Duivensport allerlei.nl
in samenwerking met
Duivenmarktplaats

       
   


 

 


 

 

       

 

 

 

 

 


Vraag 54 - Stekeligheden 5 Dopingcontrole

Ruim tien jaar geleden is het initiatief genomen om zgn. dopingcontroles te gaan houden.
Door het vele oneigenlijk gebruik van diverse geneesmiddelen en stoffen welke bijvoorbeeld de rui op een ongeoorloofde manier beïnvloeden, waardoor er een ongelijke competitie ontstond, werd mede onder leiding van Dr. Patrick de Rycke,
een eerste aanzet gedaan om tot regulering en controle te komen.
Enthousiaste vrijwilligers werden opgeleid tot “Dopingcontroleurs”. Ook ondergetekende deed mee om onze hobby mee te helpen “schoner” te maken. De NPO nam in de begroting een post op om de kosten te financieren.
Dit was rond de € 35.000 voor een 50 tot 60 controle per jaar.
Men wilde komen tot een onafhankelijk clubje dat deze controle moest gaan uitvoeren.
 Zelf heb ik een logo laten ontwerpen en de financiering van al het eventuele drukwerk toegezegd.
Dit was gemakkelijk omdat een familielid grafisch ontwerper is en tevens drukwerk verzorgt.
Dit is echter nooit van de grond gekomen. Dr. De Rycke heeft jammer genoeg “de pijp aan Maarten” gegeven en de huidige portefeuillehouder bij de NPO betreffende dopingperikelen ( ja, daar is hij weer, de heer MvdK
tevens portefeuillehouder bij de FCI) heeft al twee jaar al het geld dat was begroot ( 2 x € 35.000 ) niet uitgegeven
omdat er geen controles meer worden gehouden. Dit geld is geheel opgegaan in de algemene middelen,
anders waren we misschien al met z’n allen in de rode cijfers beland.
Wel zijn er afgelopen jaar enkele controles geweest, maar deze waren dan in opdracht van andere organisaties
zoals bijv. de KBDB voor internationale vluchten.
Omdat onze reglementen betreffende controles aan alle kanten blijken te rammelen en dus niet waterdicht zijn
 (met een goede advocaat kom je er vrij eenvoudig onderuit heeft de praktijk bewezen), is er gestopt met controles.
Omdat de liefhebbers weten dat er geen controles meer worden uitgevoerd, neemt het gebruik van cortisone, ruiremmers, baytril e.d. weer vormen aan van voor aanvang van de controle. Soms met ongeloofwaardige uitslagen tot gevolg.
In de begroting 2019 was er geen post opgenomen en ook in 2020 zal dit hoogstwaarschijnlijk wel weer het geval zijn.
Laat uw stem dan ook horen op de ledenvergadering van uw vereniging, zodat de afgevaardigde(n)
dit kunnen meenemen naar de afdelingsvergadering, waardoor de kiesmannen van de afdelingen
 dit op de algemene ledenvergadering van de NPO kunnen aankaarten.
M.A. Allessie
Wordt vervolgd.

Update 1
Hoi,

Effe een reactie op het stukje van de Heer Allessie. Hij schrijft dat men met een goede advocaat gemakkelijk overal onderuit komt.
Welnu, omdat hij en z’n collega-controleurs er een zooitje van hebben gemaakt, worden sommigen ten onrechte in staat van beschuldiging geplaatst en dus terecht vrijgesproken. De Heer Allessie was ook aanwezig op een van de door hem bedoelde zaken. Daar had hij niets te zoeken en vond het ook nog nodig om commentaar te geven en samen met de Heer De Rijcke nog wat na te babbelen.
Ik zou zeggen ‘schoenmaker hou je bij je leest, in dit geval, bij je stand met vlaggetjes aan de ingang van de manifestatie.
Rien QuistUpdate 2

Het lijkt wel of het gebruik van verboden middelen idd weer terug is. Als je ziet hoe sommigen hun duiven thuis krijgen, komen met bosjes tegelijk naar huis, niet normaal meer. Maar ja als de NPO daar geen geld voor over heeft, houdt het op. Ze verbrassen het liever aan andere dingen (GPS), maar het brast makkelijk van andermans geld.
Jan


Update 3

Hallo Hans,
Dit wil ik toch even kwijt over bovenstaand onderwerp.
Als er dan een dopingcontrole plaatsvindt bij een liefhebber te Amsterdam, dhr. v. Z., werkt deze persoon alles tegen en maakt het onmogelijk de controle uit te voeren.
Dit werd een zaak. Ach, de straf, een paar maanden niet concoursen, ingaande 1 oktober en eindigend 1 maart daaropvolgend.
Meneer komt toch prima weg op deze manier.
m.vr.gr.
Mala


