Duivensport allerlei.nl
in samenwerking met
Duivenmarktplaats

          


 

 


 

 

       

 

 

 

 

 


UNIKON NIEUWSBRIEF

Beste Sportvrienden en vriendinnen;

Hier volgt een officiŰle mededeling/schrijven van Uw UNIKON- fabrikant Deister GMBH

Met vriendelijke groeten,
Nico de Heus

Aan de Nederlandse gebruikers van UNIKON electronische systemen,

In verband met de huidige discussie over de toekomst van elektronische registratiesystemen in Nederland willen wij u als fabrikant van UNIKON graag informeren over het volgende:

Sinds onze toetreding tot de markt in 1998 hebben wij contact met uw sportbond N.P.O. om de wensen en problemen van de sport te bespreken en onze producten daarop aan te passen. Ook sinds de laatste aanpassing van uw electronisch systeem in de winter 2015/16 hebben wij regelmatig de N.P.O. om nieuwe technische eisen in de toekomst gevraagd en hebben wij aan onze contactpersonen binnen het NPO ook onze eigen suggesties aangegeven. Wij betreuren het dat de N.P.O. nog geen verzameling van eisen voor fabrikanten heeft voorgesteld, zoals in de voorgaande periodes vˇˇr 2015/16. Ook een geco÷rdineerde bijeenkomst van alle fabrikanten met het N.P.O. als open platform over dit onderwerp heeft pas onlangs plaatsgevonden.

We zijn er zeker van dat we een goede en betrouwbare partner zijn om mee vorm te geven aan de toekomst van de elektronische registratie en de bijbehorende automatisering in de zin van de Nederlandse duivensport.
We kijken uit naar de eisen voor nog meer "live" functionaliteit in de toekomst, zoals het N.P.O. onlangs tijdens een bijeenkomst heeft aangekondigd.

Dit omdat we al vele jaren ervaring hebben opgedaan. Uiteraard zullen we altijd de gebruikelijke functionele betrouwbaarheid en eenvoudige bediening voor ogen houden.

Sinds de laatste software-update in de winter van 2015/16 heeft UNIKON de toekomst van de elektronische registratie in Nederland vorm gegeven met betrekking tot de zogenaamde "live"-functies:

UNIKON.club:
Op basis van de N.P.O. eisen uit 2016 ("printen via PC") is in nauwe samenwerking met Compuclub de automatisering in de vereniging naar een nieuw niveau getild, met als resultaat dat de werkzaamheden drastisch zijn verminderd en daardoor versneld, er minder papier is geproduceerd, de liefhebber beter ge´nformeerd is en de gegevensintegriteit/beveiliging aanzienlijk is verbeterd. Deze oplossing is sinds 2016 in een aantal Nederlandse locaties continu getest in een "pilot"- en de feedback van deze locaties is zeer positief.

UNIKON.web:
Ook het automatisch melden ("live aankomsten") is sinds 2015/16 door UNIKON in Nederland voor alle gebruikers van de huidige Champ+ hardware ingevoerd. Het dataformaat is in overleg met het N.P.O. ge´mplementeerd. Elk weekend sinds 2015/16 worden in Nederland steeds meer duiven, meestal met UNIKON, automatisch gemeld aan Compuclub-live en aan UNIKON Apps op de persoonlijke toestellen (Android/iOS) van de liefhebbers.


We kijken uit naar de gedetailleerde wensen van het N.P.O. (v.d. Kruk) die op de vergadering in Papendal op 29.4. voor eind mei worden aangekondigd. Op basis van een schatting van de pilot-test in Zeeland zijn we goed voorbereid met UNIKON.web en UNIKON.club in verband met een compatibele uitbreiding van de inkorfsysteem(en). We gaan ervan uit dat het N.P.O. ook openstaat voor ideeŰn van ons, zoals al gebeurd is met de fabrikanten van Benzing/atis en Bricon.

Hoogachtend,
Knut Ehring
product management UNIKON
deister electronic GmbH (Barsinghausen/Duitsland)


--
Met vriendelijke groet,

Hans Bodelier
www.bodelierpigeons.nl