Duivensport allerlei.nl
in samenwerking met
Duivenmarktplaats

       
   


 

 


 

 

       

 

 

 

 

 


Vraag 68 – GPS 2021 – vervolg 2

Van Nico de Heus ontving ik een kort verslag van de eerste demo-avond die op 24 oktober plaatsvond in Middelburg.

De eerste demo-avond hebben we gehad.
Gisterenavond in Middelburg waren er van de ca. 490 actieve leden in Zeeland, 175 aanwezig om dit mee te maken!
Dit wil voor ons zeggen dat de interesse groot is!
Het was een geslaagde avond:
- geïnteresseerd publiek;
- goede vragen;
- duidelijkheid voor de liefhebber en de vereniging.

Ik hoop ook dat we hiermee het volgende bereiken:
- duidelijkheid over E.C. vs. GPS2021;
- duidelijk dus geen wild west verhalen;
- een meer positievere kijk naar de toekomst.

Na afloop, van wat ik heb gehoord, een publiek dat veel informatie heeft gehad waar ze iets aan hebben en hopelijk iets mee kunnen doen.
Natuurlijk blijft het niet bij deze ene avond. Er zijn al andere avonden gepland op andere plaatsen in het land.

Bent U ook hierin geïnteresseerd?
Neem even contact met mij op en wij plannen ook voor U een avond bij U in de buurt.

Vriendelijke groeten en fijn weekend,
UNIKON-support / Nico de Heus

Tevens kunt u een filmpje over deze avond/uitleg bekijken op Youtube : unikon GPS2021

Update 1

WAAROM BRENGT M vd K, voorzitter namens uw bestuur, eens niet wat meer
duidelijkheid? Hij is er toch voor de liefhebbers?
Groet,
Jan

Update 2

Van een lezer van  ‘Duivensport allerlei’ ontving ik een overzicht van de vragen en antwoorden die tijdens de info avond in Middelburg zijn gesteld. We nemen die ongewijzigd 1:1 over en kunnen jullie hieronder lezen. Antwoorden zijn gegeven door Nico de Heus. Meer info volgt.
Correctie:

In de toelichting bij Update 2 schreef ik dat de antwoorden door Nico de Heus zijn opgesteld en verwoord.
Dit is echter niet juist. Van Nico de Heus kreeg ik volgende opmerking:
“Er staat iets in wat niet klopt. Er wordt geschreven dat de antwoorden op de vragen door mij zijn gegeven maar dat zijn de antwoorden van het NPO op de vragen naar aanleiding van de sheets van NPO/v.d. Kruk over hoe EC er uit moet zien volgens het project GPS 2021.”

De vragen zijn gesteld door de leveranciers en daarop heeft de NPO geantwoord.
Tevens bijgevoegd een tweetal documenten:
* EC/GPS 2021 volgens het NPO

* UNIKON invulling van GPS2021 met suggesties/adviezen
Overzicht NPO GPS2021     Nieuw 27-10

Overzicht TBV Unikon     Nieuw 27-10

Vragen over het afgesproken concept

 

TI.7

Wie is verantwoordelijk (algemeen)?

Gaat om een samenwerking tusen fabrikanten en het NPO zoals het reeds jaren is.

UN.1

Moet het te ontwikkelen concept voor de periode 2021 onmiddellijk bindend zijn voor alle leden en verenigingen, of zal er een meerjarig omschakelingsproces zijn vanaf 2021?

Streven is een directe implementatie

TA.7

Moeten de liefhebbers in Nederland tegelijkertijd in seizoen X starten met het nieuwe systeem, of zijn liefhebbers  vrij om te beslissen of en wanneer ze naar het nieuwe systeem willen overschakelen? Wij vragen dit omdat deze werkwijze technische invloed heeft op het nieuwe systeem.

Streven is een directe implementatie

TA.8

Als de liefhebbers vrij zijn om te beslissen of en wanneer ze naar het nieuwe systeem willen overschakelen, stelt de NPO dan een datum vast vanaf wanneer iedereen verplicht is om het nieuwe systeem te moeten gebruiken?
Opmerking: We vragen dit om commerciële redenen.

Ja

UN.2

Hoe worden de technische details van het concept uitgewerkt? Zullen alle fabrikanten bij de voorbereiding/uitwerking worden betrokken?

