Duivensport allerlei.nl
in samenwerking met
Duivenmarktplaats

       
   


 

 


 

 

       

 

 

 

 

  

2020 – 14 Duivenliefhebber en dierenvriend

Een verhaal van Melissa, duivenliefhebber en dierenvriend.

Zaterdag 22 februari 2020.

Na alle heisa van de voorbije dagen tussen KBDB en Natuurpunt i.v.m. de roofvogels en alle verwijten die naar onze hoofden als duivenliefhebbers worden geslingerd, wil ik toch als duivenliefhebber en dierenvriend hierop reageren. Ik heb de laatste dagen vele reacties van buitenstaanders gelezen en eerlijk gezegd doet het mij toch wel pijn dat er zo negatief op onze hobby en ons als mens en duiven-liefhebber wordt gereageerd.

Blijkbaar zijn wij in vele mensenogen nog steeds de onverdraagzame duivenmelker, de duivenmelker dat geen enkel dier kan verdragen buiten zijn eigen duiven, de duivenmelker dat elke slechte duif de nek omwringt, de duivenmelker dat zijn duiven ziet als een machine, een machine die moet presteren en waar het enkel draait om geld.

Ik kan hier volmondig op antwoorden dat dit absoluut niet zo is!

Vele liefhebbers hebben een band met hun duiven, een band die alleen een duivenliefhebber kan snappen. Elke dag van het jaar, zomer en winter, regen en sneeuw, zijn wij in de weer om onze duiven te verzorgen, om tijd met hen door te brengen.
Want dat doet een goede eigenaar, zijn of haar dieren de beste verzorging en liefde geven. En zoals overal in de wereld, met eender welk dier, zullen er mensen zijn die een dier niet behandelen zoals het zou moeten zijn, maar we hoeven daarom toch niet iedereen over dezelfde kam te scheren?
Ik las dan ook het artikel van Natuurpunt met argusogen en wil toch op enkele zinnen uit dit artikel reageren:

- Volgens deze duivenkwekers-vereniging (het woord duivenliefhebbers gebruiken we liever niet).

De meeste “duivenkwekers” zijn wel degelijk duivenliefhebbers, die hun duiven oprecht graag zien en liefhebben en elke dag van het jaar klaar staan om hun duiven de perfecte verzorging te geven. Zeer jammer, dat een organisatie als Natuurpunt, zo discriminerend spreekt over een bepaalde bevolkingsgroep en ons naar de buitenwereld toe wil afschilderen als kwekers of beulen.

- De reden waarom zovele duiven worden opgevangen in de opvangcentra is simpel: de meeste duivenmelkers interesseren zich niet in hun duiven, enkel in de mogelijke opbrengst die ze kunnen genereren.

De meeste liefhebbers interesseren zich wel in hun duiven en de meeste verdienen amper tot geen cent door deze sport te beoefenen, integendeel. Voor deze mensen staat de hobby en het plezier voorop en is al de rest bijzaak.

- In plaats van blij te zijn en de vinder uitvoerig te bedanken voor de moeite, krijgt de vinder meestal als antwoord ‘ik moet de duif niet meer hebben’, of erger ‘Draai hem maar in de soep.’ En dit zijn geen uitzonderingen. Dit is de regel. “Ik moet de duif niet meer hebben” of “draai hem maar in de soep” zijn wel uitzonderingen.

Vele duivenliefhebbers gaan hun duiven ophalen of zoeken een oplossing om deze terug op hun hok te krijgen, als zij een telefoontje krijgen (niet alle verdwaalde duiven worden bij de eigenaar aangemeld).

Jammer genoeg worden positieve verhalen nooit gepubliceerd en heeft daarom amper tot niemand weet van hoeveel duiven er daadwerkelijkheid opgehaald worden. Natuurlijk zijn er ook nog steeds liefhebbers die hun duiven niet gaan ophalen, 1 van de redenen hiervoor is dat deze liefhebbers te kampen hebben met grote verliezen, mede door de roofvogels, en dat het water naar de zee dragen is.
Eigenaars die toch de verantwoordelijkheid voor hun duiven niet willen dragen en met gruwelijke reacties op de proppen komen, mogen in de toekomst gerust een sanctie ontvangen hiervoor.