Update 4
Mijn reactie op Allessie is niet ingegeven door het feit dat ik tegen dopingcontroles ben, verre van dat.
Maar sommigen hebben niet in de gaten wat een beschuldiging met jou of je gezin doet.
Altijd blijft er een smet aan je kleven en zijn er lieden die toch met een scheef oog naar jou kijken.
Omdat ik qua geneesmiddelen behoorlijk ben ingevoerd, weet ik dat de stof waarop iemand positief was (daar doelde Allessie op) geen enkele positieve invloed op de duif prestaties kan hebben.
Dus waarom zou je dat toedienen?
Deze stof slik ik al tientallen jaren voor mijn artrose en geloof me je voelt je er niet prettig bij en gaat er niet sneller van lopen, vliegen, fietsen of zwemmen.
Zijn oproep om controles te houden was prima, alleen had hij nimmer zijn oud zeer moeten ventileren.
Gr
Rien QuistUpdate 5

Beste Hans,
Onderwerp doping. Als je dan ziet hoe iedereen inclusief de heer Allessie hun best doen om aan doping een einde te maken, is het toch zeer frustrerend als er op deze manier weer een einde aan komt.
Geweldig hoe onze NPO-voorzitter er weer het voortouw in neemt. Het geld zal wel beter zijn besteed om de tekorten op te vullen i.v.m. 2021, zo kan iedereen weer lekker aan rotzooien.
Met vr. groet
Gerrit


Update 6
Aanvulling / reactie op dhr. Quist.
Voor alle duidelijkheid wil ik eenmalig commentaar geven op de reactie van de heer Quist.

Allereerst heb ik in mijn stekeligheden 5 aan willen geven dat er op het gebied van dopingcontrole sterke verbeteringen dienen plaats te vinden. Hier heeft de NPO enkele jaren geld voor in haar begroting opgenomen, maar het is niet daar gekomen waar het voor bedoeld was namelijk: betere controles en betere, waterdichte reglementen.
Verder is het jammer dat de heer Quist uitlatingen doet betreffende personen zo als: ( dopingcontroleurs maken er een zooitje van. Ik vind dat dit, veel goedwillende vrijwilligers welke door de NPO gecertificeerd zijn in diskrediet brengt). Als de heer Quist aangeeft dat hij mij bij een zaak gezien heeft welke bij het College van Tucht en Geschillen diende, dan klopt dit. Ik ben namelijk door de Voorzitter van het College, de heer P. Fidder uitgenodigd om eventueel daar waar nodig aanvullingen te geven.
De aangegeven middelen die ik genoemd heb, zijn maar een kleine greep van die middelen die niet thuis horen in onze sport, buiten voorschrift van een arts.
Verder vind ik de opmerking “schoenmaker houd je bij je leest”, vreemd. Ik ben een door de NPO gecertificeerd controleur en enigszins financieel onderlegt. Ook heb ik nog nooit met een vlaggetjes stand op de Manifestatie gestaan. Hij is natuurlijk wel van harte welkom om een kopje koffie te komen drinken op de Voorjaarsbeurs in Houten in het eerste weekend van maart 2020.
Verder hoop ik nogmaals dat de leden van onze organisatie op de komende vergadering(en) hier verstandig over zullen discussiëren.
M.A. Allessie


Update 7

Ik lees vol afschuw dit artikel en was er zelf van overtuigd dat n.a.v. de lijst verboden middelen op de NPO site nog dopingcontroles werden uitgevoerd. Nu dit niet zo blijkt te zijn, snap ik ook meer van diverse onverwachte “gepiekte” uitslagen of een “gepiekte” duif.
Wil de NPO de duivensport in Nederland dienen en behouden, zouden juist dopingcontrole meer en intensiever moeten worden uitgevoerd door een bekende dopingautoriteit. Behoudt van de sport begint bij een schone sport.
 En er blijft een verschil tussen geneesmiddel of stimulerend middel.
Kees Commijs

