Duivensport allerlei.nl
in samenwerking met
Duivenmarktplaats

       
   


 

 


 

 

       

 

 

 

 

 Vraag 74 – GPS 2021 – vervolg 5

Update 31

Beste Hans,
Dus zoals ik het begrijp kan je straks als buitenstaander vanuit de hele wereld gokken op onze duiven
zoals op de paarden en zoals de Toto op voetbal wedstrijden.

Dit houd dus in:
De liefhebber moet een hok aanschaffen.
De liefhebber moet duiven aanschaffen.
De liefhebber moet een systeem aanschaffen.
De liefhebber moet contributie betalen.
De liefhebber moet vervoerskosten betalen.
De liefhebber moet een abonnement nemen a €50 per maand (waarschijnlijk meer) om te kunnen klokken volgens GPS-2021
De liefhebber moet elke vijf jaar weer een update betalen.
Het NPO gaat dus fungeren als een soort wedkantoor en gaan dan dus ook een percentage kosten berekenen voor het gokken op onze duiven zoals de rekenaars vroeger deden.
Goed businessmodel.
Een ander oplaten draaien voor alle kosten en investeringen en zelf het geld binnen laten stromen.
Welke idioot bedenkt daarbij dat hierdoor het ledenaantal gaat stijgen?
Groet
Erwin


Update 32

Beste Hans,
Nog een keer wil ik even een reactie geven op het afbreken van onze hobby.
Laten wij als liefhebbers aan de NPO zien dat wij het niet eens zijn met wat zij nu aan het doen zijn.
En dat kan door niet naar de KAMPIOENEN dag te gaan, dan hebben wij ze duidelijk gemaakt dat wij het niet eens zijn met dit beleid.
Als zij daar alleen staan dan hebben zij wel door wat de liefhebber wil.
LAAT DIE TWEE DAGEN ONS VERZET ZIJN TEGEN DE PLANNEN VAN DEZE ONZIN.
Als dat niet gebeurt, stop dan met klagen.
Gr
Frans

Update 33

Beste Hans,

Op de website van Ad Schaerlaeckens staat onderstaand bericht, 22 oktober geplaatst:

Afdeling 9 (22-10)
... wees me op een punt van vergadering in Afd 9. Mensen blijven er strijden voor inkorfbeperking.
Ook in België is er steeds meer onrust over massa inkorvers en buitenlanders die er gigantische hokken gaan plaatsen.
Afdeling 9:
In onze sport zien we steeds meer het verschijnsel van professionalisering en commercialisering. Dat gaat gepaard met grotere hokken en grotere aantallen duiven per liefhebber. Nederland is een vooraanstaand land in de postduivensport. Dat betekent dat steeds meer ogen van zakelijke ondernemers op onze sport zijn gericht.
Nederland is in dit opzicht een aantrekkelijke markt voor commerciële initiatieven. In Zwammerdam is vlak voor aanvang van het seizoen 2019 een hok van 28 x 6 meter gezet met de modernste snufjes. Het heeft aan beide zijde afdelingen met een diepte van 3 meter. Weer een megahok van 56 strekkende meter erbij in Afdeling 5, dat de duivensport daar geen goed zal doen. Kortelings kwam het bericht van een nieuw megahok in de Afdeling Zeeland '96. Er ligt een voornemen om in samenwerking met een Chinese investeerder een hok te bouwen waarop volgend jaar met 1000 jongen wordt begonnen. Als dit soort hokken commercieel een succes blijken (en dat zijn de huidige), dan zullen er steeds meer volgen.
Een voorteken m.b.t. gokken en gps2021?
Vgr
Gerry

Update 34

Waarom rekenen we de kosten voor GPS 2021 niet per ingekorfde duif af?
Behouden we ook de kleine liefhebber!
En de vrijwillige inkorf beperking volgt dan vanzelf.
Twee vliegen in 1 klap
Groet,
Martin

Update 35

Alles updates zijn waardevol maar lees deze met volle aandacht!!

Beste Hans,

Op aanvulling van mijn eerder mail en op reactie op de mail van Martin het volgende.
Over het verdienmodel heb ik al iets gezegd maar als de NPO een verdien model wil creëren met het gokken op onze duiven waarom krijgen wij dan geen geld van het NPO terug?
Alle voetbalclubs krijgen ook een percentage van de winst die de Toto maakt in ruil voor toestemming om op hun wedstrijden te mogen gokken.
Dus begrijp ik niet waarom we voor deze opgedrongen onzin moeten betalen.
Maar dit wordt denk ik nooit uitvoerbaar.
Een aantal jaren geleden toen er eenhoksraces werden georganiseerd heeft het voormalig bestuur van het NPO moeten beloven aan het ministerie dat er gestopt werd met dit soort commerciële concoursen omdat het belang van de dieren niet meer voorop stond door de vele verliezen die geleden werden onder de duiven.
De sanctie die hier op stond was een totaal verbod op het organiseren van wedstrijden bij het niet naleven hiervan.
Dus als de NPO denkt een commerciële sport te kunnen organiseren gebaseerd op inkomsten uit gokken zoals men zegt overgewaaid uit China kan dit zomaar het einde betekenen van de wedstrijdsport in zijn totaliteit.
De ministeries en de dieren bescherming kijken al jaren mee en zijn van alles op de hoogte en grijpen in zodra ze hier maar enigszins de kans voor krijgen.
Dit alles gedreven door geld en hebzucht van een tiental zakenmensen die helemaal niets met de duivensport voor hebben.
Waar dit ook uit blijkt is het feit dat bij de huidige voorstellen van het NPO een voorstel zit waarin staat dat er een wijziging komt in de reglementen.
Deze wijziging geeft het recht door het NPO om bij eventuele opheffing van een vereniging alle onroerende goederen die op dat moment eigendom zijn van de vereniging op te kunnen eisen.
Dit houdt dus in dat bij verkoop van een lokaal die op naam staat van de vereniging de opbrengst hiervan naar de rekening van het NPO gestort moet worden.
Dit met als reden dat het vermogen van de vereniging is opgebouwd door de leden en het NPO vind dat dit weer naar de leden moet terugvloeien.
Als de kiesmannen net zoals voorgaande jaren zitten te slapen tijdens de vergadering heeft het NPO ook de beschikking over alle ontroerende zaken van de leden om hun eigen kas en zakken te vullen.
Een aansluitend voorstel is dat een vereniging uit een minimaal aantal leden moet bestaan anders zou het NPO deze op kunnen heffen.
Afgelopen jaar heeft afdeling 5 als enige afdeling gevraagd of het bestuur wilde stoppen met GPS-2019 en eventueel op te stappen.
Hierin waren zij de enige en bleven de vingers van de kiesmannen van de andere afdeling naar beneden.
Dus vertrouwen in de huidige ploeg kiesmannen is ook ver te zoeken en deze zitten er dus duidelijk niet voor de leden.
Met vriendelijke groet,
Erwin
 

