Duivensport allerlei.nl
in samenwerking met
Duivenmarktplaats

       
   


 

 


 

 

       

 

 

 

 

 


Vraag 78 - GPS 2021 – vervolg 8

Update 62

De gezamenlijke Afdelingen hebben onlangs een brief aan Bestuur NPO gestuurd.
Nu heeft Afdeling 10 een nieuwsbrief aan alle leden gestuurd en deze ook geplaatst op de website.
De inhoud wil ik jullie niet onthouden.Bericht van het bestuur
Beste lezer,
Zoals misschien al bekend is er een overleg geweest met alle afdelingen waar een brief uit is voortgekomen t.a.v. het NPO-bestuur. Onvrede over de communicatie vanuit de NPO was met name de reden. De afdelingen hebben gevraagd de geplande ledenraad op te schorten en de afdelingen willen met het NPO-bestuur om tafel. Wij hebben de brief medeondertekend.

Een dag daarna ontvingen we van de NPO de stukken voor de ledenraad met daarbij een uitnodiging om een voorzittersoverleg te beleggen met de afdelingen, secties, platformen en NPO-bestuur. Dit vinden wij als bestuur een beter plan. De ledenraad bestaat immers uit afgevaardigden van die geledingen en wij vinden dat ook bij ieder “informeel” overleg alle geledingen erbij moeten zijn. Wij denken dat dit onderling begrip teweegbrengt en daardoor de samenwerking bevordert. Dit overleg moet 4 december plaatsvinden, praatstukken zijn de lopende zaken, knelpunten en welke prioriteiten gesteld moeten worden.
Wij nemen de uitnodiging van de NPO daarom aan en wat ons betreft kan de ledenraad doorgang vinden op de geplande datum van 21 december 2019.
Het bestuur.

Update 63

Hallo,
Even een reactie op de ommezwaai van Afdeling 10.
Het is natuurlijk niet geheel toevallig dat 1 dag na de brief van de Afdeling de NPO reageerde.
Er was bij Afdeling 10 niet al teveel animo om mee te gaan met de andere afdelingen, dit bleek al ras omdat ze de brief niet op hun site plaatsten.
Ze hebben dus wel ondertekend, maar de leden niet ingelicht maar wel gauw de NPO.
Ze wilden niet ter plaatse een dwarsligger zijn, uit angst om een buitenbeentje te zijn.
Ik denk dat zij naar de NPO gelekt hebben en deze daarna zeer snel deze agenda hebben verzonden. Er zijn nu eenmaal altijd mensen die zich niet aan de afspraken wensen te houden als het hun niet zo goed uitkomt, ik ga er dus vanuit dat Afdeling 10 de mol is.
Jammer dat de eenheid door zo’n actie weer om zeep is.
Hier zal de rest van Nederland niet zo blij mee zijn en misschien zijn ze op 4 dec. de enige afgevaardigden die aanwezig zijn.
Gr
Rien

Reactie:
Ik zou zeggen dat dit een bijna logische gedachtegang is die door Rien wordt neergezet. Het is wel een opvallende actie van Afdeling 10, dat wel. Echter, niemand van ons – behalve het bestuur van Afdeling 10 – weet de echte gang van zaken. En hoe het gegaan is, is ook helemaal niet belangrijk.
Belangrijk is dat de hele handel en wandel van het bestuur en o.a. het gebeuren rond GPS2021 op een goede wijze aan de orde komt. Of dat nu is tijdens een bijeenkomst als 4 december a.s. of later.
Teveel zijn de liefhebbers in het ongewisse over wat er achter de schermen allemaal wordt besproken. Meer openheid en het belangrijkste dat er is – COMMUNICATIE – dat moet er gegeven worden. Want uiteindelijk is er maar één onderwerp dat belangrijk is en dat is het behoud van de duivensport en daar gaat het de laatste tijd veel te weinig over. Meegaan in technische ontwikkelingen, geen probleem maar wel niet te ver voor de troepen uitlopen want dat brengt gemor zoals hier en op meerdere podia te lezen valt. Daarbij zal het een utopie zijn dat GPS2021 en wat daarmee samenhangt, meer leden zal opleveren zoals bestuur NPO denkt.
En als ik bestuur NPO schrijf, zou het fijn zijn als datzelfde bestuur of in ieder geval de woordvoerder namens hen, uitsluitsel geeft betreffende alle geruchten die de ronde doen over het terugtreden van de secretaris en de penningmeester. Daar hoef je niet mee te wachten tot dat er een overleg is met de Afdelingen of tijdens de ledenvergadering. Dat voedt onnodige reacties en heeft een negatieve invloed op de duivensport als geheel. En dat kunnen we missen als de spreekwoordelijke kiespijn.
En ook hier is het toverwoord: communicatie!!

