Duivensport allerlei.nl
in samenwerking met
Duivenmarktplaats

          


 

 


 

 
 


Vraag 2019-4:

Hallo Hans,
Ik heb een vraag:
Kan mij iemand vertellen wat het verschil is tussen losse duiven inmanden en invliegduiven inmanden.
En dan bedoel ik niet dat de een zomaar de mand ingaat en de ander over de antenne gaat want dat snap ik wel.
Maar staan de invliegduiven wel of niet in concours en worden ze
meegeteld i.v.m. het ophalen bijvoorbeeld vanwege het minimum aantal duiven voor een club.
Groetjes, Gupke

Reactie:
Een hot item in bijna elke vereniging, samenspel of wat dan ook.
Wie van de (NPO)bestuurders die dit platform bezoeken, kan hier duidelijkheid over verschaffen?
En geen zwam verhaal zoals dat vaker gaat, maar echte duidelijkheid die door iedereen te begrijpen is
 en die geen ruimte geeft voor andere interpretaties.


Update
Bij invliegduiven staan alle duiven die je inkorft voor invliegduif dus kun je niet als je bijvoorbeeld 20 duiven inkorft 10 duiven
zetten voor het concours en 10 als invlieg(vracht) duif zetten.
Dus invliegduiven staan niet voor de punten.
Mvg Appie

 

Update 2:
Hallo Appie, uw antwoord wist ik al maar het gaat er mij meer om staan ze dus toch allemaal in concours?
Kun je de module laten wissen voor je naar huis gaat ?
Als dat zo is, is er niets veranderd want dat wordt al jaren zo gedaan: veel prijzen en weinig duiven in concours.
Dus alles blijft bij hetgeen zoals het al was: dus blij gemaakt met een dode mus.
Groetjes, Gupke


Update 3:
En ook onze Peter van DMP denkt mee, TOP!
Hans, is dit niet duidelijk?
Artikel 69 (i 139/zo 9/74/77)
1. Indien door, namens of met goedkeuring van Bestuur N.P.O., Bestuur Afdeling en/of Bestuur Basisvereniging wedvluchten worden georganiseerd, is een Basislid dat duiven inkorft, verplicht al zijn ingekorfde duiven op n spelniveau in te zetten (behoudens het gestelde in lid 3 van dit artikel). Algemene Vergadering Basisvereniging bepaalt vr 1 maart voor welke spelvorm deze verplichting geldt.
Deze spelvorm wordt het verplichte spel genoemd.

2. Bestuur Afdeling mag bepalen dat alle duiven die deelnemen aan het verplichte spel, zonder extra kosten voor de deelnemer, kunnen worden opgenomen in de uitslag van ieder spel vanaf het verplichte spel tot en met het afdelingsspel.

3. Basisleden hebben op alle vluchten, met uitzondering van de nationale/sectorale vluchten, het recht alle duiven of een gedeelte van hun duiven buiten de wedvlucht te houden (trainingsduiven).

4. Alle ingekorfde duiven voor de wedvluchten zijn vermeld op een uniforme inkorflijst en, f van een gummiring f van een elektronische ring voorzien. Alle inkorflijsten worden bewaard overeenkomstig het gestelde in Artikel 22(i89) van dit reglement.

5. Een Basislid is verplicht voor de wedvlucht waaraan hij deelneemt de door het inkorfcentrum en/ of de organisatoren van deze wedvlucht vastgestelde bedragen te betalen. Voor trainingsduiven mogen deze bedragen niet hoger worden gesteld dan voor in wedstrijdverband deelnemende duiven.

6. De controle of alle duiven (dus ook de trainingsduiven) gent zijn ligt bij de vereniging.

7. Op wedvluchten die uitsluitend zijn opengesteld voor oude duiven mogen geen jonge duiven worden ingekorfd. Ook niet als trainingsduif.

8. De procedures voor trainingsduiven worden door de afdeling vastgesteld

Opmerking / vraag (Hans):
Peter: is bovenstaand artikel van vr of na het laatste NPO-besluit?

Update 4

Uit de NPO-nieuwsbrief Op de Hoogte van 12 april 2019:
Met ingang van het nieuwe vliegseizoen gelden de volgende afspraken:

Vrachtduiven kennen we vanaf seizoen 2019 NIET meer;
Invliegduiven: alleen mogelijk met registratie
Inkorven kan alleen in de eigen afdeling
Lossingsvergunningen dienen te worden aangevraagd indien:
er meer dan 500 duiven gelost worden
er combinatielossingen plaats vinden (meerdere verenigingen)
Een en ander conform de besluitvorming tijdens de Ledenraad van maart jongstleden (zie besluit 1, 2, 8 en 9).

Belangrijke uitleg!

Voor de invliegduiven geldt dat deze te allen tijde geregistreerd dienen te worden. Het besluit 'alles of niets' (zie besluit 2 van ledenraad maart 2019) moet als volgt genterpreteerd worden:

alles = alle duiven zijn invliegduiven (tellen niet mee voor kampioenschappen)
na registratie, volledig proces in de vereniging en het doorsturen van alle bestanden, kan de klok 's avonds leeg gemaakt worden, waar mee de liefhebber de volgende dag niet terug hoeft te komen om af te

Reacties / opmerkingen: mail ze aan: hans@bodelierpigeons.nl 
Zet er s.v.p. het onderwerp bij, dat maakt het voor mij makkelijker. Dank.