Duivensport allerlei.nl
in samenwerking met
Duivenmarktplaats

       
   


 

 


 

 

       

 

 

 

 

 Vraag 75 GPS 2021 – vervolg 6

Update 38
Deze mail verzonden naar NPO, tot op heden nog geen commentaar ontvangen.
Wilt U deze ook plaatsen bij Uw rubriek t.a.v. het GPS gebeuren.

Van: J. Rutten Geelen
Verzonden: vrijdag 1 november 2019 20:47
Aan: 'info@duivensportbond.nl
Onderwerp: GPS 2021


Beste Hr v.d.Kruk,

In het NPO overzicht komt U steeds terug vrij summier over UW project GPS 221.
Ik weet niet of U alle commentaren leest die omtrent Uw voorgenomen wijziging van ons huidig systeem.
Als U dat doet lijkt het mij dat U wat genuanceerder hierover gaat berichten.
Als U leest dat bijna 80 procent van de liefhebbers tegen zijn, begrijp ik niet goed dat U daar geen aandacht aan besteed.
Zelfs de leveranciers van onze huidige systemen geven aan dat U wel wat hard van stapel loopt.
Het zou U sieren als voorzitter om toch wat meer duidelijkheid te verschaffen zoals U nu bezig bent haalt U niet de eindstreep.
Bekijk alle commentaren op Marktplaats en U zult hopelijk begrijpen waar Uw plaats is.
Graag van U bericht hoe U naar buiten komt t.a.v. alle liefhebbers in den Lande.
Vooruitgang moet er zijn maar dan eerst goed overleg en een grotere tijdsspanne om dit alles te realiseren.
Ik wens U veel wijsheid toe
Met vr gr
Jan Rutten Budel een oude zeer verontruste liefhebber die wel gaat stoppen.

Update 39

Geachte heer Rutten,
De heer van der Kruk en Co leven in een andere wereld.
U hoeft er niet op te rekenen dat hij of een van de overige leden van het NPO-bestuur een reactie geeft op uw mail.
Uit eigen ervaring en die van anderen weet ik dat ze niet de moeite nemen om te reageren op vragen van een gewoon NPO-lid.
Het betreft hier niet alleen vragen over GPS2021 maar ook vragen over dopingproblematiek en roofvogels worden niet beantwoord.
Ook een gerenommeerde organisatie als de ZLU wordt op dezelfde manier geschoffeerd door dit NPO-bestuur.
Het is echt de aller hoogste tijd dat dit onwaardige NPO-bestuur zo spoedig mogelijk aan de kant geschoven wordt.
Op onze kiesmannen hoeven wij in deze niet te rekenen want zij hebben dit bestuur in het zadel geholpen daarom heren liefhebbers laat uw protest tegen dit NPO-bestuur de komende maanden horen op vergaderingen, feestavonden, beurzen, manifestaties en dergelijke.
Dit is blijkbaar de enige manier om de duivensport in haar huidige vorm voor de "gewone man" te behouden.
Groeten
Ruud

Update 40

Iedereen heeft het over het gokken op de postduiven maar jij bent toch liefhebber en
 beslist of er op jou duiven mag worden gegokt en niet het N.PO.
Ik vind de opmerking van Martin een beetje raar waarom de kosten van het G.P.S 2021 niet wordt verrekend
met het inkorven van de duiven de meeste liefhebbers willen GEEN G.P.S 2021 ,
 maar dat snapt het bestuur nu net niet en volgens mij de kiesmannen ook niet.
Deze kunnen beter opstappen en dan de leden laten stemmen of er wel een nieuw systeem moet komen
wij als kleiner liefhebbers weten de uitslag wel nu het bestuur nog .
A.

Hallo Hans,

Onderstaande is overgenomen van duivencompetitie, door Xander van Peer.

Willy

Gisteren dus naar de door Unikon georganiseerde avond geweest over de toekomst van Unikon met GPS 2021.
Al met al zeker wat wijzer geworden, en alle ideeën die geopperd worden hoeven natuurlijk ook niet slecht te zijn.
Wat er in het kort gezegd is:

3 doelen van GPS 2021:
1. Automatisering/vereenvoudiging van de werkzaamheden in de vereniging met automatische controlefuncties.
Hierin wordt bedoeld het real time verzamelen van inkorf -en aankomstgegevens.
Daarnaast wordt het ook mogelijk om live verbinding te krijgen (zoals Compuclub Live nu) van aankomsten en wedstrijdverloop, nieuwe wed/poules mogelijkheden (of dat dit het nou is? en dat er live verbonden kan zijn met stamboomprogramma's (Vooral voor de commerciële interessant), Unikon is al zo ver dit volgend jaar al te kunnen.

