Duivensport allerlei.nl
in samenwerking met
Duivenmarktplaats

       
   


 

 


 

 

       

 

 

 

 

 


2020 - 9 – Geklaag en zeuren

Hallo Hans,

Met plezier lees ik de ingekomen vragen omtrent de duivensport, op duivenmarktplaats. Maar is er niet een mogelijkheid om de klagers en azijnzeikers te weren.
Het maakt het er namelijk niet gezelliger op.
Laten we eens proberen alleen positief nieuws te melden.
Ik heb er in ieder geval wel veel lol in, in onze mooie hobby.
Peter


Reactie:
Beste Peter,
Ik kan me jouw gedachtegang goed voorstellen. Niets leukers dan allemaal positief denken (want daar begint het) en dus alleen maar positieve berichten in welke rubriek dan ook, dus ook hier, zou fantastisch zijn. Maar dat is denk ik een utopie.
De rubriek heet “Duivensport Allerlei” en is bedoeld iedereen een podium te bieden vragen te stellen over de duivensport maar ook bestuurlijke zaken of wat dan ook aan de orde te stellen. En dat laatste komt meestal niet positief over.
Ik kan je echter verzekeren dat lang niet alle vragen, opmerkingen of wat dan ook worden geplaatst. Helaas is het inderdaad zo dat berichten dusdanig negatief of kwetsend zijn, dat ze direct in de prullenmand verdwijnen.
Een (dagblad)journalist vertelde me jaren geleden – toen ik een soortgelijke opmerking maakte zoals jij Peter – dat positieve berichten vaak minder goed gelezen worden dan berichten die een negatieve insteek hebben.
Het heeft veelal te maken met iemand iets gunnen, want we weten allemaal dat er door sportgenoten genoten wordt als een kampioen een keer een vlucht ‘op zijn bek gaat’. Niets menselijks is een duivenliefhebber vreemd.
Respect is een nog altijd een groot iets maar helaas gebruikt niet iedereen dat op de juiste manier. Vanaf nu hopelijk wel.

Update 1

Hoi Hans,

Ik wilde even reageren op het berichtje van Peter over het weren van negatieve berichtgeving.
Ik ben het volkomen met hem eens dat het beter zou zijn als alle berichtgeving over de duivensport positief zou moeten zijn, maar de sport is een afspiegeling van het dagelijkse leven en ook daar is het niet altijd rozengeur en maneschijn.
Waar Peter op doelt is waarschijnlijk het geven van meningen en feiten over het gebeuren rondom het NPO-bestuur.
Dat hier een zeer grote discussie over is ontstaan heeft niets met positief of negatief te maken, dit gaat om communicatie.
Onze bond dient de belangen van de leden te behartigen en alle noodzakelijke info hierover eerlijk en open te communiceren.
Laat men dat na, dan treedt er iets anders in werking en dat is meestal al, een veeg teken hoe de verhoudingen liggen.
Na verloop van tijd krijg je twee kampen die elk hun gelijk willen halen.
De gegeven info door beide kampen bestaat uit 2 zaken, relevante en onrelevante info.
Deze info wordt door sommigen bekeken op een wijze zoals die niet strookt met de inhoud, meestal wordt gekeken naar de boodschapper en niet op de inhoud van de boodschap.
Het is een kunst om de waarheid uit de veelheid van berichtgeving te filteren dat geef ik volmondig toe.
Maar met een beetje goede wil kom je snel achter de mate van waarheidsgehalte.
Je moet onderscheid maken tussen bestuurlijke info en vlieg info. Voor de liefhebbers is dat laatste het belangrijkste.
Maar het eerste is op termijn een zaak van importantie.
Er zijn zaken goed gegaan, maar wat er het laatste jaar gebeurd is op bestuurlijk vlak, heeft de duivensport veel schade berokkend en daardoor ook de negativiteit in de berichtgeving overheerst.
Hopelijk is dat na 14 maart op de ALV rechtgetrokken en behoort dat tot de verleden tijd.
Gr Rien


Update 2
Hallo Hans
Peter wat bedoel je dan wat is geklaag en wat is zeuren en wat zijn azijn zeikers in onze hobby.
Ik vind het heel gezond als er dingen gebeuren die niet door de beugel kunnen, dat die op deze wijze hier aan de kaak gesteld worden.
Wil jij dan hier alleen maar verhaaltjes horen die maar van een kant komen.
Nee hoor gewoon ieder zijn mening laten geven mits dat op de juiste wijze gebeurt.
Cees
Reacties aan: hans@bodelierpigeons.nl 

Zet er s.v.p. het onderwerp bij, dat maakt het voor mij makkelijker. Dank.