Update 64

Hallo Hans,

Het aftreden van de penningmeester (per direct) en de secretaris (maart einde termijn) is al geen gerucht meer, maar waarheid geworden.
Zijn inderdaad afgetreden, dus er is nu een dagelijks bestuur van een persoon, met name de voorzitter.
Het hoe en waarom is nu even niet belangrijk, wel dat er capabele mensen opstaan die de taken gaan overnemen.
Misschien, heel misschien krijgen de leden het nog eens te horen, denk het niet.
Maar nu even terug naar het Ledencongres/GPS2021.
Ben afgelopen zaterdag niet aanwezig geweest bij het ledencongres, maar heb gedeelten via de live stream bekeken en beluisterd.
Het was een mooie eenakter met drie spelers, aardig van te voren besproken hoe en wat gaan we doen.
Twee waren opvallend veel aan het woord en de derde stond er min of meer bij en keek ernaar, af en toe meegaand in de voorstelling.
Mijn eerste reactie was na afloop, waarom heeft het bondsbestuur dit niet eerder opgepakt, had een hoop ruis, geruchten en frustraties minder geweest.
Wil niet zeggen dat het nu helemaal zo klaar is als een klontje, verre van dat, maar enkele onderwerpen zijn iets duidelijker.
Wat me opviel is wel dat het ook bij het bestuur nog niet helemaal duidelijk is welke kant we opgaan en wat de gevolgen zijn.
Zo wordt er gezegd door bestuur: de fabrikant moet komen met plannen en aanwijzingen welke kant we op gaan met software, aanpassingen, cloud enzovoorts.
Aan de ander kant zeggen de fabrikanten: nee, wij willen weten wat het NPO wil en dan kunnen wij daar op aanpassen.
Dus een stukje onduidelijkheid alom aan beide kanten.
De voorzitter had het nu ook al een beetje over stapsgewijs invoeren en heel voorzichtig hoorde ik al 2025 vallen.
Ook gaan ze nu (pas) bekijken of de twee (oud en nieuw) systemen naast elkaar kunnen draaien.
Wat er verder opviel is, men heeft nog steeds geen idee wat de kosten zullen zijn en dit is toch een van de meest essentiële vragen die er liggen.
Wel werd gezegd, hoe meer er mee doen, des te goedkoper het wordt.
Johan Cruijff zou zeggen: “Dat is logisch hé”.
Er werd o.a. ook een ledental genoemd van rond de 16.000, dit getal verbaast mij, maar als het zo gepresenteerd wordt zal het wel zo zijn.
Naar mijn idee zullen het minder zijn, maar zoals gezegd, het zal wel.
Of worden hierbij alvast de deelnemende dames (1.000) van de Lady’s League meegeteld?
Hopelijk worden de sheets van de power point presentatie ook nog openbaar gemaakt.
Was ook op aangegeven hoe de leeftijdsopbouw momenteel is, per provincie.
Wel interessant om te zien.
Al met al lijkt mij dit de weg die het bondsbestuur dient te bewandelen en dan op meerdere locaties in het land, nu was de opkomst niet echt om vanuit je dak te gaan, als je de beelden bekijkt.
Per provincie/afdeling centraal een of meerdere bijeenkomsten per jaar zou mooi zijn.
Sportgroet
Jan v. H.