- De enige tranen die er vloeien wanneer een roofvogel een duif pakt, zullen de tranen zijn om de paar verloren euro’s. Hoewel je toch zou verwachten dat als de duiven echt zo kostbaar zijn als mr. Bodengien beweert, er toch wat meer moeite zou gedaan worden wanneer een lichtjes verzwakte duif ergens wordt gevonden.

De tranen die vloeien wanneer een roofvogel een duif pakt, zijn tranen van verdriet, verdriet omdat 1 van onze gevleugelde vrienden het leven heeft moeten laten.
Verdriet omdat we geen duiven houden om voor onze ogen vermoord te zien worden.
Verdriet omdat we een dier kwijt zijn, een levend wezen dat we uit het ei hebben zien kruipen en zien opgroeien hebben tot een volwaardige duif.

- Geen wonder dat de duivensport al jarenlang in populariteit afneemt, dat de gemiddelde leeftijd erg hoog ligt, en dat het aantal duivenmelkers elk jaar afneemt. Een goede zaak wat ons betreft, als die mentaliteit niet verandert!

De mentaliteit doorheen de jaren is wel degelijk veranderd in de positieve zin. De onverdraagzame duivenmelker met zijn stofjas ruilt stilaan plaats voor een moderne en diervriendelijke duivensport.

Wat dan de roofvogels zelf betreft, wij vragen niet om deze dieren uit te roeien om onze hobby te redden, nee, wij vragen alleen om geen nestkasten meer te plaatsen. De roofvogelpopulatie is de laatste jaren wel degelijk toegenomen en jammer genoeg hebben deze vogels het meer en meer op onze duiven gemunt. Hiervoor willen we alleen maar een diervriendelijke oplossing vinden die zowel de duivenliefhebbers kan helpen als de roofvogels zelf.

Ik hoop dat ik op de een of andere manier aan andere mensen kan laten zien dat wij als duivenliefhebbers zo slecht nog niet zijn. Dat wij op de eerste plaats dierenvrienden zijn die een hobby met een dier beoefenen en dat wij dit in de beste omstandigheden proberen te doen. En ik weet dat voor dierenvrienden de duivensport en een dierenvriend zijn lijnrecht tegenover elkaar staan. Dat men niet kan begrijpen dat wij een dier dat wij graag zien ergens loslaten in de hoop dat deze het thuisfront zal bereiken, maar daar gaat nu eenmaal de duivensport om, om duiven aan wedstrijden te laten deelnemen. En natuurlijk is dat niet altijd rozengeur en maneschijn, maar het gevoel dat je krijgt als 1 van je duiven vroeg op de klep zit, dat gevoel is niet te beschrijven. Alle tegenslagen die wij moeten verduren wegen nog steeds niet op tegen dat gevoel en de liefde voor onze duiven.

Groetjes,
Melissa, duivenliefhebber en dierenvriend.

Update 1

Melissa,
Met belangstelling gelezen hoe je met liefde je duiven verzorgd.
Heel veel van ons denken er ook zo over.
Maar maak je geen illusies, de zgn. vogelbeschermers trekken er zich niets van aan,
ze gaan gewoon door met het plaatsen van kasten om roofvogels te kweken.
Ze zijn medeverantwoordelijk voor het verdwijnen van veel soorten vogels,
het is me dan ook een raadsel dat deze lui nog zoveel sympathie hebben in onze samenleving.
Ze worden ook zwaar gesubsidieerd door donateurs en instanties als postcodeloterij etc.
Het zal voor ons niet meevallen om het tij te keren.
Jan