De pilot dient om de technische uitwerking te kunnen invullen.

TA.1

Moet de cloud-oplossing uit meerdere servers bestaan ​​(rekenserver, NPO-server, Klok-server, ...)?

Ja, omdat het om verschillende partners gaat. De EC fabrikanten zorgen vooral voor hun klok server.

TA.2

Moeten de verschillende servers worden beheerd door de verschillende bedrijven die nu actief zijn in de Nederlandse duivensport? Bijvoorbeeld, volgens de volgende verdeling:
- Rekenserver door b.v. Compuclub
- NPO server door de NPO
- De verschillende klokservers door Unikon, Tipes, TauRIS en anderen

Klopt

TA.3

Opmerking: in een systeem met meerdere servers moeten de interfaces en gegevensoverdrachten zeer goed gedefinieerd zijn en vastgelegd worden.

Daarom staat er in het werkdocument dat er een API protocol moet komen.

UN.3

Wie levert welk deel in het cloudmodel en wie levert de ondersteuning aan de gebruikers (liefhebbers en verenigingen)? Doet de NPO dat of de fabrikant van de cloud-clubmaster (de zogenaamde "slimme antenne") of ...?

Voor liefhebber en vereninging wordt door de fabrikanten geleverd en ondersteund.

TI.2

Wie levert welke delen in het cloudmodel (database) af?

zie TA.1

TI.3

Wie doet de ondersteuning (liefhebbers en verenigingen)?

zie UN.3

UN.4

Lossings-informatie: wie genereert deze en voert deze in de cloud? Op welke manier?

De NPO server zal als enige bron van lossings-info dienen voor zowel reken- als klok server.

TI.14

Waar moeten de basisgegevens worden beheerd (vereniging / cloud)?

De klokserver beheert de koppeltabel en wordt naar de NPO server ook verstuurd.

UN.5

Blockchain: waarvoor moet deze technologie in het concept worden gebruikt?

Servers moeten voldoen aan de huidige privacy wetgevingen. Transparatie en verbindingen met derde partijen zijn van belang.

UN.6

Wordt aan alle fabrikanten de mogelijkheid voor veldtests / pilots geboden in 2020

Veldtesten die voldoen aan de gestelde criteria komen in aanmerking

TI.4

Wordt alle fabrikanten de mogelijkheid geboden een  veldtest uit te voeren?

Zie UN.6

TA.6

Wil de NPO alle fabrikanten en bedrijven die werkzaam zijn voor de duivensport in Nederland en constateersystemen aanbieden, prestatiegegevens maken, enz. "Aan boord houden" of wil de NPO het nieuwe concept met slechts één bedrijf realiseren?

Indien het concept bewerkstelligt kan worden ben je aan boord

UN.7

Hoe ziet het beveiligingsconcept (gegevens- / gegevensbescherming) eruit?

Fabrikanten zorgen dat hun beveiliging in orde is.

TI.5

Hoe ziet het beveiligingsconcept (gegevens- / gegevensbescherming) eruit?

zie UN.7

ME.1

Volgens uw informatie worden alle servers met elkaar verbonden via API. Betekent dit dat elk systeem een server heeft en deze moet in verbinding staan met de andere servers? Of komt er bij de NPO een server waar iedereen dan toegang toe kan krijgen?

Hier zijn meerdere mogelijkheden, NPO server centraal zou het meest vooor de hand liggen.

ME.3

Stamboom gegevens komen online zodat deze online bekeken kunnen worden. Wordt er ook rekening gehouden met de privacy wetgeving.

Uiteraard

TA.5

Zeer belangrijke vraag: Aan wie behoren de gegevens toe? Wie is eigenaar van de gegevens?

Alle wedstrijd omvattende gegevens zijn eigendom van het NPO als organiserend overkoepelend orgaan.

TI.6

Wie heeft de datasoevereiniteit?

zie TA.5

ME.4

Wie kunnen er inloggen op deze cloud omgeving en welke partijen kunnen gegevens uploaden.

De klokserver vervangt elementen die vandaag de vereniging beheert dat moet blijven.

ME.5

Als alle servers met elkaar verbonden zijn wie zorgt er dan voor een communicatie tussen de verschillende servers?

Klokservers - rekenserver en NPO server zijn verbonden met API protocol, dit verbindingsprotocol moet dan opgesteld worden.