Update 65

GPS 2021 en de trein van de het NPO Bestuur,
“We zijn vertrokken en wie niet instapt, blijft maar op het perron achter”.
Een gevleugelde uitspraak van de voorzitter van onze organisatie als machinist van de trein.
Een vol perron blijft achter met grote verbazing. Hoe is het mogelijk, vraagt men zich terecht af dat de bestuurders van de trein groen licht geven om te vertrekken, terwijl de bestemming (GPS 2021) nog onduidelijk is, maar niet onbelangrijk, ook de prijs van het treinkaartje is totaal onbekend.
Maar de trein is vertrokken en gaat met hoge snelheid naar onbekende bestemming en de passagiers zitten er in, maar weten nog niet wat zij moeten betalen voor de reis naar GPS2021
De trein is samengesteld uit de diverse treinstellen. Op de bok het NPO bestuur en in rijtuig 2 een elftal met afdelingsvertegenwoordigers, treinstel 3 een aantal sector bestuurders en in de overige treinstellen zitten passagiers.
Deze zijn verdeeld in meerdere groepen. Sommige zijn bevriend met de machinist, andere denken dat het wel goed zit, echter een groot aantal krabt zich achter echter de oren en zet achteraf vraagtekens bij de bestemming en het prijskaartje van de reis.
Als dan plotseling het bericht komt dat de conducteur ( penningmeester)in volle vaart van de trein af is gesprongen zit de schrik er wel een beetje in. De machinist informeert zijn passagiers echter niet. Als dan ook het bericht komt dat de stoker ( secretaris) bij de eerst volgende halte van de trein afstapt, wordt het gevaarlijk. De machinist blijft alleen over met de koffiejuffrouw (sorry voor het vergelijk)
Nu de berichten doorsijpelen bij de passagiers in wagon 1 wordt het onrustig. Een overleg moet er snel komen willen er geen ongelukken gebeuren.
In wagon 2 rommelt het nu ook. De voorzitter van het platform jonge duiven wordt per direct afgeserveerd door zijn collega bestuurders. Deze hebben absoluut geen vertrouwen meer in hem.
De overige wagons met passagiers krijgen nu ook een naar gevoel in de onderbuik, maar de machinist blijft maar door racen.
Hopelijk krabben bij de eerst komende halte de passagiers, en de vele reizigers die nog steeds met verbazing achter zijn gebleven op het perron( 85 % van de liefhebbers), zich achter de oren of ze wel met deze trein willen reizen.
Een verontruste reiziger,
M.A.Allessie

Update 66

Hallo Hans,

Even een reactie op hetgeen is gepresenteerd op de sectiebijeenkomst op de beurs.
Zoals ook al in de nieuwsbrief van de afdeling zeeland een 180 gr draai is gegeven aan het tot doel gestelde bij het begin van de pilot, is nu ook door de NPO voorzitter terug gekomen op het oorspronkelijke tijdpad.
Wat de leveranciers betreft: de NPO heeft gesteld dat iedereen mee kan doen die aan hun eisen voldoet. Dus de verbazing is erg groot dat het nu de leveranciers zijn die het beleid moeten gaan bepalen.
Dit geeft de onmacht van het NPO bestuur mooi weer.
Over het aantal spelende hokken, ik denk dat het er niet meer zijn dan hooguit 10.500 .
Het kostenplaatje is nog steeds niet bekend en dat zal ook niet snel gebeuren als het niet duidelijk is wat men precies wil.
Het verdienmodel wat vdK voor ogen had, is gestrand en het karretje van GPS2021 dreigt in de poep te rijden als nu ook de slippendragers uitstappen.
Het gehele NPO gebeuren is door het ijs aan het zakken, van een mislukte beurs tot een te late uitnodiging aan de kampioenen en de verlate agenda en stukken voor de ALV toe.
De wanhoop straalt ervan af en ik spreek de hoop uit dat er straks een andere dirigent voor dit orkest komt te staan.
De knuppel die in november vorig jaar in het hoenderhok is gegooid heeft zoveel schade en onrust veroorzaakt,
 dat dit bestuur niet betrouwbaar meer is.
Gr Rien