Update 8

Naar aanleiding van de reactie van de heer Allessie op mijn reactie op zijn stukje het volgende: ik breng niemand in diskrediet maar haal alleen maar aan wat het beroepscollege heeft gezegd.
Namelijk dat de controle totaal onjuist is uitgevoerd. Dus inderdaad een zooitje.
Wat de uitnodiging van de heer Fidder aan de heer Allessie betreft, daar had hij geen recht toe .
Hij was alleen voorzitter van het tucht en geschillencollege en had tot taak de zaak te onderzoeken en eventuele deskundigen uit te nodigen.
Welnu, de heer Allessie is geen deskundige in de zin van het woord en was ook niet aangemeld bij de verdachte en zijn verdediging.
Ook van de heer Fidder heb ik geen hoge pet op en dat komt door een persoonlijke ervaring
met hem (niet op het gebied van pure duivensport).
Zoals blijkt uit het toegeven van de heer Allessie dat ik het bij het rechte eind had wat betreft zijn aanwezigheid, zo goed ben ik ook ingevoerd in de rest van het afgelegde traject. Ook hier gaat hij weer oud zeer en oude koeien uit de sloot halen.
Wat het staan met vlaggetjes betreft, dat was een persiflage op hetgeen hij toen heeft gedaan in zijn strijd tegen de NPO.
De kop koffie drinken neem ik graag aan, maar weet wel dat u dan een discussie aangaat met iemand die van de hoed en de rand weet en daardoor een taaie opponent zal zijn.
Wat zijn samenspannen met De Rijcke betreft, hier is een fatsoengrens overschreden wat in de rechtspraak tijdens een vooronderzoek nooit mag plaatsvinden.
Ik beschuldig alleen diegenen die een dubieuze rol hebben gespeeld om een respectabel mens en zijn familie aan de schandpaal te nagelen.
Rien Quist


Reactie:

Ik hoop dat de heren Allessie en Quist een vruchtbare discussie zullen hebben en dan niet alleen zullen redetwisten over hetgeen ze hiervoor hebben aangehaald maar bovenal zullen terugkeren naar het uitgangspunt van de vraagstelling zoals die door de heer Allessie is aangekaart:
“Gaan we op de verenigingsvergaderingen een voorstel doen de NPO te dwingen vanaf 2020 weer dopingcontroles uit te voeren en de hiervoor in de begroting gereserveerde gelden ook daadwerkelijk hiervoor te gebruiken.
EN: een dopingreglement op te zetten dat de juridische toets met verve zal doorstaan”.

Update 9

Het lijkt wel of het gebruik van verboden middelen idd weer terug is, als je ziet hoe sommige hun duiven thuis krijgen. Komen met bosjes tegelijk naar huis, niet normaal meer. Maar ja als de NPO daar geen geld voor over heeft, houdt het op. Ze verbrassen het liever aan andere dingen (GPS) , maar het brast makkelijk van andermans geld.
Jan

Update 10

Hallo Hans,
Dit wil ik toch even kwijt over bovenstaand onderwerp.
Als er dan een dopingcontrole plaatsvindt bij een liefhebber te Amsterdam, dhr. v. Z.,
werkt deze persoon alles tegen en maakt het onmogelijk de controle uit te voeren.
Dit werd een zaak.
Ach, de straf, een paar maanden niet concoursen, ingaande 1 oktober en eindigend 1 maart daaropvolgend.
Meneer komt toch prima weg op deze manier.
m.vr.gr.
Mala

Update 11

Zelf denk ik dat dopingcontroles moeten worden uitgevoerd en zo vaak mogelijk. Maar men moet beginnen in eigen clubs maatregelen te treffen om met deze controles resultaten te boeken. Geen drinkbakken meer aan de manden in de clubs is één ding. Een beetje advocaat wijst daar direct op en geeft dan aan dat zijn cliënt geflikt is omdat iedereen binnen een club iets in die bakken kan gedaan hebben, het is maar een tip.
Kees Commijs

Update 12

Beste Heren, Wat betreft de controles over doping weten wij natuurlijk allemaal dat dit een heel moeilijk onderwerp is en zal blijven.

Wat betreft het verdacht maken van mensen die behoorlijk hard vliegen en super uitslagen maken en dit overigens al jaren lang doen,
wil ik dit wel even zeggen: een verdachtmaking is het meest makkelijke wat er is.
Dat is zo gebeurd maar het ook bewijzen dat is veel moeilijker. Dus voor de mensen iets gaan roepen moet je wel heel goed weten
 wat je roept. En weet wel: iemand een stempel geven dat is niet zo moeilijk maar de stempel weer weghalen, dat is veel moeilijker.
Deze hou je voor de rest van je leven.Dus mijn advies aan al deze mensen is:
laten we goed nadenken voordat we iemand zomaar een naam bezorgen en alleen maar om dat we denken deze duivenmelkers uitslagen maken die eigenlijk niet normaal zijn of kunnen zijn.
We zouden ook kunnen denken: deze liefhebbers hebben veel betere duiven en stoppen er veel meer tijd in dan wij,
dus daarom vliegen hun duiven beter en komen de duiven sneller naar huis terug.
Dus mijn advies is: kom eerst met harde bewijzen voordat we met zijn allen deze duivenmelkers
verdacht maken en een slechte naam gaan bezorgen.
Henk vd Linden uit Almere

Reacties hierop zijn van harte welkom.Reacties aan: hans@bodelierpigeons.nl 

Zet er s.v.p. het onderwerp bij, dat maakt het voor mij makkelijker. Dank.