Duivensport allerlei.nl
in samenwerking met
Duivenmarktplaats

          


 

 


 

 
 


Vraag 2019-6 Duiven op naam

Goedemorgen Hans.
Heb een vraag, en dat is het volgende.
Als je jonge duiven aangekocht hebt of gekregen, moeten die gelijk op je naam gezet worden,
of mag je ze in het geboortejaar zo mee spelen en als ze prijs spelen worden ze dan niet uit de uitslaglijst gehaald.
Dit is volgens mij een discussie ieder geval bij ons wel. Wel/niet
Met Vriendelijke Groeten.
Frans

Reactie:
Volgens mij is hier het Reglement Eigendomsrecht en Hokcontrole N.P.O. van toepassing.
In artikel 11 “Overschrijven aangekochte of verkregen duiven” is bepaald dat “Basisleden verplicht zijn
aangekochte of verkregen duiven binnen 14 dagen na aanschaffing of verkrijging op zijn/haar naam te doen overschrijven. De te volgen handelwijze wordt jaarlijks gepubliceerd.”
Daarnaast staat in artikel 133, lid 3 dat “in te korven duiven het onbetwiste eigendom van de deelnemer zijn die de betreffende eigendomsbewijzen / duplicaat eigendomsbewijzen desgevraagd kan tonen.”
Daarnaast zegt lid 4 van dit artikel dat “jaarlingen en oude duiven jaarlijks voor aanvang van het vliegseizoen op naam deelnemer moeten staan bij N.P.O. en Basisvereniging.”
Of het nu oude, jaarlingen of jonge duiven betreft: volgens mij moeten ze op naam van de liefhebber staan
 anders mogen ze niet gespeeld worden.


Update 1
Zowel Gupke  als André S. komen een nagenoeg gelijke reactie.
Iedereen kan de duiven via de NPO-website op zijn / haar naam zetten.  Ga naar www.npoveenendaal.nl ,
klik op nieuws en dan nieuwe versie leden- en ringenadministratie.
Volg de aanwijzingen en het is zo gebeurd.
Heren bedankt!


Update 2
Een uitgebreide reactie kwam er van Erik.

Beste Hans, In antwoord op de vraag over jonge duiven op naam:
 Alle duiven moeten op de hoklijst staan.
De ringenserie voor jonge duiven die je via de vereniging hebt gekocht staan (als het goed geregeld is) reeds op de juiste naam.
Natuurlijk komt het voor dat je na inlevering nog duiven krijgt of koopt.
Deze duiven
MOETEN op naam komen te staan. Het liefst zo snel mogelijk.
Dit kan digitaal via
mijn.duivensportbond.nl voor degenen die daar een emailadres hebben geregistreerd.
Zorg dat je het NPO lidnummer weet van degene van wie ze afkomen.

Je kunt als je duiven weggeeft/verkoopt ook zelf de overdracht starten via je account.
Zorg dan dat je het
NPO lidnummer weet van degene waar ze heen gaan.

In beide bovenstaande gevallen moet de andere partij de overdracht goedkeuren.
Vandaar dat het belangrijk is om een emailadres aan je NPO gegevens te koppelen.
Dit kan het secretariaat van de vereniging doen als er nog geen emailadres bij je lidnummer staat.
 Indien liefhebbers geen internet/email hebben, zijn er met een welwillend secretariaat
en toestemming van betreffend lid, mogelijkheden om het via het secretariaat te laten gaan.

Speelt men in Combinatie is het verstandig bij elk lid van deze combinatie čn bij de combinatie een emailadres te registreren.
 (Dit mag hetzelfde mailadres zijn)

Buitenlandse duiven dienen bij de NPO wel geregistreerd te worden, doch dit kan (nog?) niet digitaal.
Deze eigendomsbewijzen moeten opgestuurd worden naar NPO ter registratie.
 Belgische duiven worden doorgegeven naar de Belgische bond en komen aldaar op naam, overige landen helaas nog niet.

Voor controle van de hoklijsten op eigendom van buitenlandse duiven volstaat voor de controleur het inzien van het eigendomsbewijs. Men kan immers niet in de bestanden van buitenlandse bonden op naam controleren.

Er mag dus niet gespeeld worden met duiven die niet op de juiste naam staan.
Wordt er toch gespeeld met duiven die NIET op naam staan, komen eventuele prijzen te vervallen
Ook bij jonge duiven.
Grt Erik

Update 3

Een goed advies van Jan:
Schrijf de duiven gewoon op je naam zodra ze op je hok zitten. Of het nu verplicht is of niet, gewoon doen.
Dan is het altijd goed, en ben je van dit gezever af.
Via mijn.duivensportbond.nl, werkt dit uitstekend mits de vorige liefhebber, en jij natuurlijk ook, een account heeft bij de NPO.
Het is toch je plicht om de duiven op je naam te hebben , makkelijk als je een duif kwijt raakt,
 komt het bericht meteen bij de juiste persoon.
Jan

Dank voor deze reactie. Meer reacties zijn natuurlijk altijd welkom.
Mail ze aan: hans@bodelierpigeons.nl 
Zet er s.v.p. het onderwerp bij, dat maakt het voor mij makkelijker. Dank.