Duivensport allerlei.nl
in samenwerking met
Duivenmarktplaats

       
   


 

 


 

 

       

 

 

 

 

 


Vraag 70 – GPS 2021 – vervolg 4

Update 23

Ook van de zijde van Tipes heb ik informatie ontvangen over GPS2021:
“Wij als Tipes zijn voorbereid op de komst van GPS2021. In onze systemen is op dit moment al grotendeels hiermee rekening gehouden. Het systeem kan worden omgezet als de liefhebber dat wil. Voor ons moet invoering niet dwingend gebeuren maar stap voor stap uitgesmeerd over bijvoorbeeld een periode van 10 jaar. De invoering heeft tijd nodig zodat iedereen er aan kan wennen en een goed keuze kan maken. Dat geldt eveneens voor de verenigingen. Iedere vereniging dient te beschikken over internet en er dienen nieuwe inkorfantennes te worden aangeschaft. Dat kost geld en kan niet direct door elke vereniging worden opgehoest. Door de invoering in stappen over een aantal jaren uit te smeren kan iedereen zich hier goed op voorbereiden.
Op dit moment is er nog geen duidelijkheid waar de verantwoording voor het beheer van alle gegevens ligt.
Voorbeeld: vereniging stuurt alle gegevens inkorven etc. naar Tipes waar opslag plaatsvindt die vervolgens richting NPO moet. Nog niet duidelijk is of de NPO-cloud waar opslag plaatsvindt 24/7 bereikbaar is, veilig genoeg is etc. Tipes is hier wel klaar voor.
En: kunnen alle systemen op gelijke wijze gebruik maken van het nieuwe systeem.
Kortom: veel vragen staan nog open en die kunnen alleen door de NPO worden beantwoord. Invoering spreiden over een langere periode heeft onze voorkeur.
Bekijk ons infoblad dat is bijgevoegd en lees vooral onze suggesties.”
Klik hier voor infoblad

Update 24

Beste liefhebbers,

Er wordt nog gedacht dat we 15000 liefhebbers hebben, maar dit getal zal eerder 10000 of minder zijn.
Dus de huishouding van de npo ( o.a. het organiseren van de olympiade) zal door een klein groepje moeten worden opgebracht.
Daar is dit hele gps plan op gebaseerd, de npo heeft een willig slachtoffer gevonden in een afdeling die eigenlijk geen bestaansrecht meer had en heeft door middel van een slimmigheidje (secties en platforms met stemrecht), zich een machtspositie toegeëigend die moeilijk te doorbreken zal zijn.
De kiesmannen bezitten 13 stemmen, de secties en platforms 12, tel daarbij op de afdeling die gegijzeld door de npo en de pilot hun stem altijd aan het npo bestuur zal geven, m.a.w de stand 13/12 voor het npo bestuur.
De voorzitster van een afdeling die hier dit voorjaar al voor waarschuwde en die daarna moest aftreden, heeft dus meer inzicht gehad dan alle andere kiesmannen bij elkaar.
Hopelijk is het nog niet te laat.
Na de eerste aanzet van unikon, hebben nu alle leveranciers van elektronische systemen hun klanten op de hoogte gebracht van de werkelijke stand van zaken.
Het is nu aan de kiesmannen om te laten zien of ze voor de liefhebbers zijn of voor de npo.
Het is nog altijd beter ten halve gekeerd ,dan ten hele gedwaald.
Rien

Reactie:
Taurus ontbreekt, die zien blijkbaar geen heil in het GPS-verhaal.

Update 25

Een reactie van Tauris:
Hallo Hans,

Onderwerp : GPS2021
Tauris ontbreekt niet, zijn net zover als andere systemen.
Informatie op Facebook : Tauris
Zie bijgevoegde bijlage.
Gr,
Max Meerman