De controle wordt vereenvoudigt dankzij de directe verbinding met de klokserver c.q. doorgeven aankomsttijden en voor de vereniging is er hierdoor 'live' toezicht op controle van vaccinatie, op eigen naam staan van de duif, aangeven van de mandnummer en locatie van de vrachtwagen.


2. Centralisatie
Ledenadministratie - duivenbestand - vaste voetring/chipringnummer. Tekende en poules van te voren aangeven thuis via PC-programma, of smartphone.
DUS: geen lokale computerprogramma's meer maar alles ingeven via internet door de vereniging EN de liefhebber.

Voordelen:
Gemakkelijk te controleren, indien nodig, te wijzigen.
Gebruik kan gevolgd worden en worden bijgehouden en gecontroleerd.

Nadelen:
Er moet in de vereniging en bij de liefhebber internet aanwezig zijn.
Een constante internetverbinding is cruciaal.


3. Geen gebruik van papier
Alle gegevens/lijsten worden alleen digitaal verstuurd. Denk hierbij aan inkorfstaat en aankomstlijst, algehele uitslag etc.

Het verschil in constateren van nu en in de toekomst:
NU: Duif valt op antenne, en wordt geconstateerd in systeem, systeem wordt naar clublokaal gebracht.
Voor de liefhebber op dit moment (met Champ+):
24/7 server-service via web.unikon.eu
Altijd bruikbaar op het hok via het mobiele netwerk, Wifi of kabelverbinding.
Online volgen van aankomsten, met gebruik van apps, naar je persoonlijke smartphone
Live volgen van de aankomsten van Uzelf en van anderen en automatisch melden naar compuclub Live etc.
Bij GEEN internet worden duiven als vanouds geconstateerd (Back-up)

Toekomst: Duif valt op de antenne, gaat naar het systeem (wordt Back-up-systeem voor eventueel uitvallen internet), systeem stuurt het door naar meldingsprogramma's in cloud etc.

Hoever staat UNIKON NU voor het concept GPS 2021?
Omdat UNIKON in samenwerking met COMPUCLUB al 4 jaar bezig is met automatisering voldoet UNIKON al 70% aan het plan GPS 2021. De laatste 30% zijn vooral comptabiliteitwerkzaamheden tussen de verschillende serves o.a. de toekomstige server van het NPO en andere partijen.

Voor de liefhebber in de toekomst volgens GPS 2021
Vooraf ingeven van de getekenden en poules, via internet, op PC, tablet of smartphone (wat nu gebeurd in de systemen zelf)
Constateren van de duiven op de 'servertijd' = direct via internet = automatisch doorgeven naar de UNIKON-server die direct doorstuurt naar de server van Compuclub en het NPO
Automatisch melden van de duiven naar alle gewenste instellingen
Het ontvangen en bekijken van stamboomgegevens via web.unikon.eu

Met welke UNIKONsystemen is dit mogelijk:
- Met een Champ+ systeem
- Met een profi/Mediumsysteem met een extra UNIKON-onlineadapter (adapter zal zo'n 200 euro kosten)
- Alleen een UNIKON-onlineadapter = zonder back up


De Vereniging Nu en in de toekomst
NU: Zoals iedereen die waarschijnlijk al wel kent.
UNIKON-CLUB
24/7 gebruik van de UNIKON-server voor de vereniging via club.unikon.eu
Altijd bereikbaar om gegevens te bekijken en/of te downloaden.
PDF i.p.v. papier
Geen atoomklok maar tijdsignaal via internet (atoomklokken worden ook niet meer gemaakt, dus hier moet naartoe gegaan worden)
Geautomatiseerde overdracht van gegevens naar Autokon/compuclub
Vereenvoudigde werkwijze en 30% sneller dan bestaande methode.

TOEKOMST:
- Compatibel met alle andere merken virtuele kloksystemen (Er is dus niet voor elk systeem een andere inkorfplaat nodig)
- 'online' inkorven en volgen van de inkorvingen via internet.
- Geen papier. Bevestigen van juistheid gegevens (inkorfstaat e.d.) via App-TAN of biometrie.