ME.6

Klok server. Is dat de individuele server van elk systeem. Hoe moet dit met elkaar communiceren?

idem als vraag ME.5

ME.7

De koppeltabel en poele brief moeten dan direct via het systeem verzonden worden naar de cloud omgeving

Ja

ME.10

Er moet gecontroleerd worden door een klok server. Wat moet er gecontroleerd worden?

Alles, tijden, autthenticiteit, …

TI.9

Als de tijden "offline" worden gegeven, hoe zit het dan met de aan- en afslagtijden?

Ze worden online gegeven "live"

ME.11

Alle geklokte duiven live naar de server in maximaal 5 seconde. Wat als er geen response is van de server?

De fabrikanten beheren deze beweging autonoom, er is een algemene regel als zijnde normaal en er moet een procedure bij afwijking komen.

TI.8

Wat betekent de 5-secondenregel? Wie bepaaldt de tijd?

Max. tijd tussen geklokt en tweede tijd op de klokserver.

UN.11

Wat betekent de '5-seconden' regel? Wie bepaald de tijd? Waar komt het tijdsignaal vandaan?

zie TI.8

TI.10

Moet de "Cloudbox" ook offline bereikbaar zijn en wat gebeurt als er internetproblemen zijn?

Als hier het liefhebber deel bedoeld wordt moet er idd voorzien worden om deze ook via een connectie in de vereniging uit te lezen/controleren.

ME.12

Alle data via de cloud. Welke data en wat wordt er gedaan voor de liefhebbers die geen toegang hebben tot internet en niet de benodigde kennis?

Nu is het ook zo dat bepaalde liefhebbers in hun vereniging worden bijgestaan. Dit kan dus hier ook.

ME.13

Alle info via web beschikbaar. Wie zorgt er voor het onderhoud van deze data.

De rekenaar staat in voor de uitslagen, NPO server voor de leden data. De EC fabrikanten beslissen wat ze eventueel zelf nog willen beschikbaar maken.

ME.20

Is UPD 2.0 beschikbaar?

Nog niet.

EC.7

“Automatisch UDP 2.0” mag ik de specificatie/beschrijving zien?

Zie M.E.20

EC.12

Waarvoor heb je UDP 2.0 nodig?

UDP 2.0 is een modernere versie van het reeds 20 jaar oude UDP concept.

ME.23

De App en website voor live informaties wie maakt deze? Hoe zorgt de NPO ervoor dat alle data beschikbaar komt?

Fabrikant APP voor de klokken, NPO APP voor andere zaken.

ME.25

Uitslagen onmiddelijk beschikbaar. Wat te doen met liefhebber die geen internet hebben. Wat gebeurt er in situaties dat er geen internet is op het moment van constateren.

Fabrikant zorgt voor een internet oplossing, in noodgevallen moet er een backup systeem zijn, zie TI.10

ME.27

Gok plafond. Wat te doen met kansspeelbelasting. Wat wordt er gedaan met invloeden van buiten af. Als er geld in het spel is dan gebeuren er vreemde dingen.

Nog te vroeg…

ME.28

Meer media aandacht. Niet alle media aandacht is de aandacht die wel willen.

klopt, enkel de positieve is het doel

ME.29

Er wordt gesproken over meer compatibiliteit. Dan moet dit ook plaatsvinden.

Eenvoudigere compatibiliteit, enkel nog via de cloud.

TI.15

Zullen er uniforme interfaces zijn en wie gaat deze maken?

Op dit moment voorziet elke fabrikant zijn interfaces.

ME.30

Data controle en mutaties in de cloud. Wie kan dit aanpassen. Wie houdt dit bij. Hoe wordt dit gecontroleerd.

NPO server is het controlerend orgaan

TI.17

Wie vertaalt de ideeën in een concept?

Concept is vastgesteld. Uitwerking volgt in dit proces.

TI.1

Met wie bespreken de fabrikanten de technische details in de toekomst?

NPO ICT team

TI.11

is er een FCI-goedkeuring nodig?

Het vollledige profiel wordt door de heer Smidts beoordeeld

TI.16

Is er een liefhebbers enquête gedaan over GPS2021?

?

EC.9

Monopolie positie Compuclub ivm geen lokale rekenaars meer?

