Duivensport allerlei.nl
in samenwerking met
Duivenmarktplaats

       
   


 

 


 

 

       

 

 

 

 

 

Vraag 59 – Werkgroep Eerlijk Spel

 

De meningen van liefhebbers blijven binnenkomen, waarvoor dank.

Een aantal liefhebbers hebben gebruikt gemaakt van de mogelijkheid hun keuze toe te lichten. Hieronder per keuzemogelijkheid de gemaakte opmerkingen.

 


Keuzemogelijkheid 1 - Inkorfbeperking op basis van aantallen 
Per kadastraal perceel mogen maximaal 40 oude en 60 jonge duiven aan een wedvlucht deelnemen. Overduiven mogen als invliegduiven meegegeven worden maar nemen niet deel aan de wedvlucht. 

Toelichting:

 

1.

Er moet wel iets worden gedaan maar we hebben het zover laten komen dat we niet in één stap alles recht kunnen zetten en dit zou een eerste stap kunnen zijn. Met deze maatregel maak je het spel iets eerlijker maar de grote inkorvers kunnen de trek toch wel beïnvloeden.

 

2.

Blijft de mogelijkheid om verliezen aan te vullen bij de onvermijdelijke verliezen.


Keuzemogelijkheid 2 - Inkorfbeperking op basis van aantallen met lijst deelnemende duiven voor seizoen

Per kadastraal perceel mogen maximaal 40 oude en 60 jonge duiven aan een wedvlucht deelnemen. Voorafgaand aan het vliegseizoen worden maximaal 40 oude en 60 jonge duiven aangewezen die aan de wedvluchten mogen deelnemen. Gedurende het vliegseizoen mag niet aangevuld worden met andere duiven. Overduiven mogen als invliegduiven meegegeven worden maar nemen niet deel aan de wedvlucht


Toelichting:

1.

Echter dit dient wel gefinetuned te worden per programma tour.

Om een eerlijk spel te creëren wil je niet dat Marathon duiven die ingespeeld en niet geklokt worden op de vitesse / midfond aan de wedstrijd deelnemen.

 

Voorafgaand aan het vliegseizoen tijdens het up-loaden van de ent lijsten aangegeven en in de computer opnemen op welke discipline een duif deelneemt aan wedstrijden.

Dit zou b.v. door middel van een matrix aangegeven kunnen worden.

zie hieronder een voorbeeldje.

 

Je krijgt hierdoor een eerlijker concours, elimineert het invlieg duiven fenomeen en laat de marathon specialisten naar believen te spelen op programma vluchten buiten mededingen.

 

Marathon spelers korven in verhouding met de programma spelers meer duiven in, iets dat al enkele jaren verhitte discussies van vals spel heeft op geleverd.

Voorbeeld matrix, de lege velden gelden dan als invlieg mogelijkheid voor die tour.

 

 

 

V

M

E

A

J

N

Programma duiven

x

x

x

 

 

 

Marathon duiven

 

 

x

x

 

 

 

 

2.

Mijn keuze hiervoor, prachtig. Keuzemogelijkheid nummer 1 ook goed gevonden, maar blijft bij keuze 2.

3.

Ik kies voor 2, mits de marathonduiven daar niet onder vallen! Mocht dat wel het geval zijn, dan wordt het keuze 1.

Verder zou ik bij 1 en 2 pleiten voor afschaffing van het 1 op 10 systeem. Bij gelijke(re) strijd qua aantallen tellen de 1e 2 duiven in de klok. Dit voorkomt ook dat de puntenjagertjes duiven gaan inhouden bij de laatste vluchten per discipline!

 

4.

Mits de invliegduiven een half uur later worden gelost i.v.m. het stayeren van de duiven van de grote commerciële hokken
tevens rekening houden met de diepte van de sectoren/afdeling van de wedvlucht

Anders vliegt noord een 100 km meer dan het zuiden

Zoals Ad Schaerlackens vermeld op zijn blog: appels met peren vergelijken

Dit geldt ook voor de afdelingslossing op de midfond.

 

 

Keuzemogelijkheid 3 - Vliegen in klassen 

Geen inkorfbeperking maar spelen tegen gelijkwaardige aantallen (klassen) d.m.v. drie gescheiden uitslagen:

·      Groot tegen Groot

·      Klein tegen Klein

·      de Fondspiegel berekening

 

1.

Geen inkorfbeperking maar spelen tegen gelijkwaardige aantallen (klassen) d.m.v. drie gescheiden uitslagen:

·      Groot tegen Groot

·      Klein tegen Klein

·      de Fondspiegel berekening

 

Keuzemogelijkheid 4 – Niets veranderen

Niets veranderen en alles laten zoals het is.

 

Toelichting:

 

1.

Als er een inkorfbeperking komt gaan er minder duiven ingekorfd worden waardoor de vrachtkosten nog meer op gaan lopen.

