Duivensport allerlei.nl
in samenwerking met
Duivenmarktplaats

       
   


 

 


 

 

       

 

 

 

 

 


Vraag 2019-51 – IFC Zeeland - De Nishoek en ook GPS 2021

Nieuwsbrief 2019-01

IFC Zeeland – Stand van zaken
In deze nieuwsbrief wil we onze standpunten met betrekking tot de toekomst aan jullie verduidelijken.
Wat is er aan de hand? Dit jaar en ook de afgelopen jaren heeft de IFC Zeeland een prima onderdak gevonden bij de Nishoek. De interactieve samenwerking is vrijwel perfect! Echter de situatie is nu zo, dat men het huidige gebouw nog maximaal 1 jaar kan huren. Stichting De Nishoek wil een nieuw duivencentrum (GPS centrum) oprichten op de Bevelanden. Dit plan is uitgewerkt voor de locatie Kruiningen, echter de laatste loodjes wegen zwaar.

Wat is onze wens? Onze wens is een stabiel duivencentrum met voldoende faciliteiten. We zijn tevreden met wat we hebben, dus is de intentie uitgesproken om bij de Stichting de Nishoek te blijven in het nieuwe duivencentrum. Wel zien we graag een duivencentrum met meer draagkracht. Die draagkracht kan alleen bereikt worden als meer verenigingen mee gaan doen in het geheel. Bij een aantal verenigingen op de Bevelanden lijkt de bereidheid om samen met de Nishoek een nieuw duivencentrum te realiseren niet erg groot. Voornaamste uitgangspunten zijn bij die verenigingen: “we zijn zelf groot genoeg” en “het zal onze tijd wel duren”. Gezien de leeftijdsopbouw van de leden bij die verenigingen moeten we in de (nabije) toekomst rekening houden met een (stevige) daling van het aantal leden als gevolg van ziekte, fysiek ongemak en sterfte. Door het oplopen van de leeftijden van de leden wordt het ook steeds lastiger voldoende vrijwilligers te vinden voor de taken binnen de clubs. Als we in de (nabije) toekomst dan ook nog met duiven willen spelen zullen we daar nu op in moeten spelen en tijdig de bakens moeten verzetten. Leuk of niet leuk: de duivensport zal moeten clusteren om te kunnen overleven. Op verzoek van IFC Zeeland zoekt de stichting in combinatie met afdeling Zeeland opnieuw toenadering tot de omliggende verenigingen (Goes, Kapelle en Lewedorp) om te komen tot een grotere coalitie op de Bevelanden. In onze ogen is dit essentieel voor een Bevelands centrum met voldoende draagkracht naar de toekomst toe. Dat geldt voor zowel de ZLU- als de NPOvluchten! Uiteraard is de locatie dan nader te bepalen. Dit is voor ALLE partijen een enorme uitdaging: op het gebied van inlevingsvermogen en incasseringsvermogen. En mogelijk zal het meer tijd kosten dan gewenst.

Plan B Op dit moment is er bij ons als bestuur van IFC Zeeland geen duidelijkheid of een nieuw duivencentrum er op korte termijn gaat komen (we hopen uiteraard van wel). Als IFC Zeeland zijn we sterk afhankelijk van een locatie en dus wordt er door het bestuur ook nagedacht over een plan B: “Wat gaan we doen als het nieuwe GPS centrum er niet of later komt?” Uiteraard willen we de ZLU vluchten blijven organiseren, maar dat kan alleen op een locatie (vereniging)
met voldoende ruimte om 50 tot 60 liefhebbers te ontvangen.
We gaan verenigingen benaderen, maar kijken ook naar gebouwen
die we bijvoorbeeld tijdens het vliegseizoen (7 weken) kunnen huren.
We hopen dat we u hiermee duidelijkheid hebben gegeven over onze huidige standpunt om bij de Nishoek te blijven,
 maar ook dat we in de komende tijd niet stil zitten en werken aan een alternatief plan.
Met vriendelijke groet Stichting I.F.C. Zeeland
Het BestuurReacties aan: hans@bodelierpigeons.nl 

Zet er s.v.p. het onderwerp bij, dat maakt het voor mij makkelijker. Dank.