UNIKON biedt de mogelijkheid om tijdens de overgangsperiode beide manieren van inkorven te gebruiken, dus:
- Alle merken op de oude manier inkorven EN alle merken virtuele klokken inkorven op dezelfde verenigingsapparatuur.
- Alles komt straks in één cloud

DE TOEKOMST.............enkele kanttekeningen
Om aan alle wensen/eisen van het NPO te voldoen is voor UNIKON geen probleem, de vraag is of dat het wenselijk en uitvoerbaar is om deze nieuwe manier van werken en elektronisch constateren te verplichten voor alle liefhebbers en verenigingen vanaf seizoen 2021.

Wenselijk en uitvoerbaar?
- Heeft vanaf 2021 iedere vereniging een internetverbinding en medewerkers die de nieuwe manier van 'werken' al kunnen (en willen leren)?
- Heeft vanaf 2021 iedere liefhebber een PC, tablet of smartphone zodat hij/zij de inkorvingen kan voorbereiden( Eventuele oplossing hiervoor is dat (oudere) mensen die geen PC, tablet of smartphone hebben, voor het inkorven in het lokaal hun gegevens (door hen of door iemand andere) in kan laten voeren.
- Wil iedere vereniging en iedere liefhebber voor het seizoen 2021 begint de kosten dragen die dit concept met zich meebrengt? (Denk hierbij andere datalogger, Software en de kosten om het Nieuwe Werken te starten)
- Is het mogelijk om in 4 maanden tijd (vanaf Oktober 2020) alle verenigingen in Nederland te installeren en uit te leggen hoe deze nieuwe werkwijze functioneert? (NEE)
- Is het mogelijk om in 4 maanden tijd er voor te zorgen dat alle liefhebbers in Nederland weten hoe ze een PC - tablet of smartphone moeten gebruiken (NEE)
- Kan en/of wil iedere leverancier deze investering doen?

Het voorstel van UNIKON is dan ook:
We maken van een rijdende sneltrein een stoptrein waarin iedereen kan opstappen!

- Winter 2019/2020: voorbereiden/uitwerken van het totaalconcept GPS2021
2020: In diverse verenigingen (2 a 3 per leverancier) pilots starten en het concept grondig testen (met back-up systemen)
2021: Starten per vereniging, op vrijwillige basis, van GPS 2021
2022-2023-2024: Overgangsperiode
Eind 2024: Evaluatie van het verloop van het concept.
2025: Definitieve start van GPS2021 voor alle verenigingen en liefhebbers.

Voordelen van dit tijdsschema:
- Iedere liefhebber krijgt 5 jaar de tijd om te beslissen of hij/zij de overstap wil en kan maken.
- De verenigingen krijgen 5 jaar de tijd om in overleg met hun leden te beslissen of zij de overstap gaan maken en of er een (eventuele) financiële oplossing vanuit de vereniging aan de leden kan worden geboden.
- De verenigingen/liefhebbers kunnen overleggen of zij eventueel gebruik gaan maken van het UNIKON-financieringsplan.
- Omdat het op vrijwillige basis gebeurd is er ook medewerking om tot een goed eindresultaat te komen.
- In 5 jaar tijd zullen er veel fusies plaatsvinden (vermoedelijk) wat het proces alleen maar gemakkelijker maakt.
- Het geeft sommige leveranciers extra tijd om aan de eisen van GPS 2021 te voldoen.

CONCLUSIE
Vooruitgang kan en mag niet stilstaan, in principe is GPS 2021 t.a.v. elektronisch constateren een goede gedachte en heeft veel voordelen, door een overgangsperiode in acht te nemen heeft iedereen de tijd om in overleg te gaan met: uw vereniging, afdeling, kiesmannen, secties en NPObestuur.
Wat de mogelijkheden van UNIKON betreft: UNIKON is er klaar voor, nu en in de toekomst.

Update 42

Beste Hans,
Even een reactie op verslag Unikon-presentatie:
Jammer dat bij de 3 doelstellingen de belangrijkste, namelijk KOSTENBEHEERSING, weer ontbreekt!
Voorts een belangrijk citaat:

- Iedere liefhebber krijgt 5 jaar de tijd om te beslissen of hij/zij de overstap wil en kan maken.