 

Ik mis nog een mogelijkheid. Het opnieuw mee kunnen geven van invliegduiven. Hierdoor zal het aantal duiven dat ingekorfd wordt toenemen. In Zeeland zal het terugdraaien van het niet in kunnen korven van de invliegduiven echter niet teruggedraaid worden omdat de Nishoek hier nu zijn geld mee verdiend.  

 

 

2.

Mijn keuze is optie 4: Geen verandering. 

Simpelweg omdat de eerste 3 geen recht doen aan het spel. 

 

1: Dik kans op minder duiven, gaan de vracht prijzen omhoog. Geen optie voor de kleine liefhebber die het niet te breed heeft. 

 

2: Maximaal 60 jonge duiven vooraf aanwijzen. Leuk bedacht maar dan kun je al geen late meer spelen. Die moet je al inschrijven voordat ze geboren zijn, of op zijn minst een tijdje uitvliegen. 

Ook eventuele aankopen of jongen van gekochte bonnen kun je niet inschrijven, je hebt immers nog geen eigendomsbewijs en geen ringnummer. 

Lijkt me een onmogelijke optie. En zeker niet eerlijker dan nu het geval is. 

Ook weer dik kans op minder duiven dus prijzen omhoog. Zie 1.

 

3: Vliegen in klassen. Je haalt de kans weg om juist van die grote (lees die veel duiven meezetten) liefhebbers te winnen. Je kunt met de juiste duiven en verzorging ook met kleine aantallen prima winnen. Het gaat niet om aantallen maar om kwaliteit, verzorging en voorbereiding. 

Berekening volgens fondspiegel betekent, als ik het goed begrepen heb, dat je met 2 duiven mee al kansloos bent bij voorbaat. Al win je 1 en 2 tegen 12000 duiven, als je de punten moet delen door 10 ben je kansloos.

 

4: Eerlijk Spel zit hem niet in inkorfbeperking of spelen in klasse. 

Het zit hem in mijn ogen ook in gelijke omstandigheden als verzorging en voer tijdens transport. Zorg dat dat in alle afdelingen op gelijk nivo zit. Dan maak je al heel wat eerlijker. 

Dit is vooral het geval bij sector en nationale vluchten. 

 

Nu ik toch bezig ben nog een opmerking over de voorgestelde nieuwe rayons. 

Waarom weer alles op de schop. Je krijgt concoursen in een kleiner gebied. Kun je evengoed alleen binnen je vereniging spelen en alle andere samenspelen niet meedoen. De wind is toch altijd een soort van bepalende factor, die trekt zich niks aan van rayons. Over het hele seizoen gezien waait de wind uit alle hoeken. Heeft een ieder dus kansen. Veel leuker als er niet elke week dezelfde bovenin staan. Dat krijg je dan wel als de rayons kleiner worden. 

 

Laat de werkgroep Eerlijk Spel zich eens bezighouden met het maken van een eerlijke uitslag van de Ladies League. 

Een landelijke uitslag puur gebaseerd op snelheid kan nooit eerlijk zijn. Dit kan alleen bij marathon vluchten. 

AFD A speelt zaterdag vlucht LL3 vanuit plaats X, afd B speelt vlucht LL3 op zondag vanuit plaats Y. Zaterdag ZW5 mee, zondag NO2 tegen. Geen duif die op zondag ook maar in de buurt van de snelheden op zaterdag kan komen. 

 

Overigens lijkt mij een stemming erover via de route vereniging, CC, Afd, NPO ook geen eerlijke weg. Teveel tussenstappen. Laat elk lid persoonlijk stemmen zodat je een eerlijke uitslag krijgt. 

Voorbeeld is bijvoorbeeld de President verkiezingen in Amerika. Clinton had absoluut gezien de meeste stemmen nationaal. Maar toch zitten we met Trump opgescheept door wijze van stemmen. Laat men hier maar eens naar kijken. Realiseren van een persoonlijke stemming als prioriteit stellen en als dat werkt komen met keuzes wat betreft eerlijk spel. 

Dit geeft ook meer tijd om de keuze mogelijkheden verder uit te werken en de gevolgen te berekenen op basis van uitslagen van voorgaande jaren en deze in Jip en Janneke taal uit te leggen. 

 

Dit is mijn idee erover. 

 

3.

Het eerlijkspel begint met eerlijk indelen van de afdeling, wij aan de oostkant wij vliegen geen deuk in een pakje boter. als aan de westkant  is zeer begrijpelijk de verhouding  is 1000 -4000

Wij hebben al een vaker aangeven om  afdeling rood apart te lossen. Nee dat kan niet van wegen de Midfondclub. We hebben nu ook twee afdelingen in de Midfondclub, moet toch geen probleem zijn op Brabant in tweeën te delen  me 20 minuten tot een half apart te lossen. Dan krijgen we denk ik weer een stuk eerlijker spel wat doet mij die totalen uitslag als we toch niet mee kunnen,  en de mensen zijn aantallen duiven afnemen vindt ik discrimineren

Minder duiven meer vracht kosten voor de grote is meer kosten geen probleem  maar voor jan sporthemd is dat veel en die zijn er de meesten. zorgen voor zoon eerlijkmogelijk indeling

      In ieder geval Proberen.    