?

EC.11

Einde mechanische klokken?

Evident

 

 

 

Vragen over  de Inkorflokatie, bij en over de vereniging

 

 

UN.8

Welk software / cloud-onderdeel zorgt voor het maken van liefhebber gegevens / koppeltabellen? Momenteel zijn dat de pc-toepassingen van derden afkomstig van meerdere leveranciers die alle systemen ondersteunen. Wordt deze applicatiesoftware volledig door de cloudfuntie vervangen en komt deze funtionaliteit volledig in handen van de leverancier van de "Clubmaster"? Moet deze oplossing ook niet offline mogelijk zijn zonder internet?

De leverancier van de "slimme antenne" in de verening zorgt voor de koppeltabellen die via het eigen platform ook naar de NPO server komen en zo naar het betreffende merk. Dus elke leverancier zorgt voor zijn eigen koppelplatform.

EC.35

Koppelen duiven? Of doet de klok dit zelf? Ik heb liever Tipes als Unikon.

zie UN.8

EC.36

Alleen koppeltabel in klok, niet gekoppelde duiven NIET in klok.

Geen koppeltabel in klok

EC.37

Controle te koppelen duiven met hoklijst op NPO server (dan is slimme antenne niet nodig)

Controle is voorzien voor de NPO server, slimme antenne zorgt dat de inkorving/koppeltabellen in de cloud geraken zodat ze door de NPO server gecontroleerd kunnen worden.

EC.38

Laden vluchten

Vluchtprogramma's in de cloud via NPO server en zo naar de slimme antenne

UN.9

Kan het inkorven van niet-gevaccineerde duiven worden voorkomen door in plaats van "live" database raadplegen bij het inkorven (internet moet aanwezig zijn), door de voorbereiding van de liefhebber (duiven moeten vooraf worden geregistreerd om deel te kunnen nemen), en niet door eenvoudigweg de entlijsten te vergelijken met de koppeltabellen. Zonder koppeling kan een duif niet worden ingekorft. Mogelijk kan ook na de wedvlucht de inkorflijst vergeleken worden met de entlijst (maar dan was de duif al ingekorfd en heeft dus in de mand gezeten). Of het koppelen van duiven wordt verhinderd als er geen bewijs van vaccinatie is in de database (minder tijdkritisch dan tijdens gebruik).

Een koppeltabel wordt via de NPO server op verschillende parameters gecheckt, deze gevens moeten evnwel aanwezig zijn op de NPO server. Er zal dus ook op andere vlakken (entinglijsten) worden geautomatiseerd.

ME.2

Hoe wilt de NPO dat de club antennes controleren of dat er entingspapieren / mutaties of hoklijst aanwezig zijn.

zie UN.9

ME.14

Klok niet naar de vereniging. Wanneer moet er afgeslagen worden? Hoeft de klok dan helemaal niet meer mee naar de vereniging. Hoe ziet de NPO dit?

De kloktijden zitten al in de cloud, de afslag is een tijdsopname/vergelijk, fabrikanten moeten deze dus live voorzien.

ME.22

Liefhebber komt enkel nog met de duiven naar de vereniging. Dus de NPO heeft de gedachte dat de klok dan niet meer mee moet naar de vereniging bij inkorving?

Klopt

ME.15

Hoe moeten de koppeltabellen geupload worden? Wat is de gedachte.

Niet

ME.16

Duidelijke omschrijving wat de NPO verstaat onder slimme antenne. Hoe moet deze communiceren met de cloud omgeving? Wat moet deze precies kunnen.

Naar de eigen klokserver die zelf communiceert via API met rekenserver en NPO server.

ME.17

Ingekorfde duif direct gecontroleerd op enting – mutatie – hoklijst – chip. Hoe zou de inkorf antenne deze data moeten controleren.

zie EC.37

EC.27

Ingekorfde duif, controleren op: enting/mutatie/hoklijst/chip. Graag toelichting.

zie EC.37

EC.28

Omschrijving melding op inkorfantenne indien niet voldoen aan enting/hoklijst? Handmatige correctie toestaan?

Als een duif niet correct is waarom zou je dan een handmatige correctie toestaan?

ME.18

Sneller inkorven met meer controle. Wat wordt hiermee bedoelt.