De info van Tauris waar hiervoor naar wordt verwezen:
Geachte liefhebbers, zoals jullie weten zijn wij (de klokleveranciers) al een tijdje bezig met het GPS2021 toekomstplan van de NPO.
We hebben daar (Papendal) een paar keer samen gezeten met de overige leveranciers en aangehoord wat de plannen (in concept) nu daadwerkelijk inhouden.
Het komt er in het kort op neer dat we alles zo 'n beetje online moeten/kunnen doen en live kunnen volgen.
Vanaf het inzetten van de duiven, tot de plek waar de duif zich bevindt in de wagen zijn "live" te volgen op uw scherm.
Lossingstijden, aankomsttijden en de ontwikkeling van de wedstrijd, allemaal live. Inzetten, poulen etc. kan allemaal thuis en alles via internet. Alle inzetlijsten etc. allemaal digitaal.
Nu is veel al mogelijk zoals vooraf duiven zetten, op afstand afslaan, automatisch melden, TauRIS was de eerste die duiven "Live" ging volgen tijdens testvluchten. Compatibiliteit met andere systemen. Geen papier meer nodig alles op uw scherm.
Daarnaast moet er (eventueel )ook de mogelijkheid komen om te kunnen wedden op de duiven, dus m.a.w. uw buurman of Pietje in New York of Hong Kong kan geld zetten op jouw duif. Dit is een beetje vanuit China over komen waaien. Daar kunnen ze zonder dat ze duivenmelker zijn, bijv. een hele duif of gedeeltelijk kopen en eigenaar worden van een duif die zich ergens in een hok bevindt waar ze nog nooit zijn geweest.Hier kunnen ze dan mee spelen en op wedden. Dit zou de duivensport aantrekkelijker kunnen maken en meer leden kunnen opleveren.Eigenlijk net als wat we kennen bij paardenrennen.
Is het een gek idee? Weet ik niet, maar of het past in de duivensport, kan je je afvragen.
Kunnen wij dat realiseren? Natuurlijk kan dat, geen probleem, maar nu komt het wat mij(Geert Pluimers) betreft een beetje.
Hebben de liefhebbers in Nederland waar de leeftijd toch hoog van is een PC of Tablet thuis? Een smartphone of een internetaansluiting? Kunnen ze allemaal omgaan met internet en/of zijn ze bereid dit nog te leren? Gezien dat laatste betwijfel ik dat ten zeerste. Daarnaast is er nog wel zeker een behoorlijk aantal jaren nodig om alle neusjes dezelfde kant op te krijgen en dat zijn vaak eigenwijze oude neusjes en daar voorzie ik nogal wat weerstand. Dan heb ik het over de extra kosten nog niet gehad, want de NPO kan niet verwachten dat e.e.a. zo maar gratis wordt verstrekt door de leveranciers aan de liefhebbers, dus dat wordt weer investeren voor Jan met de pet. Proef ik hier een vol Malieveld? Zou zo maar kunnen, maar liever niet. Dus we moeten samen werken naar een oplossing en dat heeft tijd nodig, zeker een jaar of 3 voordat alles getest en welbevonden is, de clubs internet aansluitingen krijgen en goed opgeleide mensen.
Maarrrr.....1 ding is duidelijk! Stilstand is achteruitgang dus dat is ook niet goed. Hebben de liefhebbers hier ook een stem in? Dacht het wel. Is de NPO helemaal fout bezig? Nee zeker niet, wel wat voortvarend en misschien wat te enthousiast.
Daarom beste mensen en collega liefhebbers, er is nog veel te bespreken in alle lagen van onze organisatie om te beginnen in de vereniging en dan hogerop en er zal nog veel water door de Ijssel lopen eer we zover zijn met zijn allen in Nederland. TauRIS heeft al het gevraagde gepresenteerd en ingeleverd bij de NPO en wacht op de nieuwe uitnodiging.

Update 26

Rien schrijft:

“Het is nu aan de kiesmannen om te laten zien of ze voor de liefhebbers zijn of voor de npo.”
Dit geldt echter ook voor de secties. Deze zullen AL hun leden (en niet nog geen 1% hiervan in een achteraf zaaltje!) ook eerst moeten raadplegen om hun standpunt te bepalen. Anders krijgt Rien gelijk en zijn het kritiekloze marionetten van het NPO bestuur.
Mvg,
Hans


Update 27

Hallo Hans,

Ik weiger nog steeds om te gaan vingerwijzen, dat voorop gesteld. Dat heb ik in mijn vorige reactie niet gedaan en nu ook niet.
Ik vind het jammer dat dit wel steeds gedaan wordt op basis van aannames. Logisch is het ergens wel als er geen duidelijkheid komt op vragen over de werkelijke situatie en toekomst. Maar de hele Duivensport wordt er niet beter van.Als reactie op Rien:
Na Unikon zegt nu ook Tipes dat uitsmeren over een aantal jaren de voorkeur heeft.
 Dat zegt genoeg denk ik. Uitsmeren geeft meer draagvlak is mijn idee.
Rien zegt dat alle systemen inmiddels hun klanten op de hoogte hebben gebracht.
Wellicht dat het een idee is om deze in 1 overzicht te verzamelen.
Overigens zie ik in de vragenlijst van Leveranciers aan NPO wel vragen van Taurus (TA).
Ontbreekt deze dan in communicatie naar klanten Rien?
Met sportieve groet,
Erik de LaatUpdate 28