Update 67

Dag Hans,


In het Spoor van afgelopen week is een stukje te lezen vanuit de organisatie die de GPS pilot in Zeeland onder zijn hoede heeft. De evaluatie wordt ondertekend door "de projectleider". Wie dat dan ook mag zijn. Om welke reden wordt er geen naam onder gezet? Openheid? Een derde gedeelte van het artikel is gespendeerd aan hoe deze projectleider aankijkt tegen duivenliefhebbers met een afwijkende mening. Zij worden weggezet als, ik citeer maar even, "elementen". Weinig respectvol dus.
Verderop lees ik: "gegevens vastleggen in een cloud omgeving die op basis van autorisatie........de projectleider zal nog dit jaar deze specs uitwerken tot een concept waarmee......"
Jeuktaal dus. Duidelijk is dat de projectleider niet Jip of Janneke heet. Het is goed dat de pers gezocht wordt om dingen te delen. Maar pas dan a.u.b. het taalgebruik aan aan de gemiddelde duivenliefhebber.
Verder een vraag aan jou Hans of aan andere lezers. Nu ik merk dat de verhouding voorzitter versus liefhebbers alleen maar verder verhard, begrijp ik niet waarom MvdK niet de eer aan zich zelf houdt. Mijn vraag is: kan het zo zijn dat de voorzitter beroep kan doen op een financiële regeling wanneer hij tot een gedwongen vertrek komt?
Vriendelijke groet
Herman

Reactie:
Op de website van NPO is een onderdeel ‘Commissies en vrijwilligers’ te zien waaronder ook aandacht is voor Bestuur NPO.
De toelichting voor Bestuur NPO is: “Ook het bestuur van de NPO wordt gevormd door vrijwilligers.
Onder de bestuursleden zijn de onderwerpen waar het bestuur zich regelmatig bezighoudt verdeeld.
Besluiten worden echter altijd gezamenlijk genomen.”

De betekenis van vrijwilliger volgens Wikipedia is: “Vrijwilliger is iemand die uit vrije wil werkzaamheden verricht,
|buiten een vast dienstverband. In het algemeen zijn deze werkzaamheden onbetaald,
of er staat een vergoeding tegenover die lager ligt dan het minimumloon bij betaald werk.”

Dat zou dus betekenen dat er geen vergoeding aan het ambt van Voorzitter NPO verbonden is, behalve wellicht de wettelijke vrijwilligersvergoeding (volgens de Belastingdienst mag die maximaal € 1700 per jaar bedragen).
Daarnaast zou het mogelijk kunnen zijn dat er aanspraak gemaakt kan worden op een reis- en onkostenvergoeding.

Aan “Reis- en verblijfkosten bestuur en commissies” is volgens het Financieel verslag 2018, een bedrag uitgegeven van € 30.438.

Dus zou er m.i. bij terugtreden ook geen aanspraak gemaakt kunnen worden op een financiële regeling in welke zin dan ook.
Maar: wij weten niet welke afspraken er eventueel binnen bestuur NPO zijn gemaakt, dus het zou zo maar anders kunnen zijn.

