Duivensport allerlei.nl
in samenwerking met
Duivenmarktplaats

       
   


 

 


 

 

       

 

 

 

 

 

​Vraag 31 - Nieuwsbrief Afdeling Zeeland
Update 25 augustus 2019
Van: Afdeling 1 Zeeland '96 <afdeling1zeeland96@gmail.com>
Datum: 24 augustus 2019 om 21:53:48 CEST
Aan: Zeeuwse Liefhebber
Onderwerp: Afdeling Zeeland houdt u “Op de hoogte”Van de projectleider
Beste …,

Het is na half juni even stil geworden v.w.b. nieuwsbrieven over de
GPS-pilot, maar dit betekent niet dat er verder niets is gebeurd op
diverse gebieden. Weliswaar door de grote drukte van het
vliegseizoen lag het tempo even een paar versnellingen lager, maar
zeker niet met minder inzet van de betrokkenen.

De pilot met de nieuwe systemen van Bricon nadert zijn voltooiing
voor dit seizoen. Bij het ICT-team van DC de Nishoek is inmiddels
het punt bereikt waarop het nieuwe systeem volledig draait zoals
voorzien was bij de start van dit seizoen. Planning is om op de
laatste vlucht(en) van dit seizoen de hele club over te zetten op
deze wijze van vluchtbegeleiding. Vele spannende uren zijn
gepasseerd om hier te komen, maar met de onvoorwaardelijke steun
van de leverancier is het gelukt en kunnen er komend najaar en
winter verdere stappen worden gezet in de Zeeuwse pilot.
Een mooie beloning komt er in de vorm van opnamen voor het TV-
programma “Holland van Boven” die de moderne duivensport in beeld
gaan brengen en dus een mooie promotie gaat vormen voor dit
project. De opnamen beginnen binnenkort, een uitzenddatum is nog
niet bekend.

Ook op het gebied van de bouw van het GPS-centrum en de daaraan
verbonden oprichting van de nieuwe stichting VeerHoek zijn er vele
uren besteed aan de ontwikkeling van een centrum dat niet alleen
regionaal, maar zeker ook nationaal een uithangbord moet worden
voor de nieuwe manier van duivensportbeleving. Er is en wordt nog
steeds gezocht naar samenwerking op allerlei gebieden om een sterke
basis te creëren die nog vele jaren plezier zal brengen aan de
deelnemers en bezoekers van dit centrum.

Voorst zal er op korte termijn een planning worden opgezet waarbij
de werkgroepen bijgepraat gaan worden en voorzien van een aantal
stevige opdrachten komende winter ook aan de slag kunnen om de
(Zeeuwse) duivensport weer een stukje toekomstbestendiger te maken.

Deelname IFC Zeeland aan GPS-pilot in Zeeland

Onlangs is er een gesprek geweest tussen het bestuur van de
Stichting de Nishoek en het bestuur van IFC Zeeland over een
vervolg van hun samenwerking.

Zoals bekend is de Stichting de Nishoek als partner in de Zeeuwse
GPS-pilot actief en vanuit deze pilot worden alle kaarten ingezet
op het creëren van de mogelijkheden voor de totale
duivensportbeleving, waarbij IFC Zeeland gezien wordt als een
belangrijke partner.

Het IFC Zeeland is al enkele jaren actief als inrichter van een
inkorfcentrum voor deelname aan de internationale marathonvluchten.
Deze zgn. ZLU-concoursen kennen een vaste groep liefhebbers die
zich specialiseren op deze vluchten en veelal maakt deze groep ook
gebruik van het aangeboden leerprogramma van de Stichting de
Nishoek om hun duiven klaar te stomen voor deze concoursen. Naast
het inrichten van een inkorfcentrum organiseert het IFC haar eigen
kampioenschappen en de winnaars worden jaarlijks in het zonnetje
gezet op een drukbezochte prijsuitreiking.

Al reeds 6 jaar is men naar volle tevredenheid gefaciliteerd door
de stichting de Nishoek voor de ZLU-vluchten. Er is vanaf het begin
een interactieve samenwerking ontstaan en de beleving in de ZLU
vluchten kreeg een impuls. Het was daarom een logische beslissing
om opnieuw de samenwerking te zoeken voor de komende jaren. IFC
Zeeland ziet graag meer verenigingen aansluiten om te komen tot een
breed gedragen coalitie.

De stichting de Nishoek is bezig om zich middels deelnemende
partners voor een brede duivensport in te zetten en het IFC kiest
met haar deelname voor het plaatje van de Duivensport Totaal in het
Zeeuwse. Uiteindelijk zal dit resulteren in een nieuw op te richten
stichting waar alle aspecten van de duivensport aan bod gaan komen
en ook mogelijkheden gaat bieden voor maatschappelijke
betrokkenheid en daarmee dus de positieve beleving binnen en buiten
de sport.

In de loop van het komende najaar en winter zal dit plaatje zich
steeds verder gaan ontwikkelen en kan er uiteindelijk een gebouw
worden neergezet waar de partners van de nieuwe stichting optimaal
gebruik kunnen maken van de geboden faciliteiten. Dit nieuwe
duivencentrum moet niet alleen gezien worden als een thuisbasis
voor de Bevelandse duivensport, maar ook als het “home” van de
Zeeuwse Duivensport Totaal en een belangrijke pijler onder het
GPS2021 project van het NPO.