Hallo,

Toen het elektronisch klokken werd toegelaten, zouden alle systemen compatible met elkaar wezen. Een knoot zou de oplossing zijn om alle systemen met elkaar te kunnen laten communiceren, makkelijker kon het niet.
Nu en vele jaren later is daar helaas niet veel van terecht gekomen. Het blijft een zaak van verwisselen met bakjes en snoeren om alles uit de systemen te krijgen om naar de rekenaar te sturen, dat kan je ook compatible noemen.
De kosten die dit meebracht waren natuurlijk voor rekening voor ons liefhebber en vereniging: een update hier en daar het kost allemaal niets.
Nu staat ons een nog grotere geldverslinder te wachten: het project GPS 2021. En hierbij valt onze huidige kloksysteem in het niet.
Denk aan beveiligingskosten van servers en je bent niet klaar met een pc die dienst doet als zijnde server om al die data in goede bannen te leiden als de duiven beginnen te vallen en gecontroleerd moeten worden of ze wel uitslag waardig zijn. Bijv. geënt, het zullen dus waarschijnlijk servers worden die gehuurd moeten en aan 1 hebben we niet genoeg. Vervolgens zullen de kloksystemen ook nog via een protocol met elkaar moeten communiceren dat zal ook betaalt moeten worden.
Dan zijn er ook nog de huidige systemen, ook niet echt hoogstandjes qua intelligentie en geheugen, dus zullen die dan ook regelmatig bijgewerkt moeten worden. En dan hebben we het nog niet over de ict’ers die nodig zijn om de zaak draaiende te kunnen houden bij storingen of onderhoud en dit zullen toch echt lui moeten zijn die goed in netwerk beheer zijn.
Kortom: een hoop kosten die betaalt zullen moeten worden. Bovendien zal ook het nodige aan soft en hardware in de vereniging aangepast moeten worden. Kortom: het is niet betaald met 40/60 euro in de maand want wie denkt dat het npo of de kloksystemen dit zelf gaan bekostigen kan het wel vergeten. Het zullen u en ik zijn die de speeltjes mogen gaan betalen en onderhouden .
Gr
WimpyUpdate 29

Hallo Hans,
Als dit doorgaat zullen er velen moeten stoppen. Eerst de kosten meer dan 500 euro huur per jaar die de kosten niet kunnen dragen. En dan komt nog de grote melkers die overblijven, die dan geen duif meer kunnen verkopen aan de kleine melker want die zijn er niet meer. Zal het heel dunnetjes worden, kun je de melkers op een hand tellen die het wel kunnen betalen.
Jos M.


Update 30

Daarnaast moet er (eventueel) ook de mogelijkheid komen om te kunnen wedden op de duiven, dus m.a.w. uw buurman of Pietje in New York of Hong Kong kan geld zetten op jouw duif.
Dit is een beetje vanuit China over komen waaien. Daar kunnen ze zonder dat ze duivenmelker zijn, bijv. een hele duif of gedeeltelijk kopen en eigenaar worden van een duif die zich ergens in een hok bevindt waar ze nog nooit zijn geweest. Hier kunnen ze dan mee spelen en op wedden.
Dit zou de duivensport aantrekkelijker kunnen maken en meer leden kunnen opleveren. Eigenlijk net als wat we kennen bij paardenrennen.
Is het een gek idee? Weet ik niet, maar of het past in de duivensport, kan je je afvragen.
Wat heeft dit nu met de duivensport te maken? Waar moeten die nieuwe leden vandaan komen? Van die gokkers?
Laat ons nu gewoon op een normale manier met de duiven spelen, zonder al die poespas . En geef de mensen meer tijd en NPO: laat eens wat horen.
Groet,
Jan


 


Reacties aan: hans@bodelierpigeons.nl 
Zet er s.v.p. het onderwerp bij, dat maakt het voor mij makkelijker. Dank.