Update 2

Wat die roofvogels betreft laatst nog een stuk gelezen van de vereniging van weidevogels dat die ook uitgeroeid worden door de roofvogels.
Die vereniging kreeg het ook te verduren door die roofvogelclub dat er zoveel roofvogels werden opgeruimd door de weidevogel club.
Dus wij zijn echt niet de enigste die vinden dat er te veel komen.
Groetjes,
Gupke

Update 3

Wil ook nog even aandacht voor de roofvogels.
In mijn woonplaats zijn ook 2 kasten op de toren geplaatst voor slechtvalken.
Heb reeds enkele malen in 2019 hierover contact gehad met de gemeente.
Vorig jaar mocht op 5 mei de vlag niet op de toren om de broedende slechtvalken niet te storen. Dieren (in dit geval slechtvalken) zijn tegenwoordig van een hogere orde dan mensen. Respectloos voor nabestaanden van oorlogsslachtoffers.
Reactie gemeente: we zijn gebonden aan nationale regels !
Op de vraag wie er nu lol beleeft aan het opgroeien van slechtvalken op hoge gebouwen, kreeg ik geen antwoord.
Voor de liefhebbers is dit overigens 24 uur per dag te volgen op de website “Beleef de Lente”.
Inmiddels laat de praktijk zien: Wie de grootste mond heeft krijgt het meeste voor elkaar.
Drammers en schreeuwers maken de dienst uit.
De door vele duivenliefhebbers getekende petitie heeft helaas tot nu toe weinig merkbaar resultaat gehad.
Of de NPO wat deze zaak betreft ook wel eens wat doet heb ik geen zicht op. (Maar heb m’n twijfels).
Gr.,
AB

Update 4

Als echte duivenliefhebber en duivenvriend ben ik het en velen met mij (er wordt over niets anders gesproken),
 volledig eens met het artikel op Duivenmarktplaats. Misschien is dit een uitgelezen gelegenheid om de K.B.D.B. en de N.P.O.
samen voor dezelfde kar te spannen immers samen staan we sterker.
Roofvogels zijn een echte plaag ook voor de vele beschermde zangvogels.
Groetjes
L.

Update 5

Reactie: in onderstaande reactie zijn namen en mailadressen i.v.m. AvG-gevoeligheid verwijderd.

Hans,
Ik heb van alles en nog wat geprobeerd en veel mensen proberen te benaderen over dit probleem maar het lijkt weer stil te staan.
Bij deze stuur ik nog een keer de mail die ik in 2018 naar Brussel heb gestuurd met uiteraard het antwoord.
 Deze brief staat al ergens een keer op D.M.
Men kan dus ook zelf van alles doen of proberen, baat het niet dan schaadt het niet. Verder heb ik al voor vele jaren terug eens geprobeerd iets op te laten starten om jagers-vissers-duivenliefhebbers-paarden liefhebbers-mensen met kanaries, konijnen-parkieten enz. een gezamenlijke bond te maken zodat we sterker kwamen te staan maar helaas niemand voelde zich aangesproken.
Echter rond om mijn eigen duivenhok probeer ik alles zelf te regelen.
En wat de N.P.O. en de K.B.D.B. betreft; op hoop van zegen maar ze zijn allemaal poeslief tegen Den Haag of Brussel.
 Toen onze boeren nog met parathion en DDT, mochten spuiten zaten er vogels van alle soorten in overvloed alleen geen roofvogels.
En nu is het met spuiten gedaan en nu zitten er roofvogels te veel en geen of zeer weinig anderen vogels.
Maar dat is uiteraard weer de schuld van jawel onze boeren. Dit moest ik toch even kwijt.
Verder kan ik nog tientallen voorbeelden aanhalen maar dan zit ik hier nog uren.
Vr.Gr.