Update 68

Rust weergekeerd bij elektronisch constateren
Afgelopen donderdag zijn de leveranciers van de elektronische systemen (Unikon, Tipes, Tauris. Mega en Bricon) bij elkaar geweest.
Samen met de werkgroep ECS en een afvaardiging van het NPO-bestuur (incluis de nationale voorzitter),
hebben zij de stand van zaken rond elektronisch constateren, besproken.
Snel werd duidelijk dat de onrust die er al geruime tijd heerst onder de Nederlandse liefhebbers, een halt moet worden toegeroepen. Daar was iedereen het roerend over eens.
Het is niet in het belang van de duivensport als de zaken die nu men nu wil gaan invoeren met GPS2021,
op dit moment aan de liefhebbers worden opgedrongen.
Het is noodzakelijk dat er een periode van rust komt waarin alle plannen nog eens tegen het licht worden gehouden
en beoordeeld moet worden of dit ‘het is’ dat de liefhebbers willen.
En: wat de uitkomst ook zal worden, van verplichten zal geen sprake zijn. Alles op vrijwillige basis.
Los van eventuele noodzakelijke updates, is afgesproken dat de plannen zoals die er nu liggen, een aantal jaren worden bevroren
en de verdere uitwerking en invoering op de lange baan worden geschoven.
 In die zin zal dat ook worden besproken op de eerstkomende ledenvergadering.

Dat is goed nieuws voor de liefhebbers.

Wat dat betekent voor de Zeeuwse pilot, is niet duidelijk.
Het is aan de Afdeling te bepalen of ze al dan niet doorgaan met de verdere uitwerking van de plannen.

Zo vlak voor de kerst hadden we ons geen beter nieuws kunnen wensen.

Update 69

Hoi Hans,
Even een reactie op dit bericht.
Eindelijk hebben de NPO-bestuurders ingezien dat wat men voor ogen had, niet goed is gevallen bij de liefhebbers.
Zeker de snelheid van invoering en de onduidelijkheid over de kosten en de wil van de diverse afdelingen, blijken een struikelblok te zijn geweest.
Toch mooi dat er een compromis is bereikt, zodat alle systemen in onderling overleg alles goed kunnen organiseren en stroomlijnen.
Op de vraag wat dat voor de Zeeuwse pilot betekent is dat ook zeer duidelijk, als er geen database komt bij de NPO, of de rekenaar is dit gebeuren ook gebakken lucht geworden.
Om geen gezichtsverlies te lijden zal het wel op dezelfde voet worden voortgezet, maar veel zin heeft dit niet meer.
Want welke vereniging stapt in deze nutteloze zaak?
Al met al is de tendens omgeslagen van boosheid en wantrouwen, naar een duidelijk uitgezette lijn die naar de toekomst toe diverse mogelijkheden biedt.
Met de beste wensen Rien

Update 70


Het is alleen raar dat door de invoering van GPS2021 er andere overgangsreglementen zijn in de Afdeling Zeeland dan in de rest van Nederland.
Als dat overgangsreglement in de Afdeling Zeeland nu ook nog verandert en je gewoon kan overstappen naar de vereniging
waar je het liefst bent dan komt het toch nog goed.
Groeten, Jaap

Update 71

Als het waar is dat de plannen voor invoering van GPS 2021 nu een aantal jaren worden bevroren, dan is dat een vreselijke afgang. Niet zozeer voor het NPO bestuur want dat heeft tenminste lef getoond, maar voor de duivensport in zijn geheel in Nederland.
Het is m.i. helaas juist wat in de Op de Hoogte van 20 december jl. werd gesteld, namelijk dat de duivensport volledig de aansluiting bij de huidige samenleving mist. GPS 2021 was dé, en naar het zich laat aanzien voorlopig laatste, kans om die aansluiting te hervinden.
 Eindelijk was er, na twintig jaar stilstand, een NPO die een visie had en die zijn nek durfde uitsteken
en ik heb mij mateloos geërgerd aan de vaak schaamteloze verdachtmakingen en ondoordachte reacties, óók in deze rubriek.
De duivensport is nu kennelijk teruggeworpen naar de vorige eeuw en het gevolg zal zijn dat de daling van het ledental nog harder gaat en dat je de aanwas van nieuwe, jonge, leden wel helemaal kunt vergeten. Mensen willen nu eenmaal een hobby die op feestjes geen gefronste wenkbrauwen oplevert, die goedkoper en gezonder is dan duiven houden en wél midden in de samenleving staat. Ik vrees dat er voor onze duivensport geen toekomst is.
Theo Kusters