Als elke duif die je inkorfd al een screening heeft doorlopen is dat meer controle

ME.21

Sneller inkorven met meer controle. Hoe wordt er sneller inkorven dan bewerkstelligd?

Als er geen klokken individueel bediend moeten worden is het toch veel sneller.

EC.34

“Sneller inkorven met meer controle” Graag toelichting.

zie ME.18 en ME.21

EC.31

Minder werk? Wat verdwijnt er dan?

De cloud zorgd zelf voor het UDP versturen naar, dus er is geen extra werk in de vereniging na het inkorven. Geen manuele afslag en UDP uitlezen wat ook al veel werk spaart?

ME.19

Alles volgbaar via groot scherm. Zijn dit de live data van inkorving, live constateringen etc? Wie maakt hiervoor de database? NPO? Hoe wordt deze data gebundeld en weergegevens.

Wat in de cloud komt te zitten is raadpleegbaar.

ME.26

Samenkomst in de vereniging terwijl alles verwerkt is. Liefhebbers en verenigingen geven juist aan dat liefhebbers niet meer naar de vereniging komen als ze niet hoeven af te slaan.

Samenhorigheid is een individuele aangelegenheid die in elke vereniging op zijn eigen manier ingevuld wordt.

EC.1

Indicatie waarom een duif niet wordt geaccepteerd tijdens inmanden (niet ge-ent / niet op hoklijst)

De koppeltabel kan al voor de inkorving correct bevonden zijn, weigeren van niet correcte duiven door de slimme antenne is indicatie voldoen niet.

EC.2

Backup mogelijkheid indien systeem thuis niet werkt

De cloud is een backup van alle data aan zich.

EC.3

Indicatie dat er een goede verbinding is met de NPO server tijdens inkorven

Koppeltabel kan reeds gescreend zijn, afduk(PDF) vermeld de controle

EC.5

Mogelijkheid tot noodkoppeling bij het inkorven

Moet mogelijk zijn

EC.6

Koppellijsten, wekelijks een overzicht van mutaties?

Zit in de cloud, dus steeds beschikbaar. Waarom overzicht?

EC.10

Vereniging download de verenigingsuitslag van de ‘reken server’?

Ja,meer opties mogelijk

EC.13

Real-time constateren d.m.v. klok server aka time-server.

Nee, dubbele kloktijd. 1e van liefhebbersysteem en een 2e van de klokserver.

EC.15

Alles wifi? Of mag bedraad netwerk ook? (fall-back scenario…)

Internetconnectie is aan de fabrikant, wifi is het uitgangspunt, zie het concept

EC.20

Vrij geven vlucht, omdat er een nieuwe vlucht wordt gestart? Meerdere vluchten actief. Of wordt het duifrecord overschreven?

Alle data wordt behouden, niks wissen enkel archiveren en er kan opnieuw ingekorfd worden na vrijgave.

EC.21

Aantal vluchten in klok is minimaal 80?

Dit komt in de cloud, dus zou er eigenlijk geen minimum meer mogen zijn.

EC.24

Standaard protocol voor uitlezing of merk specifiek?

Het uitlezen is enkel voor noodgevallen en zou dus om mer specifiek mogen.

EC.29

Specificatie inkorfrecord, inclusief beveiliging.

Moet beveiligd zijn maar communicatie tussen slimme antenne en cloud is binnen hetzelfde merk.

EC.30

Specificatie terugmelding/controle record, inclusief beveiliging

idem EC.29

EC.32

Correctie mogelijkheid mandnummer? “Oh ja, was toch een duivin ipv doffer. Moet ik nog aan laten passen.”

De fabrikant mag hier de opties bekijken…

EC.33

Technische kennis in vereniging? In geval van niet functioneren……

Het doel is om de werking zo automatisch en eenvoudig mogelijk te maken.

EC.39

Invoeren inkorfgegevens mechanische klokken? Inclusief controle hoklijst/enting enz. enz.?

Zie EC.11

   

 

Vragen over de aankomst lokatie, dus bij de liefhebber thuis

 

UN.10

Is de "Cloudbox" (liefhebber hardware zonder antennes) een "klok" zoals omschreven in de reglementen? Dus verzegeling / inspectie zegel / beveiligingsconcept ...

Het toestel moet controleerbaar zijn, dus de nodige zegels moeten voorzien zijn.