Vraag aan Unikon: wat gebeurt er over 5 jaar met de liefhebbers die de overstap wel willen maar niet kunnen maken vanwege de extra kosten? Worden die liefhebbers de sport uit gedreven en gaan we daarmee van volkssport naar elitesport?
Mvg,
Hans


Update 43

Hallo Hans,
Moeten wij op onze leeftijd nu nog terug naar school? Wat ik nu allemaal lees daar mag je onderhand een goed geleerde duivenliefhebber voor zijn. Laat het alstublieft zoals het nu is.
Groetjes van een simpele liefhebber


Update 44

O ja en zijn die andere systemen er ook klaar voor? Daar hoor ik niets over.
Groetjes
Frans

Reactie:
In eerdere updates kun je ook info vinden over Tipes en Tauris.

Update 45

Het is een feit dat de markt voor elektronische systemen verzadigd is
 dus de overige leveranciers zullen best wel meegaan in de vaart de volkeren.
Kan er over de rug van de liefhebbers weer iets verdiend worden en wellicht ziet de NPO
nu kans om ook eens een graantje mee te pikken in plaats van ons geld in het water te gooien.
Zo is er voor beide partijen een win-win situatie.
Wat is er nu moeilijk aan om onder de leden van de NPO een enquête over deze story te houden?
Vriendelijke groeten,
Bert de Meij

Update 46

Dag Hans,

Mooi, heel mooi o.a. dat verslag van Unikon en ja, mee eens, het is sowieso beter om het in kleinere stappen door te schuiven naar uiteindelijk 2025.
Maar hoe je het ook wendt of keert: Duivensport zal met het GPS verhaal fors duurder gaan worden en de modale liefhebber en de beneden modale liefhebber, (als ze er thans nog zijn?) zal in massa gaan afvallen.
En Unikon en de andere systemen waar nu al flink aan wordt verdiend, moeten zich goed bedenken dat de fles net zolang te water gaat tot die barst en dan is het klaar.
Ook zij moeten dan vissen in een kleinere vijver en wat denk je van de duivenvoedersportzaken en aanverwante, ook die gaan de terugloop fors merken. Regeren is vooruitzien dus bezint eer ge begint zou ik zeggen.
Maar het NPO gedraagt zich en dan met name M.v/d K als iemand die dit niets interesseert anders zou hij wel meer open zijn, het blijft alles maar met machtsspel onder het maaiveld, volgens mij heeft M.v/d K een geheel andere agenda al houdt hij 4, 3, 2, of maar 1000 liefhebbers over, het maakt niet uit. Het goksyndicaat heeft er zelfs met deze aantallen meer dan genoeg aan om miljoenen en miljoenen binnen te harken en voor v/d K een lucratieve baan?
Wanneer lieden grof willen verdienen aan sport met duiven, (moet trouwens nog zien of de Politiek dit pruimt) laat hen dan zelf een elite bond oprichten, maar blijf van onze huidige vorm van duivensport af, NIET OP DEZE MANIER!
EgbertUpdate 47

Geachte heer de Meij,

Er is geen moeilijkheid om de leden middels een enquête te raadplegen via de mail. Het merendeel van de leden ontvangt nu ook al wekelijks een mail van de NPO met de nieuwsbrief Op (de) Hoogte. Dan is een Poll organiseren toch een mooi middel om de leden te polsen of ze het met de koers van het NPO- bestuur eens zijn.
Het probleem is echter dat vd K en Co koste wat kost wil voorkomen dat de leden zich uitspreken over GPS 2021. Zij weten namelijk dat het overgrote deel van de Nederlandse liefhebbers het niet eens zijn met de koers van vd K en Co maar zij willen persé hun grootheidswaanzin doordrijven. Daarom verzinnen ze allerhande smoezen waarom een enquête nog niet mogelijk is en worden vergaderingen maanden uitgesteld. Een landelijk bestuur diep onwaardig.
De enige mogelijkheid om vd K en Co op andere gedachte te brengen is dat wij, de tegenstanders van deze waanzin, alle winter activiteiten van de NPO gaan boycotten.
Groeten
Ruud


Reacties aan: hans@bodelierpigeons.nl 

Zet er s.v.p. het onderwerp bij, dat maakt het voor mij makkelijker. Dank.