Update 36

Dag liefhebbers,
Ik ben het niet eens met dhr vd K en zijn mede bestuursleden.
Volgens mij wordt er niet geluisterd naar de gewone hobbyist die zijn of haar sport wil blijven beoefenen zoals hij nu is: mooi in al zijn eenvoud.
vd K wil graag in zijn mooi pak lopen en dat mag, maar hij moet toch echt naar ons gaan luisteren en niet naar zijn dollar tekens in zijn ogen. Want dat is er aan de hand en niets anders.

En wat zijn nu de voordelen van gps 2021? Niks, nul komma nul. Wel voor de grote liefhebbers, zij hebben baat er bij als de uitslag op het internet te volgen is, want er wordt door de kopers gelet op hoeveel keer staat Piet er op. Maar ze kijken niet hoeveel Piet er mee heeft 200 en dan 100 prijzen en dat is 50 % en Jan heeft er zes mee - want hij heef niet meer plaats voor meer - heeft er vijf in en dat is 90 % prijs, maar geen liefhebber die dat opvalt omdat hij of zij geen lijst kunnen lezen en alleen maar 100 keer Piet zien staan. En de liefhebbers kijken ook niet naar de wind op die vlucht wat heel veel uit maakt.
En dan nog iets: 200 duiven naar hetzelfde hok van die vlucht of 6 duiven, maakt wereld van verschil. Maar ja, ik zal wel weer jaloers zijn volgens Ducky en Puky en nog meer volgers van deze site ha-ha .

Maar het moet gaan over gps 2021 en daar wil ik dus tegen in opstand komen en wel door een boycot van onze NPO kampioenendag 2019: blijf thuis en verzorg die dag extra je duiven, het kan dat je na dit jaar geen hobby meer hebt of je moet elk jaar denk ik 400 tot 500 extra ophoesten plus dierenarts is ook 200 met reiskosten, dan het voer is ook 600 voor 60 duiven. Het hok is ook met afschrijving 300 en dan nog wat er bij komt aan inkorven: 500 vrachtkosten en nog 500 aan een natje en droogje, onvoorzien 300, is bij elkaar 2800 euro maar dat geeft niets want een hobby mag wat kosten. Maar dat kan en moet zonder gps 2021.

P.S.
Dat kost het mij maar heb het er voor over. Dus vdK blijf met je ….. af van mijn hobby of de liefhebbers moeten het goedvinden dan heb ik niks te vertellen.
Frans

Update 37

Hoi,
Nadat er nu enkele info avonden zijn gegeven in Zeeland 96 over de voortgang en de intentie van de pilot, wordt er veel duidelijk.
Volgens vd K en de voortrekker van de Zeeuwse pilot kunnen (als antwoord op de vraag “kunnen alle systemen deelnemen?”), alle systemen meedoen in deze gps 2021 als ze voldoen aan de gestelde eisen van de npo.
Ten eerste zijn deze eisen nog niet bekend en ten tweede is dit een interessant gegeven.
Bricon heeft volgens deze zegsmannen 40 systemen en een slimme inkorfantenne beschikbaar gesteld voor 1 vereniging.
Als dus alle systemen mee mogen doen, hoe gaat dan het bricon systeem deze investering terug verdienen?
Niemand neemt bricon (want ze hebben al een systeem wat voldoet) dus het verdienmodel, via huur of lease is voor hun niet te betalen.
Maar ik denk dat bricon in de worst heeft gehapt onder het mom van “straks kunnen jullie geheel Nederland van systemen voorzien”.
Daarom ben ik bang dat het npo bestuur met een slimmigheidje zal komen, waardoor de andere systemen niet meer bruikbaar zijn.
Hopelijk zijn alle kiesgerechtigden slimmer en beter uitgeslapen dan op de vorige vergaderingen.
Het verdienmodel van zowel bricon als de npo, komt door toelating van alle systemen op de tocht te staan.
Veel sterkte voor diegenen die straks de sleutel in handen hebben om dit misbaksel gps 2021 de nek om te draaien.
Gr
Rien

Reacties aan: hans@bodelierpigeons.nl 

Zet er s.v.p. het onderwerp bij, dat maakt het voor mij makkelijker. Dank.