Update 72

Reactie op Update 70:

Voor zeeland gelden dezelfde overgangsregelingen als in heel Nederland.
De uitzonderingspositie (beschermde status) is van de baan en was ook onreglementair.
De liefhebbers die dit willen kunnen zelfs na 1 januari nog ovetstappen, aangezien zeeland 96 in begin 2019 dit ook heeft toegestaan, dus zelf een precedent scheppen geeft anderen hetzelfde recht.
gr RienUpdate 73
Reactie op Update 71:

Waar deze meneer het vandaan haalt dat het uitstellen van GPS2021 een slechte zaak voor de duivensport is, dat is onbegrijpelijk.
Te meer omdat hij dus niet precies weet wat er zich heeft afgespeeld.
Laat ik vooropstellen dat enkele zaken in dit GPS2021 best goed waren, maar absoluut niet meer leden zou opleveren.
Maar door de pilot in Zeeland op de manier uit te voeren zoals is gebeurd, betekende dat de doodsteek voor het gehele plan.
Men heeft een afdeling die al te klein was hierin betrokken onder het mom van nog enkele jaren zelfstandigheid te garanderen en een vereniging die een nieuw lokaal moest hebben de voortrekkersrol te geven en het kleinste elec merk in Nederland een kans te geven om marktleider te worden. Dit zonder toestemming van de Zeeuwse leden (stiekem iets in stemming brengen wat niet volledig duidelijk was).
Dit heeft zoveel kwaad bloed gezet, dat de gehele pilot door de Zeeuwen is afgewezen en dus zowel de afdeling als de bedoelde vereniging in een niemandsland kwamen te staan.
Nu na 1 jaar heeft men ingezien dat de ingeslagen weg niet de juiste was en heeft men via weer een grotesk pamflet er een andere draai aan gegeven om te redden wat er te redden valt.
Zowel de NPO voorzitter als de Zeeuwse voortrekkers hebben zelf, door hun houding deze pilot om zeep geholpen en zijn dus de schuldigen aan de ommezwaai die is gemaakt door de diverse afdelingen.
Deze afdelingen hebben het alleen maar opgenomen voor hun eigen bestaansrecht en de belangen van hun leden.
Dat er enkele NPO bestuurders zijn opgestapt, geeft aan dat de ingeslagen weg niet de juiste was.
Gr Rien.

Update 74

Reactie op update 71.

Beste meneer Theo Kusters,
Wil toch graag hier even op reageren als dat mag.
Heb met interesse zoals de meeste post op deze rubriek, ook uw update 71 gelezen, ten aanzien van de huidige kwestie NPO GPS 2021.
Waar we toch niet om heen kunnen zijn de "FEITEN" en die liegen er toch niet om….

U schrijft:
“Als het waar is dat de plannen voor invoering van GPS 2021 nu een aantal jaren worden bevroren, dan is dat een vreselijke afgang. Niet zozeer voor het NPO bestuur want dat heeft tenminste lef getoond, maar voor de duivensport in zijn geheel in Nederland.”
Maar het feit is dat juist het NPO bestuur zelf deze ommezwaai maakt want i.p.v. tegen de wind in vast te houden aan waar het voor stond, draaien ze inene plots in volle vaart 180 graden.