UN.12

Als de tijden "offline" worden gegeven (dwz lokaal in de liefhebber hardware), hoe zit het dan met de aan- en afslagtijden.

Indien offline moet er ook een vergelijk timer zijn, aanslagtijd wordt online gegenereert.

UN.13

Moet de "Cloudbox" offline ook beschikbaar zijn  of wat moet er gebeuren met internetproblemen?

Reeds in verschillende antwoorden besproken.

ME.8

De klok zal live connected moeten zijn. Wat te doen als een liefhebber geen live functie heeft en of er is geen internet of systeem verstuurd data niet correct door?

Het systeem is altijd online, ook in de week. Enkel bij noodgevallen is de offline functie bruikbaar.

EC.14

Hoe dient de kwaliteit/capaciteit van de internet verbinding te zijn? Eisen/spec’s?

De fabrikant staat in voor de internetverbinding, de klokserver kan dit controleren

EC.26

Alles wifi? Of ook bedraad netwerk? (fall-back scenario)

Het mobiele netwerk is bij de liefhebber de beste optie.

UN.14

Zijn de momenteel geïnstalleerde antennes nog steeds te gebruiken met een "cloudbox" van de respectieve producent voor zover deze er een biedt?

Dat moet de fabrikant uitmaken.

UN.15

Zijn gemengde oplossingen van fabrikant A antennes en "provider B" cloudbox toegestaan?

Indien beide partijen instemmen zou dit een optie kunnen zijn.

UN.16

Zal er in de toekomst maar één "Cloudbox" van één fabrikant zijn?

Nee

UN.17

Moet de "Cloudbox" worden onderworpen aan een FCI-onderzoek (Dhr. Smits) voordat het in NL kan worden goedgekeurd en is de goedkeuring in NL afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek

Is voor de hand liggend

ME.9

Het systeem moet voorzien van een GPS. Wat wordt de functie van deze GPS?

Plaats bepaling en als extra "Time Source"

ME.24

Heeft overzicht van zijn hok zonder aanwezig te zijn. Dus we gaan naar een situatie toe dat we constateren zonder aanwezig te zijn op het hok?

Klopt

EC.4

Indicatie thuis dat er een goede internet verbinding is

Zou ook in de klokserver moeten komen

EC.8

Inkorven, meer als 5 sec verschil komt een melding? Overzichtslijst?

Hier meerdere opties mogelijk, later te bepalen

EC.16

Specificatie constateer record, inclusief beveiliging.

Vandaag controleert de klok dit, in de cloud wordt dat de klok server.

EC.17

“In de week ook doorsturen” ivm nakomelingen? Graag toelichting.

Alle chipcodes die de antennes detecteren worden naar de klokserver gestuurd, ook na de vlucht (ivm training). Zo kunnen we ook (met een statistische zekerheid) bij slechte vluchten na weken weergeven wat er in totaal naar huis is gekomen.

EC.18

Geen afslag meer nodig, dient men dan toch de vlucht zelf vrij te geven?

Automatsich

EC.19

Indien duiven in vlucht zaten, geen ‘trainings’ mogelijkheid?

In te vullen door de fabrikant.

EC.22

Constateren? Rechtstreekse melding? Simm-kaartje in klok? Tussenkomst telefoon/PC?

Elke fabrikant moet voor zich bekijken wat mogelijk is.

EC.23

Mogelijkheid om klok toch nog uit te lezen. “…enkel indien controle” Eisen zijn?

Die 5 sec. kan al voldoende zijn, dit protocol moeten we later bepalen maar het zou automatisch moeten gededecteerd worden indien er afwijkingen zijn en een controle vorderen als gevolg.

 

 

 

Voor de fabrikant financiele gerelateerde vragen

 

UN.18

Zijn er al plannen, afspraken of contractuele afspraken tussen N.P.O., na de pilottest 2019 (Zeeland / Nijshoek)? (of een organisatie toe te schrijven aan de Nederlandse duivensport / Stichting, etc.) en fabrikanten van elektronische systemen voor de jaren 2020 en / of verder met betrekking tot verkoop / verhuur / ondersteuning / exploitatie / etc. van elektronische systemen en / of hun componenten inclusief "Cloud" -functionaliteiten?

De pliot is gaande.

