Duivensport allerlei.nl
in samenwerking met
Duivenmarktplaats

       
   


 

 


 

 

       

 

 

 

 

 


2023-7 Lidmaatschap
 


Vraag: is het mogelijk om geen lid te zijn van een vereniging, wel van de fondclub en npo om dan in te korven in een NIC?

Jan
 

Update 1

Hoi Hans, 

Bij mijn weten kan dit niet. Simpelweg omdat er met NPO lidnummers gewerkt wordt bij de registratie van de wedvluchten en je deze alleen via lidmaatschap  van een zogenoemde Basisvereniging kunt verkrijgen. Liefhebbers die geen lid zijn van een basisvereniging kunnen geen lid zijn van de NPO.
Je moet dus lid zijn van een vereniging. Is deze vereniging ook Nationaal Inkorf Centrum, moet je altijd in de eigen vereniging inkorven, dus ook voor de fondvluchten.
Is deze vereniging geen NIC, ben je nog wel gehouden om binnen de Afdeling in te korven waar de vereniging toe behoort. 

NPO Regelementen: Statuten en reglementen | NPO Duivensportbond

Zie ook deze link: Informatie voor leden | NPO Duivensportbond :

“Afdelingen en verenigingen
Nederland is onderverdeeld in elf afdelingen. Om deel te kunnen nemen aan wedvluchten is het verplicht om lid te zijn van een vereniging. Verenigingen zijn via de Afdeling aangesloten bij de NPO. 
Klik hier voor een overzicht van de Afdelingen in Nederland.” 

Groet,

ErikReacties aan: bodelierpigeons@gmail.com
Zet er s.v.p. het onderwerp bij, dat maakt het voor mij makkelijker. Dank.