Verder uw:
“dat de duivensport volledig de aansluiting bij de huidige samenleving mist. GPS 2021 was dé, en naar het zich laat aanzien, voorlopig laatste kans, etc.”
Laatste kans??? Is dat niet te negatief, er is nog voldoende know how in diverse geledingen aanwezig om de duivensport op een meer eenvoudiger en andere wijze te updaten. Was het plan GPS2021 in zijn geheel dan slecht? M.i. zeker niet. Er zaten voor zover bekend prima doordachte zaken in. Ik en velen met mij, stonden daar in beginsel in grote lijnen ook achter. In mijn beleving is het feit dat de houding/gedrag van het nu nog zittende NPO bestuur met zijn Voorzitter, er de oorzaak van zijn dat er nu diverse afdelingsbestuurders met hun leden + secties en platformleden, massaal het vertrouwen en respect hebben verloren in hun voorzitter en (zijn) nog zittende bestuur en het vertrouwen hebben opgezegd, en dat is nogal wat!!!
Dat dit nu momenteel gebeurt zegt meer over de handel en wandel van onze eerder met aflegging van eed gekozen NPO voorzitter en zijn nog zittend bestuur dan over "DE ELEMENTEN" die dit gedrag bekritiseerden en waar het NPO
en zijn nog aanwezige medestanders zich nu zo graag over beklagen.
M.i. de omgekeerde wereld. Thans zijn er Afdelingen opgestaan en hebben de koe bij de hoorn gevat en willen niet willoos toezien op de wijze hoe de duivensport momenteel bestuurd wordt en grijpen fors in.
Ik sta daar volledig achter, wel gezegd heel jammer dat dit nu zo moet gebeuren. Maar er is teveel gebeurd, de feiten zijn voldoende bekend en het is goed dat de bezem er nu doorgaat, de scherven bijeenvegen en straks (z.s.m.), naar ik hoop,
een nieuw meer INTEGER NPO bestuur op de rails gaan zetten en er dan samen voor gaan.
Hiervoor is nodig twee hele belangrijke volgens mij: dat we nu eens een keer het egoïsme (eigen belang) op zij zetten en tevens z.s.m. digitaal stemmen gaan invoeren, anders vervallen we van de regen in de spreekwoordelijke drup!

Uw reactie:
*** “heb mij mateloos geërgerd aan de vaak schaamteloze verdachtmakingen en ondoordachte reacties, óók in deze rubriek.”
Klopt deze deel ik, er zaten in de discussie op diverse social media kanalen frustraties in - die er meer en meer kwamen (oorzaak & gevolg) en er waren er best wel bedenkelijke uitlatingen bij. Wel jammer dat u kritiek op dezer in uw reactie eenzijdig belicht.

Uw reactie met name deze regel: “ik vrees dat er voor onze duivensport geen toekomst is.”
Die deel ik met u, het zal giga moeilijk worden de chronische verdeeldheid en egoïsme gedrag in onze duivensport uit te bannen. Niets is moeilijker gebleken dan duivensporters te besturen. We staan nu weer op een zoveelste kruispunt maar waar een ieder nog steeds op zijn eigen wijze en terrein verantwoordelijkheid in draagt met de slogan EERLIJKHEID DUURT HET LANGST sluit ik af en hoop dat we met deze instelling straks de duivensport mogen gaan dienen en wens ik de nieuwe generatie van 'moedige" personen die straks de NPO kar gaan voorttrekken oprecht alle wijsheid en sterkte toe en dat alle betrokkenen nu eens gaan beseffen het wordt straks voor de toekomst van de Duivensport, buigen of barsten........!
Afz.: Egbert P


PS*** Heb persoonlijk meer moeite met de zwijgenden die van alles vinden maar die vervolgens 'veilig' achter de vitrage het geheel volgen, das een vrije keuze, maar heb meerder respect voor diegene die hun nek uitstaken/uitsteken of het nu de voor of tegenstanders van het huidige vorm van besturen v/h NPO zijn, dat daar dan mindere bevallige reacties (scherven) van beide kanten bijzitten neem ik dan maar voor lief.Reacties aan: hans@bodelierpigeons.nl 
Zet er s.v.p. het onderwerp bij, dat maakt het voor mij makkelijker. Dank.