UN.19

Hoe ziet het 'nieuwe bedrijfsmodel' er concreet uit?

Keuze is aan u. Concept is toegelicht

TI.12

Hoe ziet het zogenaamde nieuwe bedrijfsmodel eruit?

Zie UN.19

UN.20

Wat wordt bedoeld met "substantiële bijdragen" van de fabrikanten? Wat wordt er van ons verwacht?

Keuze is aan u. Wat kunt of wilt u faciliteren ten behoeve van de toekomst van de Nederlandse Duivensport

UN.21

Hoe gaat het bedrijf verder nadat leden naar het cloudmodel zijn overgestapt? (na verkoop)

?

TI.13

Wat gaat er verder gebeuren na het omzetten van de leden naar het cloudmodel?

?

TA.4

Op cloud gebaseerde bedrijfsmodellen werken alleen door het gebruikte datavolume te berekenen voor de eindklant (liefhebber), huurmodellen, abonnementsmodellen of iets dergelijks. Hoe denkt u dit te doen, bijvoorbeeld klokserver wordt betaald via datavolume of abonnement van de liefhebber, rekenserver wordt betaald door de club op de geleverde resultaten, ...?

Nader met elkaar in te vullen

ME.31

Er wordt gesproken over een huur model. Het gros van de liefhebbers zit hier niet op te wachten. Een liefhebber die rond moet komen met een uitkering hoe kan deze maandelijk deze kosten betalen? Wat te doen bij een stornering of geen geld. Gaat de NPO dan een incassobureau inschakelen? Als er voor een paar tientjes per maand gehuurd een systeem, ringen, voetringen, licenties etc kan worden , dan zou het betekenen dat bijvoorbeeld een simpele inkoop van een klok systeem pas naar een paar jaar terugverdiend is bij de leverancier.

Zie TA.4

ME.32

Wat wordt er gedaan met inruil systemen bij een huur constructie? Wat wordt er gedaan als een liefhebber stopt na enkele jaren? Wie gaat dat bekostigen.

Is onderdeel van het model, nader in te vullen. Is nu ook al sprake van.

ME.33

Er wordt gevraagd voor substantiele bijdrage van ECS leveranciers aan de positieve ontwikkeling van de duivensport maar tegelijk moeten systemen naar een minimaal verdien model en moeten de systemen wel ontwikkelingen in deze nieuwe duivensport.

Keuze is aan u. Wat kunt of wilt u faciliteren ten behoeve van de toekomst van de Nederlandse Duivensport. Nader met elkaar in te vullen

 Update 3

Ik heb e.e.a. gelezen. Snap er geen ene moer van. Ben ik de enige?
Jan

Update 4
Beste Hans,
Verhelderend overzicht van vragen en antwoorden, doch de hamvraag mis ik:
Kan de NPO-LEDENraad dit hele plan uiteindelijk wegstemmen als een grote meerderheid van de leden aangeeft dit – alleen al gezien de verwachte kosten - niet te willen?!
Mvg,
Hans


Reactie:

Dat is inderdaad een van de hamvragen, Hans.
Als je kijkt naar de uitkomsten van onze poll enkel weken geleden, dan zie je dat van de 895 uitgebrachte stemmen er door 753 liefhebbers wordt aangegeven geen vertrouwen meer te hebben in het huidige NPO-bestuur met de huidige voorzitter. Als die lijn zich doortrekt over alle leden, dan is wel duidelijk hoe de leden denken. Of dat inderdaad zo is, daar kan ik alleen maar naar gissen.

Echter, als dat zo zou zijn dan koop je daar nog helemaal niets voor. De NPO-structuur zit zo in elkaar dat de kiesmannen het uiteindelijk voor het zeggen hebben. Krijg je van hen de meerderheid op een Ledenraad niet achter je, dan is een voorstel aangenomen. Vraag is dan wat doet het bestuur hier vervolgens mee.

Daarbij begint het van onder af. De weg van een voorstel gaat via je vereniging, samenspel, district naar afdeling en dan kan het voorstel naar de NPO Ledenvergadering. Op alle niveaus moet je een meerderheid hebben om je voorstel ‘er door te krijgen’. Kom je uiteindelijk tot de NPO Ledenvergadering dan gaan er nog andere krachten spelen, zoals de macht van het getal. Elke Afdeling heeft een aantal kiesmannen afhankelijk van het ledental. Ook destijds bij het GPS2021 besluit waren er voor en tegenstemmers, dat zal nu niet anders zijn. Elke kiesman gaat op zoek naar steun bij de ander, net zoals in de politiek.

