hadden wel een idee welke richting GPS2021 uit zou gaan dus hebben we sinds 2016
 steeds verder geïnnoveerd/geïnvesteerd in UNIKON-web- en UNIKON-club.

Op dit moment: een pilot gestart in samenspraak met 2 leveranciers. Andere 4 leverancier blijven in onwetendheid achter.
Vragen die in de vergadering zijn gesteld cq. zaken die zijn besproken:
Hoe kan het dat er wel gesproken wordt met 2 leveranciers en toekomstplannen worden gemaakt
en niet, zoals in het verleden, met alle 6 de leveranciers?
Antw: het NPO heeft één doel voor ogen: GPS2021. Iedereen mag hier in meedenken en meedoen
zolang dit doel bereikt wordt en binnen de gestelde grenzen van het plan GSP2021 wordt gebleven.
Dat dit met 2 leveranciers is komt doordat zij zich hebben aangeboden.

Reactie: dus de zaken worden omgedraaid.
Vervelend dat dit niet bekend is/was gemaakt en dat het de laatste 18 maanden onmogelijk was om een afspraak met het NPO te maken.

Is 2021 een vaste datum of is er een meerjarenplan?
Het plan GPS2021 gaat definitief van start in 2021.
Gaat dit niet ten koste van, oudere, liefhebbers?
Langer wachten heeft geen zin. We zitten in een neerwaartse spiraal en daar moeten we uit.
Denkt U dat door GPS2021 het ledenaantal zal stijgen?
Ja. Dat zal zeker gebeuren. Door virtuele duivensport en een wedsysteem
( aziatisch model) op te starten wordt er meer interesse in duivensport gecreëerd en van hieruit nieuwe liefhebbers te krijgen
 en zo inkomsten te genereren ter behoud van de duivensport.

Conclusie; de groei van het aantal leden moet gaan zitten in “virtuele’ leden
met de verwachting/hoop dat dat later actieve leden gaan worden.

Komen er maandabonnementen?
Dat is een onderdeel van GPS2021 c.q. om de financiële situatie binnen het NPO gezond te houden.

Waar gaan we naar toe?
GPS2021: zoals al meer is gezegd: de trein loopt en iedereen die opstapt mag mee.

Afgesproken is:
Voor eind mei komt M. v.d. Kruk met 3 sheets waarin aan de EC leveranciers duidelijk wordt gemaakt
wat GPS2021 inhoudelijk betekent voor EC.
19 juni is er weer vergadering.
Daarna komt, n.a.v. de 3 sheets, een startdocument gemaakt door EEC ( R. Hanegraaf).
Alle leveranciers die hier aan kunnen/willen voldoen mag/kan een pilot houden in 2020.

Conclusie van de vergadering:
Alles onder de noemer GPS2021 met verwijzing dat dit de toekomst is voor de duivensport maar zonder duidelijke invulling/uitleg van de kant van het NPO.
Een vergadering van veel vragen met geen duidelijke antwoorden. In ieder geval vragen van 4 leveranciers. Voor 2 leveranciers was waarschijnlijk alles duidelijk, die hadden geen vragen.

Na deze vergadering nog even samengezeten met andere leveranciers.
Hier ook weer veel vraagtekens en heen en weer gepraat.

Één ding is zeker; we zijn niet de enige leverancier die zich zorgen maakt over de, snelle, omwenteling in het geplande jaar 2021 – het eventueel verloren gaan van de nu in het gebruik zijne systemen – de kosten die het zich mee gaat brengen – het zogenaamde veilige gebruik van internet – de toegankelijkheid voor alle leeftijden – de toekomst van duivensport in zijn algemeen.

Met vriendelijke groeten,
Nico de Heus