4.

Laat de liefhebbers in godsnaam vrij om zoveel duiven in te korven als ze willen.                 De kwantiteit is namelijk niet van belang voor een mooie uitslag maar de kwantiteit.          Hoe meer we gaan veranderen hoe meer liefhebbers gaan stoppen en hoe eerder de duivensport ter ziele gaat.

Het NPO-bestuur onder leiding van de heer van der Kruk maakt er al genoeg een puinhoop van. Wanneer wordt deze fantast gestopt??????

 

5.


Laat een ieder lekker doen wat hij/zij wil doen. Geeft iemand er 10 mee oké. Geeft iemand er 100 mee, oké. Als je een oneerlijke sport wil beoefenen moet je aan postduiven beginnen. Er is geen enkele manier te bedenken binnen deze sport om het “eerlijker” te maken. Bestaat niet. Dan is het de wind, dan is het de regen, dan weer de warmte, het is altijd wat. Behalve bij de liefhebber zelf, die doet het altijd goed. Laat lekker inkorven, diegene die er veel meegeven houden mijn vrachtprijs lekker laag. Mijn max is 20 duiven inkorven. Als we dat met zijn allen doen, gaat de vrachtprijs niet een, niet twee, maar tien keer zoveel omhoog, denk daar ook eens aan. Het is een utopie om te denken dat de grote inkorvers van nu, zijn te verslaan als er een beperking op komt. Deze mannen/vrouwen hebben er zoveel kijk op dat ook met een veertig duiven ze niet te verslaan zijn. Dus lekker laten gaan, lage vrachtprijzen, grotere concoursen, prima. En als we ze dan een keertje voor zitten dan is het des te mooier.

6.

Gewoon laten zoals het is, oftewel vrijheid blijheid.
Ik denk dat de vervoerskosten enorm zullen stijgen bij minder duiven en in onze omgeving zijn er veel liefhebbers die programma en grote fond spelen.

Door beperking van de aantallen beperk je deze mensen ook in hun mogelijkheden.

Dus gewoon houden zoals het is.

7.

Iedereen lekker vrij laten we hebben elkaar nodig.

8.

Eerlijk spel bestaat niet. Of het hok staat niet in de vlieglijn of iemand steekt er meer dan gemiddeld tijd in. Of duiven gaan eerst met klein vervoer alvorens ze in de vrachtwagen gaan of de duiven Komen in verkeerde plaats in de vrachtwagen….. B.v. beginnen met eenhoksrace of marathon. Ook bij laatste discipline heb je wel grootinkorvers. Ik zou niet elke week met bv 100 duiven willen slepen. Lekker genieten van de hobby en leven en laten leven. Goede duiven, goed hok en een gezonde dosis inzet!!! 

 

 

Andere keuze:

 

1

Niet per kadastraal maar per lidmaatschap een beperking. Per lid mag een beperkt aantal vliegduiven, zeg 40 oud, 60 jong, worden opgegeven. Geen duiven later toevoegen of ruilen. Dus een grote liefhebber zou een 2e lidmaatschap moeten nemen bij een club. Het is eigenlijk ook gek dat iemand die 10 duiven heeft en af en toe een vlucht mee doet net zoveel contributie betaald als iemand die 200 duiven speelt het hele jaar. Een liefhebber kan dus zo 2 teams hebben dus bv Jansen 1 en Jansen 2. Vergelijkbaar met voetbal teams. Daar heb je ook een 1e team en een 2e team. Je zou dan mogen kiezen om je rest duiven als extra team in te schrijven of als invlieg duiven het hele jaar mee te laten vliegen.

 

Mvg,

 

Ben

 

Uitkomst enquête

WERKGROEP EERLIJK SPEL

           

Afdeling

 

Keuze 1

Keuze 2

Keuze 3

Keuze 4

 

1

 

1

 

1

1

2

 

 

3

 

1

3

 

1

1

 

3

4

 

2

1

 

26

5

 

1

4

 

3

6

 

1

1

 

 

7

 

2

1

 

 

8

 

1

2

 

2

9

 

1

4

 

 

10

 

1

2

 

 

11

 

 

1

1

2


 

Reactie:

Helaas kwamen er veel minder reactie binnen dan gehoopt. Representatief is deze uitslag allerminst. Feit is wel dat de wens voor ‘alles laten zoals het is’, in Afdeling 4 groot is.

Reacties aan: hans@bodelierpigeons.nl

Zet er s.v.p. het onderwerp bij, dat maakt het voor mij makkelijker. Dank.