Als de kiesmannen er al überhaupt van overtuigd waren dat invoering van GPS2021 op korte termijn niet goed zou zijn dan hadden ze daar allang iets aan kunnen doen. Je ziet het ook met andere voorstellen zoals het uitstellen van een Ledenvergadering omdat de voorzitter met vakantie is. Wat hebben ze er aan gedaan? Niets denk ik want anders was dit niet gebeurd.

Dat zegt m.i. genoeg over hoe de (meeste) kiesmannen in de wedstrijd zitten. Maar ook over de leden die hen tot kiesman hebben gemaakt. Zij hebben uiteindelijk de sleutel in handen om daadwerkelijk iets te kunnen veranderen. Vanuit de verenigingen met voorstellen komen en overal steun halen en uiteindelijk je kiesman op pad sturen met die boodschap. En dan maar hopen dat die kiesman die boodschap uitvoert en bestand is tegen de druk van het NPO-bestuur…………….want anders verandert er nog niets.

Update 5

Gdm Hans,
Heb het gelezen. Ik denk dat er wel paar honderd leden bij komen, laat me niet lachen je ziet het, je kan alle systemen weggeven naar andere landen.
Hoe gaat de sport kapot Hans of zie ik helemaal verkeerd?
Groet
JanUpdate 6

Hoi Hans,
Heb net de vragen en antwoorden gelezen wat betreft gps 2021.
Nou ik denk dat het merendeel van de leden er helemaal niks van begrijpt.
Ikzelf ben daar ook eentje van , wat een geleerde woorden en onbegrijpelijke teksten.
Ik denk dat daar niemand op staat te wachten.
De NPO en in dit geval De Heus ( Unikon ) kom nu eens naar buiten wat de kosten voor de liefhebber gaan worden en draai er niet steeds omheen.
Ze weten wel hoe alles er uit moet komen te zien en alles moet gaan werken, maar wat het gaat kosten dat weet niemand.
Althans ze weten het wel, maar durven er niet mee naar buiten te komen.
Zeker weten dat de weerstand tegen gps 2021 dan nog groter wordt.
EN DAT WILLEN DE HEREN NIET.
Gr Leon RoermondUpdate 7

Ik heb alles eens rustig doorgelezen wat ons als duivenliefhebbers te wachten staat als alles wat het huidige bestuur voor heeft zal worden doorgevoerd.
Ik kan mij bijna niet voorstellen dat een normaal denkend mens dit onze huidige generatie duiven mannen en vrouwen kan aandoen.
Wij moeten dit niet overlaten aan de KIESMANNEN, die zijn bijna allemaal met dezelfde saus overgoten als het huidige bestuur. Wij als leden moeten in een woord eisen dat het huidige bestuur dit alles terugneemt en zeker t.a.v. de tijdlijn 2021.
Ze moeten nu al instemmen om de huidige systemen in de lucht te houden. Niemand zit te wachten om op huurbasis verder te gaan.
Ook lijkt het mij juridisch niet mogelijk mensen te dwingen om over te stappen op een niet door hun gekozen systeem.
Wij moeten met ons allen laten weten dat we het absoluut niet eens zijn met de huidige gang van zaken.
Ik stel de motie van vertrouwen voor het huidige bestuur. Misschien kan Marktplaats een rol hierin spelen hoe wij gezamenlijk dit het beste kunnen aanpakken.
Ik wil eindigen met te zeggen dat wij de vooruitgang niet kunnen tegenhouden, maar de manier zoals het nu wordt aangepakt door dit bestuur, lijkt meer op negeren van de huidige leden.
Ik spreek de hoop uit dat bestuur tot het inzicht komt dat wij op een zo korte termijn niet zitten te wachten op deze wijziging.
Als laatste redmiddel ons lidmaatschap opzeggen en kiezen voor een andere vorm van bestuur. ZLU een overweging???
J.R. 

Reacties aan: hans@bodelierpigeons.nl

Zet er s.v.p. het onderwerp bij, dat maakt het voor mij makkelijker. Dank.