Van:
Verzonden: donderdag 26 april 2018 9:53
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: postduiven

Geachte heer ….,
Van harte dank voor uw belangrijke signaal.
Ik heb op twitter aandacht gevraagd voor predatie op postduiven en weidevogels. Het Europees Parlement bepleit meer adaptief populatiebeheer van roofvogels op regionale basis. Het is ook goed als de NPO de banden aanhaalt met bijv. NOJG en KNJV
die eenzelfde pleidooi ondersteunen, evenzo LTO.
Ik zet uw signaal ook door aan collegae in Nederland.
Mvg,

 (CDA/EPP Group)

Member of the European Parliament / Lid van het Europees Parlement / Deputée européenne

Bureau ASP 8 E 253
Wiertzstraat 60 B-1047 Brussel
Tel: +32 2 28 45538
EP logo RGB_NL

From: …………
Sent: 31 March 2018 16:18
To: ……....
Subject: postduiven


Geachte ………..

Ik heb een vraag aan U en wel de volgende; Ik weet dat U de jacht beoefend net als ik maar ik heb dan ook nog postduiven en ik ben al meer als 25 jaar een roepende in de woestijn over het volgende.
We kunnen momenteel de hele winter onze duiven niet meer los laten vliegen want dan zijn we er met zekerheid bijna iedere dag een kwijt aan de roofvogel. Nu heeft iemand een petitie gestart om het te verbieden
nog nieuwe nestkasten te plaatsen en de oude te verwijderen en er zijn inmiddels meer als 5000 handtekeningen en hier wil men na 18 Mei mee naar Den Haag gaan. Zelf wil ik nog een stapje verder gaan en wel dat deze roofvogels niet alleen onze duiven maar ook onze weidevogels-zangvogels en andere bodembroeders patrijs-fazant enz. op he menu hebben staan en als wij onze duiven in de winter en voorjaar niet meer los durven te laten steeds meer wilde exemplaren de klos worden. En wie krijgt dan weer de schuld ONZE BOEREN zoals altijd. In Duitsland heeft men er vanuit de jagerswereld in 2016 of 2017 er al eens op aangedrongen voor afschot na +/- 20 jaar beschermt te zijn geweest, hier heb ik echter niets meer over gehoord. Zou het mogelijk zijn dat men t.z.t. de petitie ook naar U in Brussel stuurt zodat U er met Uw collega’s uit Duitsland-Belgie-Frankrijk en nu nog Engeland over kan praten of heeft dit in Uw ogen geen zin? Wij duivenliefhebbers hebben de meeste last van de Havik-Sperwer en de Slechtvalk deze laatste hebben we via een web-cam in Venlo en Gemert in 2016 kunnen volgen en tellen met hoeveel geringde postduiven ze in zes weken tijd naar binnen kwamen voor de jongen. Dit waren er gemiddeld 4 per dag en volgens de roofvogel werkgroep zaten er toen 175 koppels dan komt men ongeveer op 28000 postduiven en wat de overige 46 weken gebeurt laat zich raden.

De wedvluchten van onze duiven gaan via Belgie naar Frankrijk en iedere week worden we er kwijt (meestal de beste) of krijgen er gewond thuis waar men dan het hele seizoen niets meer mee kan. Als we de jonge duiven loslaat en ze zijn een week of drie aan het oefenen rond het huis en er duikt een roofvogel tussen dan kan het goed zijn dat men er v/d 30 +/- 25 kwijt is want ze vliegen alle kanten op en zijn nog te dom om de weg terug te vinden, men krijgt dan soms bericht dat ze in Drente of Noord Holland zitten vanuit Limburg. De petitie ben ik zelf niet begonnen en van deze mail weet tot nu ook niemand. Nu nog maar eens de vraag zou U hier in Brussel iets mee kunnen om aan deze praktijken iets te doen? Ik hoop het.

Zou het niet zo zijn dan wil ik me verontschuldigen omdat dit beslag legt op Uw kostbare tijd.
P.S. De Belgen tekenen de petitie ook massaal.
Hoogachtend,

……………

Reacties aan: hans@bodelierpigeons.nl 

Zet er s.v.p. het onderwerp bij, dat maakt het voor mij makkelijker. Dank.