Duivensport allerlei.nl
in samenwerking met
Duivenmarktplaats

       
   


 

 


 

 

       

 

 

 

 

 


2020-48 Terug naar ‘normaal’

Beste medelezers van deze rubriek,

We vliegen weer competitie met de duiven.
We mogen zo meteen weer met wat meerdere leden aanwezig zijn in het lokaal.
We kunnen weer wat meer gaan “melken”.
We kunnen weer een drankje nemen, wel nog op gepaste afstand.
We.....ja, we gaan weer een beetje terug naar het nieuwe “normaal”, zoals ze dat in Den Haag noemen.
We zijn echter nog niet van het virus af, helaas.
We hebben van een groot aantal mensen afscheid moeten nemen, jammer genoeg.
We kunnen alleen maar meeleven met de nabestaande die het is overkomen.
We kunnen hen alleen veel sterkte toewensen, want het valt niet mee om onder deze omstandigheden iemand te verliezen.
We kunnen het ons haast niet voorstellen hoe het moet zijn om op “gepaste” wijze afscheid van een dierbare te nemen, terwijl je dat zo graag in de stijl van de overledene wilt doen.
We moeten met zijn allen door, hoe moeilijk het soms ook kan zijn.

Dat brengt mij op het volgende onderwerp,
maar niet zonder eerst het eerbetoon aan de overleden mensen, zoals hierboven vermeld.
Graag een minuut stilte.

We hebben met zijn allen drie maanden in min of meer verplichte quarantaine gezeten.
Lokalen drie maanden dicht, drie maanden waarvan de vaste lasten gewoon zijn doorgegaan.
Drie maanden waar door de regering met miljarden euro’s is gestrooid.
Heleboel sectoren moeten worden gered en terecht, want niemand zit te wachten op ontslag en of faillissement.
Echter reist nu de vraag, waar staan de duivenverenigingen?
Ook hier staan er een aantal op omvallen door gebrek aan inkomsten, de afgelopen maanden.
Maar niemand heeft daar een antwoord op.
Ja, wel een antwoord in de zin van, dan moet u bij die en die zijn, maar die en die zeggen dan weer, wij gaan er niet over, ga maar naar zus en zo, enz., enz.
Kamer van koophandel, nee.
Gemeente, nee.
Sociale zaken, nee.
NOC * NSF steunfonds verenigingen, nee.
Van die laatste zou je toch wat mogen verwachten, maar nee.
Want wat blijkt nu, wij als duivensport bond zijn helemaal niet aangesloten bij het NOC*NSF.
Maar volgens mij is dat wel aangekondigd een paar jaar terug, we zijn nu aangesloten bij, gaan verhuizen naar,
 verkopen gebouw Veenendaal.
De meest lullige clubjes krijgen of hebben geld gekregen en de duivensport piest wederom naast het potje.
Ik weet wel een financiële vergoeding weegt niet op tegen het leed wat dit virus heeft veroorzaakt, maar als Rutte toch aan het delen is, waarom wij dan niet?
Sportgroet
Jan

Update 1

Beste Jan,
Dit is raar, onze penningmeester heeft in het begin van het coronavirus een brief van de gemeente ontvangen
dat zowel de stichting als de postduivenvereniging in aanmerking kwamen voor een subsidie van 4000 euro.
Nu hebben wij als vereniging daar geen gebruik van gemaakt omdat wij niet echt arm zijn.
Wel weet ik van andere verenigingen en stichtingen dat zij zonder aarzeling het geld hebben ontvangen
 om aan hun verplichtingen te kunnen voldoen.
Ik denk toch dat de verengingen bij de gemeente moeten aankloppen als zij in geldnood komen.
Wellicht is onze gemeente (Katwijk) daar wat soepeler in en nemen hun sociale plicht serieus.
Wim
Reacties aan: hans@bodelierpigeons.nl 

Zet er s.v.p. het onderwerp bij, dat maakt het voor mij makkelijker. Dank.