Status Bricon automatisering in de Nishoek:
In de nieuwsbrief van 15-06 j.l. memoreerden we dat na installatie
van de antennes op de hokken, invoering Bricon systeem voor alle
liefhebbers, overgang op inkorven met slimme antenne, nu de stap
gemaakt moest worden richting “Live inkorven” voor alle liefhebbers
van de vereniging en invoering van de PAS box voor het ICT team.
Deze 2 laatste zaken zijn inmiddels gerealiseerd. In eerste
instantie korfden we Live in met het ICT team, langzaam uitrollend
naar meerdere liefhebbers en uiteindelijk op N34 met alle
liefhebbers.

Voor wat betreft de PAS box ( Pigeon Arrival System ), deze hebben
we inmiddels geïnstalleerd staan bij het ICT team en hebben daar
alweer een aantal vluchten mee getest, uiteraard met een Back-Up
systeem er naast. En ja, eerlijk is braaf, best wel spannend, maar
wat een kick om te zien hoe geweldig het uiteindelijk werkte en
welke verbeteringen er op basis van onze input iedere keer weer
gedaan worden.
De uitdaging is om zaken die eventueel niet naar wens lopen, als
onderdeel te zien van de pilot en vervolgens hierin voortdurend te
verbeteren. Eerlijk gezegd zijn we daar in de duivenwereld niet zo
goed in. Aan de zijlijn staan en normale opstart issues
uitvergroten en doorvertellen blijkt vele malen makkelijker dan de
mooie en geweldige zaken die we tegen komen aan de grote klok te
hangen. Is trouwens niet wereld vreemd, geef een collega maar eens
een welgemeend compliment en constateer direct dat we dit feitelijk
te weinig doen.

Maar weer even terug van filosofisch naar de praktijk / operatie.
De scope is en blijft helder: Alles wordt enerzijds makkelijker,
gestructureerder en overzichtelijker voor de liefhebbers en
anderzijds een onbegrensde inkijk en controle over datgene wat de
rechtgeaarde duivenliefhebber wil weten.
Nogmaals, enerzijds de stekker er in, en ook niet meer dan dat, en
alles werkt, anderzijds een inkijk in je eigen data voor
beantwoording van de vragen die een duivenmelker zich stelt.
Wat te denken van inzicht in de inkorflijst, poulebrief,
aankomstlijst, alle, maar dan ook werkelijk alle keren dat een duif
over de antenne gaat, zowel vlucht als training. En al deze zaken
niet alleen per vandaag, maar ook van vorige week, maand etc. Alles
netjes te filteren op datum, hok etc. etc.
Natuurlijk wel even wennen dat we niet meer na inkorven met een
inkorflijst en na afslaan met een aankomstlijst naar huis lopen,
maar ja, weten we nog hoe lastig het was dat we geen
bankafschriften meer kregen en we op Internet moesten kijken naar
onze mutaties en saldo. Nochtans hoor je daar niemand meer over en
is volgens mij iedereen in onze omgeving op de hoogte van zijn
banksaldo?

Nu we allemaal Live inkorven en er bij de ICT collega’s in de club
een 7 x 24 uur online PAS box op het hok hangt, is nu de uitdaging
om het seizoen af te ronden met alle inkorvende liefhebbers
voorzien van deze PAS box.

Onderstaand een aantal schermpjes met toelichting om wat te
visualiseren waar we mee bezig zijn. De schermpjes zijn allemaal
van mijzelf, stoort u zich daar niet aan, wellicht kent u mij niet
eens of hebt u nog nooit gehoord van liefhebber 18501132, gaat niet
om mij, maar gaat om de inhoud en daar zijn we trots op.
Onderstaand een kijkje op het dashboard waar je de PAS box groen
ziet staan met 33% dekking, 18 satellieten en 2 antennes. Verder
een overzicht van de duiven die de antenne passeren, in dit geval
Live op Niergnies N33 op 16-08.

Hieronder een wat bredere inkijk waar je de constateringen kunt
zien van alle mensen binnen je club, rayon, afdeling etc. met een
indicator die visueel aangeeft hoeveel % er inmiddels geconstateerd
is op het betreffende niveau.

Je inkorflijst die zoals gezegd altijd digitaal staat en blijft
staan, overal en altijd benaderbaar

En verder ook je aankomstlijst met dezelfde opmerkingen als
bovenstaand

En als laatste voor vandaag, de administrator kan controleren of
alle apparatuur OK staat en indien nodig ingrijpen. Onderstaand de
6 boxen van ons ICT team, net voor de aankomst van Peronne N34

Binnenkort hopen we weer bij u terug te komen, groeten van 18501132

Hier de nieuwsbrief met voorbeelden

Update 1

Zijn er ook afbeeldingen van hoe zo een klok en antennes er uit komen te zien.
Met een kleine beschrijving er bij hoe men de klok moet gebruiken.
Hoeveel antennes er achter 1 klok kunnen.
Misschien leuk om een filmpje op YouTube te laten zien van een liefhebber uit Zeeland die mee doet aan de Pilot.
Sportgroeten
John

Update 2

Waarom groeten van 18501132 ???
Waarom niet gewoon je naam vermelden?
Grt.
E. Pleijter